I det fynske folks tjeneste

Massedød på Bøgebjerg Strand

En lystfisker opdagede i weekenden en bræmme af døde søstjerner, muslinger og andre havdyr langs Bøgebjerg Strand ved Kerteminde. Biologer mener specielle vejrforhold er skyld i massedøden.

Masser af døde havdyr ved Bøgebjerg Strand

Over en strækning på omkring 200 meter ligger en bræmme i strandkanten af døde havdyr - primært søstjerner og muslinger.

Nogle steder er bræmmen tre meter bred og nogle steder 30 cm. dyb, ligesom de døde dyr flyder et stykke ud i vandet.

Marinbiolog Nikolaj Holmboe fra Miljøcenter Odense besigtigede stedet tirsdag efter at TV 2/FYN havde henvendt sig.

Han mener årsagen til de mange døde dyr er de seneste dages hårde, sydøstlige vind, kombineret med unormalt lav vandstand.

Vandstanden har været op til 70 cm. lavere end middel.

Hvor henvender man sig

Det var lystfisker Bjarne Rørbæk, der gjorde opdagelsen og søndag lagde han fotos af fænomenet ud på en hjemmeside for lystfiskere, fordi det undrede ham at se massedød på en årstid uden iltsvind.

Da fænomenet kom på lystfisker-hjemmesiden opstod der en del debat om, hvor man kan henvende sig med den slags fund.

Tidligere var lystfiskerne ikke i tvivl om, at de skulle henvende sig til Fyns Amt.

Men efter at de er nedlagt afhænger det af fundets karakter, hvor man skal henvende sig med fund af naturfænomener.

I visse tilfælde er det Statsskovdistriktet, i andre tilfælde er det Miljøcenter Odense, men i det konkrete tilfælde er det faktisk 112, vagtcentralen, man skal henvende sig til.

Den besked fik lystfisker Hans Pedersen da også, da han satte sig for at kontakte myndighederne. Men han kunne ikke få sig selv til at ringe 112.

- Det er jo noget med udrykning og blå blink. Jeg er opdraget til ikke at misbruge det nummer, siger han til TV 2/FYN.

Se lystfiskernes debat