I det fynske folks tjeneste

Skolestrid i Kerteminde

Borgerlige i Kerteminde Byråd vil ikke længere stemme for lokalplan, som de tidligere har været tilhængere af.

Torben Andersen, SF, aner urene linjer blandt borgerlige i Kerteminde Byråd

Lokalplanen gør det muligt at etablere en friskole i Marslev.

Den blev sendt i høring med stort flertal bag sig, oplyser Torben Andersen, SF, formand for Miljø- og teknikudvalget.

Men ifølge Torben Andersen har 11 borgerlige politikere ændret mening og vil lade lokalplanen falde, uden at de ønsker at forklare de øvrige byrådsmedlemmer hvorfor.

- Det er en ærlig sag, at ændre mening på grund af indsigelser i en høringsfase, men det er problematisk, når flertallet ikke kan eller vil forklare baggrunden for deres kursskifte, siger Torben Andersen.

Produktionsskole på banen

Torben Andersen er desuden betænkelig ved, at Østfyns Produktionsskole har meldt sig interesseret i at købe de omhandlede bygninger i Marslev.

Han mener, flertallet og Østfyns Produktionsskole har lavet aftaler udenom resten af byrådet.

Spørgsmål til borgmesteren

Derfor har Torben Andersen sendt en række spørgsmål i et åbent brev til borgmester Sonja Rasmussen, løsgænger.

Spørgsmålene lyder således:

·         Er det støj, miljø- eller trafikale problemer, der har fået flertallet til at skifte holdning? Eller er der andre grunde?

·         Produktionsskolen fortæller, at den er interesseret i at erhverve bygningerne. Har borgmesteren kendskab til, om ejeren af bygningerne er villig til at fravige sin underskrevne salgsaftale med én skole til fordel for en anden ?

·         Hvordan vurderer borgmesteren de erstatningsretlige forhold ved eventuelt at tvinge virksomheden til at sælge til anden side ?

·         Har borgmesteren undersøgt om man kan afvise en lokalplan med skolevirksomhed som formål - og efterfølgende acceptere en anden form for skolevirksomhed uden at blive erstatningsansvarlig?