Otte kommuner får lov til at hæve skatten for 2016

De otte kommuner, der tidligere i år søgte om tilladelse til at hæve skatten, har nu fået tilladelse.

Albertslund, Lolland, Guldborgsund, Kerteminde, Esbjerg, Struer, Norddjurs og Jammerbugt.

Disse kommuner har nu alle fået tilladelse til at hæve skatten for 2016.

I alt er der givet tilladelse til et samlet beløb på cirka 186 millioner kroner. Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt, at vi nu har fået rammen for skatteforhøjelser i de otte kommuner på plads. De 90 øvrige kommuner kan ikke regne med at kunne hæve skatten, uden at blive modregnet i bloktilskuddet.

- Jeg forventer, at andre kommuner nu som aftalt vil sætte skatten tilsvarende ned, så det samlede skattetryk ikke stiger, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

Tilladelsen sker på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor man besluttede, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 millioner kroner.

Aftalen betyder også, at andre kommuner får tilskud til at sænke skatten, så den samlede kommunale skatteudskrivning er uændret i 2016.

Derfor er der afsat en pulje til tilskud til skattenedsættelser, så de kommuner, der nedsætter skatten, kan blive understøttet.

Senest den 15. oktober i år skal kommunerne have vedtaget deres budgetter for næste år, så de kommunale skatter for 2016 kan blive opgjort.

Fakta