I det fynske folks tjeneste

Ny legeplads til sælerne Oscar og Nino

Sælerne Oscar og Nino har taget SDUs nye forskningsanlæg i Kerteminde i brug.

Oscar er SDUs nyeste sæl. Senest har han og Nino været med i et projekt om lugtesans.

SDUs forskningsanlæg i Kerteminde er et at få steder i verden, hvor er det muligt at studere de marine pattedyr i fangenskab. Med et nyt forskningsanlæg styrker SDU nu sin position som en af verdens førende institutioner inden for marinbiologisk forskning. Det skriver SDU i en pressemeddelelse.

Gråsælerne Oscar og Nino er nogle af verdens mest bidragende forskningsdyr, når det gælder forskning i marine pattedyrs adfærd, kognitive funktion og evne til at navigere, fortæller SDU.

- Det nye anlæg vil bringe SDUs marinbiologiske forskning i front. Oscar og Nino er særdeles erfarne og veltrænede sæler, og de nye faciliteter giver os bedre muligheder for at forske i bioakustik, adfærd og kognitive funktioner hos marine pattedyr, siger Kirstin Anderson Hansen, ph.d. studerende, Biologisk Institut, SDU.

SDUs biologer arbejder blandt andet med at forstå de marine pattedyrs måde at orientere sig på under vandet – og at finde metoder til at hjælpe dem sikkert gennem støjfyldte og trafikerede områder.

Anlægget er bygget med støtte fra Carlsbergfondet og Det Frie Forskningsråd.

Oscars og Ninos nye hjem i Kerteminde består af fire bassiner, hvoraf det ene er sænket ned i jorden. Der er også blevet plads til et nyt forskningslokale og et anti-ekko-kammer til lyd-forskning. Foto: SDU

 

06:35

Det er kun ganske få steder i verden hvor man har mulighed for at studere pattedyr i Fangeskab, i af de steder det er på forskningsanlægget i Kerteminde, hvor man via de to sæler Oscar og Nino forsker i pattedyrenes måde at navigere på. \n\nI denne uge der indviede man så et nyt forskningsbassin i Kerteminde.

Luk video