I det fynske folks tjeneste

Penge på vej til maritim udvikling i Kerteminde kommune

Erhvervsministeriet åbner pulje for maritim erhvervsudvikling i Kerteminde Kommune. Allerede i 2016 er der en mio. kr. til projektstøtte.

Kerteminde Kommune er blevet udpeget som LAG (lokal aktionsgruppe) område indenfor fiskeriet.

Det betyder, at der gennem den lokale aktionsgruppe LAG MANK (lokal aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde Kommuner) oprettes en særlig pulje for maritim erhvervsudvikling i Kerteminde Kommune.

- Jeg var til møde i Erhvervsstyrelsen i sidste uge, hvor man fortalte, at så længe vi arbejder med projekter, der har et erhvervsrationale, er begrænsningerne få. Maritim økonomisk udvikling er alle de aktiviteter, der foregår på eller omkring havet og tilknytningen til havet kan være mere eller mindre direkte, siger Poul Ramussen, der er formand for Kerteminde jollehavn og bestyrelsesmedlem i LAG MANK, i en pressemeddelelse.

LAG MANK er allerede i gang med at formulere en udviklingsstrategi for den nye pulje, så midlerne kan komme i spil i de helt rigtige udviklingsprojekter.

Derfor inviterer aktionsgruppen til møde tirsdag d. 8. marts kl. 19 i Kerteminde Jollehavn, hvor gruppen vil fortælle mere om støttemulighederne, ligesom der bliver en debat om, hvilke mulige projekter der allerede ligger i støbeskeen.

LAG MANK forventer at støtte maritime projekter med cirka en million kroner.

 

01:13

- Maritim økonomisk udvikling er alle de aktiviteter, der foregår på eller omkring havet og tilknytningen til havet kan være mere eller mindre direkte, siger Poul Ramussen, der er formand for Kerteminde jollehavn og bestyrelsesmedlem i LAG MANK.

Luk video

 

 

Hvad er LAG?

Lokale aktionsgrupper (LAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.
De lokale aktionsgrupper er finansieret med midler fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.