Millionbesparelser: Tidlig borgerinddragelse blev droppet

Der er risiko for, at besparelser rammer skævt og forkert, når borgerne ikke bliver inddraget tidligt, siger repræsentanter for borgere i Kerteminde.

Opdateret: Artiklen har fået en ny overskrift, og er opdateret med et nyt interview med Kasper Olesen i bunden af denne artikel. 

Kerteminde Kommune skal spare omkring 60 millioner kroner, og netop nu er et eksternt firma (KLK) ved at finde spareforslag til politikerne. 

I dag præsenterede KLK så en midtvejsstatus, og inden da var både medarbejdere og politikere blevet interviewet. Men borgerne er endnu ikke blevet hørt. 

Men på trods af at borgerinddragelsen ville betyde et mere legitimt sparekatalog har en styregruppe med blandt andet borgmester Kasper Olesen fra Socialdemokratiet og Terje Petersen fra Dansk Folkeparti valgt at droppe denne option. De to politikere er udpeget til at sidde i styregruppen, der har det kommunale ansvar for spareprocessen.

- Det er meget uklogt, og direkte uheldigt. Det skævvrider jo på en eller anden måde demokratiet, siger Laila Finsen, formand for Kerteminde Kommunes seniorråd. 

quote Det er for sent, at vi først bliver hørt, når man har lavet sit katalog.

Camilla Louise Lydiksen, Nymarkskolen i Kerteminde

TV 2/Fyn har fået aktindsigt i både udkastet til planen for arbejdet med sparekataloget og så den endelige plan. Forskellen er, at i den endelige plan er muligheden for en tidlig inddragelse af blandt andre Seniorrådet, Handicaprådet, lokale foreninger og forældrebestyrelser skåret væk. Inddragelsen ville have kostet 50.000 kroner. 

Nymarkskolens bestyrelsesformand er ikke overrasket over den manglende medindflydelse. 

 

- Vi har jo ikke været inddraget på noget tidspunkt i denne her proces, så det kommer ikke bag på mig, siger Camilla Louise Lydiksen. 

Interviews ville øge lokalinddragelsen

Det er KL's Konsulentvirksomhed, der står for at finde de mange millioner i besparelser i Kerteminde Kommune. Konsulenterne foreslog, at der skulle gennemføres fem fokusgruppeinterviews med borgerrepræsentanter såsom medlemmer af skolernes forældrebetyrelser, Ældrerådet, Handicaprådet og nogle af kommunens foreninger.

Dette ville ifølge KL's Konsulentvirksomhed øge analysens legitimitet yderligere samt forøge niveauet af lokalinddragelse. Men det var altså dette, som blev droppet. 

- Selvfølgelig skal vi med, for vi sidder jo som repræsentanter for borgerne, og vi kan jo byde ind med den viden, vi har, siger Laila Finsen.    

- Det er jo herude, vi ved, hvad der skal til for at drive den bedst mulige skole. Så det er klart, at det er vigtigt at få det perspektiv ind så tidligt som muligt i det her arbejde med at finde spareforslag, siger Camilla Louise Lydiksen.  

Borgmester: Det var ikke dét, vi havde forestillet os

Kasper Olesen traf altså beslutningen om at droppe KLK's interviews med borgerrepræsentanterne. 

- Det var ikke lige den form for borgerinddragelse, vi havde forestillet os, og derfor valgte vi at droppe det. 

Hvorfor spurgte I så ikke, om KL's Konsulentvirksomhed kunne komme med et andet bud på tidlig borgerinddragelse?

- Det gjorde vi også på et møde med dem, men det kunne de ikke. Til gengæld var de gode på nogle af de andre parametre, og derfor blev det sådan.

Kasper Olesen fortæller, at beslutningen også blev vendt i kommunens økonomiudvalg. 

- Og så hører vi jo også borgerne til borgermøder og via høringen, når sparekataloget er færdigt, siger borgmesteren.

Den forklaring får dog ikke mange rosende ord med på vejen.

- Hvis vi bare er med i høringsfasen, så er beslutningerne jo taget, og så kan man jo komme med nogle små penselsstrøg. Men vi får jo ikke reel indflydelse på udarbejdelsen af foreslagene, siger Laila Finsen fra Seniorrådet. 

Og formanden for Nymarkskolen er helt på linje med Laila Finsen.

- Det er for sent, at vi først bliver hørt, når man har lavet sit katalog. For det kunne jo være, at vi så noget andet end kommunens ansatte, siger Camilla Louise Lydiksen fra Nymarkskolen. 

 

I onsdagens udsendelse var der en del forvirring omkring den tidlige borgerinddragelse. Vi har derfor lavet et nyt interview med Kasper Olesen. Se hele borgmesterens forklaring nedenfor. 

Kasper Olesen om beslutningen

Her er afsnittet, som er skåret ud af den endelig plan