Politikere raser over notat fra fjernvarmedirektør: - Han kan ikke fortsætte som direktør

Slagsmålet om fremtidens varmeforsyning i Kerteminde fortsætter, selvom Kerteminde Byråd i juni vedtog at arbejde mod en fusion med Fjernvarme Fyn.

Fjernvarmen i Kerteminde skal forsøge at fusionere med Fjernvarme Fyn. Det besluttede Kerteminde Byråd i juni. Men det kommunalt ejede Kerteminde Forsyning argumenterer fortsat for, at det bliver dyrere end den nuværende varmeløsning.

I et notat rundsendt til byrådspolitikerne, som Kjerteminde Avis har fået indsigt i, skriver den administrerende direktør for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen, at det vil blive dyrt for forbrugerne og erhvervslivet, hvis Kerteminde Forsyning fusionerer varmeforsyningen med Fjernvarme Fyn, som et stort flertal i byrådet ellers har besluttet at arbejde henimod.

Ifølge direktørens beregninger vil det koste hver husstand i Kerteminde omkring 400 kroner ekstra om året, fordi Kerteminde Forsyning ikke vil være i stand at opnå samme synergieffekter mellem håndteringen af vand, affald og varme, som selskabet har i dag.

Samtidig mener direktøren, at det vil gå ud over det lokale erhvervsliv, da Kerteminde Forsyning ikke længere vil være i stand til at udbyde samme antal opgaver til gravearbejde, reparationer og vedligeholdelse.

Kerteminde Forsyning har tidligere arbejdet henimod, at kommunen brød det nuværende samarbejde med Fjernvarme Fyn, og oprettede egen fjernvarmeforsyning i Kerteminde.

Notatet fra direktøren falder mildest talt ikke i god jord hos nogle af byrådsmedlemmerne.

- Personligt undrer jeg mig over, at direktøren udarbejder så entydigt et notat, der ikke tager højde for de positive effekter, der kan være i fusion med Fjernvarme Fyn, siger Michael Nielsen (K), der også sidder i bestyrelsen for Kerteminde Forsyning og er tilhænger af en fusion med Fjernvarme Fyn.

Har mistet tilliden

Heller ikke socialdemokraten Kristian Hald er enig i notatets konklusioner.

- Han har fremsendt en fuldstændig ensidig konsekvensanalyse, hvor han udelukkende har medtaget de konsekvenser, som taler for egen varmeforsyning, som Michael Høj-Larsen tydeligt har været fortaler for hele vejen. Det er i bedste fald misvisende, i værste fald løgn og manipulation, siger Kristian Hald til Kjerteminde Avis.

- I mine øjne er det åbenlyst, at Michael Høj-Larsen ikke kan fortsætte som direktør under en fusionsproces, lyder det fra Kristian Hald.

Direktionens pligt 

Direktøren for Kerteminde Forsyning tager kritikken fra politikerne med ro. 

- En proaktiv og ansvarlig direktion for et selskab, skal altid sørge for at fremlægge materialer og data for sin bestyrelse som kan have interesse for selskabets drift. Det blev også drøftet på bestyrelsesmødet. Der har ikke været nogen, der har kunnet påpege andre konsekvenser, end dem der står i notatet, siger Michael Høj-Larsen til Kjerteminde Avis.

Kristian Hald skriver også, at han ikke har tillid til dig som direktør længere. Hvilket indtryk gør den kritik på dig?

- Jeg håber at vi kan få genoprettet den tillid, når han ser mine svar. Og ellers tager jeg meget gerne et møde med ham, siger direktøren.