Ny akuthjælperordning på vej: - Det handler om at redde liv

Tre hjerteløbere vil gerne styrke trygheden i kommunen og foreslår en akuthjælperordning, der skal rykke ud til de steder, hvor responstiden er lang.

Kerteminde Kommune har på grund af sin geografi områder, hvor det kan tage mere end 15 minutter for ambulancerne at nå ud til.

Derfor vil en gruppe af de såkaldte hjerteløbere gerne lave en akuthjælperordning, der skal sikre, at der bliver ydet hurtig førstehjælp til dem, der har brug for det, inden ambulancen kommer frem.

En af initiativtagerne er Jakob Flindt Knudsen, der mener, at behovet er der i Kerteminde.

- Hvis man går ind og kigger på ambulancetiderne i Kerteminde Kommune, så er de ikke helt skarpe alle steder, og det er sådan set bevæggrunden for det, siger Jakob Flindt Knudsen.

Positiv respons

Jakob Flindt Knudsen og de andre initiativtagere har holdt møde med formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Mads Skau (V), i juni og med Ambulance Syd og AMK Vagtcentralen i september.

De foreløbige meldinger på baggrund af møderne er positive.

- De steder, hvor der er lange responstider, synes de, det var en fantastisk ide. Det handler om at yde førstehjælp, der hvor man kan redde liv, siger Jakob Flindt Knudsen.

Samme melding kommer fra Mads Skau, der bifalder det private initiativ:

- Jeg synes da, det er fantastisk, at der er nogle lokale ildsjæle, der vil lave det her projekt. Vi kan jo se, at specielt omkring Hindsholm er der nogle udfordringer, så det vil være rigtig godt med en akuthjælperordning, siger han.

Parterne er enige om at anbehale en akuthjælperordning i kommunen. Den skal dog ikke dække hele Kerteminde Kommune, fordi der er områder, hvor ambulancerne vil kunne nå frem før hjælperne.

Akuthjælperne skal derfor primært koncentrere sig om Hindsholm med de tre postnumre 5390 Martofte, 5380 Dalby og 5370 Mesinge og så 5350 Rynkeby.

Ikke et politisk projekt

En af de andre bag akuthjælperordningen i Kerteminde er byrådspolitikeren Klavs Norup Lauridsen (K). Han blev hurtig tændt på ideen, da han havde snakket med Jakob Flindt Knudsen.

-Jeg kunne se, at her var der nogle, der brændte for projektet, og samtidig blev jeg opmærksom på, at der er et behov i vores kommune, fordi der er steder, hvor det tager længere tid for ambulancen at nå frem, siger Klavs Norup Lauridsen og understreger, at det ikke er et politisk projekt for ham.

- Det er startet et helt andet sted, og for mig handler det mere om at være med til at gøre noget for sine medmennesker som privatperson.

Den går glat igennem

Politikerne i regionen skal tage stilling til, om man vil være med til at finansiere ordningen, og det kan tidligst ske i november eller senere.

Der vil være en udgift til udstyr og uddannelse på cirka 20.000 kroner årligt fra og med 2020 eller 2021, alt efter hvornår akuthjælperordningen kommer i gang, blandt andet fordi akuthjælpere skal have et udvidet førstehjælpskursus.

Men der er afsat penge til sådanne projekter i regionen, og Jakob Flindt Knudsen er også fortrøstningfuld:

- Selvfølgelig håber jeg på, at politikerne er lydhøre og vil sætte det her i værk, og så håber jeg på, at vi kan finde nogle ordentlige folk, der vil være med til at lave ordningen. Jeg synes, det er et sindssyg godt koncept.

Samme holdning har Mads Skau fra det præhospitale udvalg, og han er sikker på, at Kerteminde Kommune får sin egen akuthjælperordning, ligesom man har det i Nordfyns Kommune og på Langeland.

- Det er et enigt udvalg, der står bag anbefalingen om at lave ordningen i Kerteminde, så den går glat igennem. Det tør jeg godt lægge hovedet på blokken på, siger han.