Slut med støjplage: Asfalt erstatter forhadte brosten

En lang tids debat i Kerteminde får nu måske en afslutning. En stor de af de næsten nye brosten ved Renæssancehavnen bliver nu pillet op og erstattet af asfalt.

Beslutningen om at erstatte en del af brostenene med asfalt på Renæssancehavnen i Kerteminde blev truffet torsdag på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Miljø, -Natur og Teknikudvalget.

Et flertal af politikerne på fællesmødet stemte for en løsning, hvor der lægges asfalt på Hindsholmvej indtil krydset ved Langegade, og der etableres en cykel-venlig løsning på Langegade.

Belægningen på den øvrige del af Langegade, bortset fra cykelløsningen og belægningen på Strandgade, ændres ikke.

Venstres gruppe stemte imod asfaltløsningen, men stemte for den øvrige del.

Forsøg med nye brosten hjalp ikke

I april blev der som forsøg lagt nye og mere støjsvage brosten på en mindre del af strækningen. Men det var ikke en løsning, der gav det ønskede resultat.

Nu bliver der lagt asfalt på en del af strækningen. Den nye løsning vil koste Kerteminde Kommune 1,1 million kroner.

Slut med støt af Realdania

Omdannelse af Renæssancehavnen i Kerteminde er sket med støtte fra Realdania.

Realdania gav i 2001 i alt 24 millioner kroner i en genskabelse af Kerteminde Havn, som den så ud i 1600-tallet.

Realdania var med til af finansiere forsøget med de mindre støjede brosten, såkaldte savede brosten, for at sikre det historiske bymiljø ved havnen.

Men med beslutningen om at erstatte brostenene med asfalt er Realdania nu helt ude af projektet.

I en mail til Kerteminde Kommune skriver Realdania:

- Vi har respekt for den lokale beslutning, og er blot kede af, at den støjreduktion, der kunne opnås med de savede brosten, ikke er fundet tilstrækkelig.