Radikale ude af budget

De Radikale i Kerteminde har meldt sig ud af byrådets igangværende budgetforhandlingerne. Årsagen er flertallets insisteren på at bygge et nyt rådhus.

De Radikale har siden valgkampen i 2013 været imod at bygge et nyt rådhus i Kerteminde Kommune.

De mener, at de store anlægsudgifter, det medfører, vil gå ud over borgernære ydelser som daginstitutioner, skoler, handicappede og ældre.

Desuden mener de, at der er for stor usikkerhed om, hvad et nyt rådhus kommer til at koste.

De bryder sig heller ikke om, at en del af financieringen i givet fald skal skaffes ved at sælge de tre gamle rådhuse.

- Hvad skal det gamle rådhus i Kerteminde mon så bruges til. Tidligere har der været rygter om et supermarked fra en større kæde. De Radikale ønsker ikke flere supermarkederm, der fører til butiksdød i bymidten, siger Sanne Stemann Knudsen, byrådsmedlem for De Radikale og 2. viceborgmester.

Hun mener også et salg af rådhuset i Langeskov ødelægger muligheden for oprettelse af et borger- og kulturhus.

- Vi var tæt på at blive enige, men flertallet ville ikke pille et nyt rådhus ud af bugettet - ikke engang et år, som vi har foreslået, så vi kunne få økonomien undersøgt nærmere, siger Sanne Stemann Knudsen.

Hun slutter:

- Vi ønsker økonomisk ansvarlighed og prioriterer varme hænder højere end et nyt rådhus. Derfor deltager De Radikale ikke i budgetforliget.