I det fynske folks tjeneste

Ophævelse af kogepåbud

Fyns Hoved Vandværks forbrugere skal ikke længere koge vandet.

Nye vandprøver fra vandværket viser ikke tegn på forurening. Flere undersøgelser har vist, at utætheder i rentvandsbeholderen var årsag til forureningen. Den beholder er nu taget ud af drift.

Vandværket anbefaler, at de husstande der ikke har brugt vand i nogle dage lader deres vandhaner løbe i et kvarter.