Penge på vej til ældre mænd i Kerteminde

Ældre Sagens lokalkomite i Kerteminde har fra Socialministeriet fået 300,000 kr.

Pengene stammer fra en pulje, der har til formål at styrke og udvikle den frivillige indsats for ufrivilligt ensomme ældre, herunder særligt mænd.

Ældre Sagens lokalkomite i Kerteminde vil bruge pengene til forskellige aktiviteter og værksteder.

Baggrunden for puljen er, at der blandt ældre er flere, der oplever ufrivillig ensomhed end mennesker i andre aldersgruppe.

Ældre befinder sig i en livssituation, hvor risikoen for, at miste fx en ægtefælle, familiemedlemmer eller nære venner oftest er større, og hvor muligheden for at etablere nye sociale relationer kan være sværere.