Søger dispensation: Kerteminde Kommune vil afskaffe test i skolen

Kerteminde Kommune vil søge Undervisningsministeriet om at få lov at droppe nationale test i kommunens folkeskoler.

Kerteminde Kommune vil søge om at få lov at droppe nationale test i kommunens folkeskoler. På et møde mandag aften i kommunens Børn-, unge- og uddannelsesudvalg var politikerne enige om, at der skal sendes en ansøgning til Undervisningsministeriet. Kommunen ønsker at droppe de nationale test, fordi forskning har vist, at resultaterne i de nationale test kan være fejlbehæftede.

- Forskning viser, at disse test er fejlbehæftede, og at eleverne ikke bliver placeret rigtigt, og derfor synes vi ikke, at vi skal udsætte elever, lærere eller forældre for de her test, når de ikke har et retvisende billede. Der er masser af andre ting, vi kan bruge vores ressourcer på, siger Jutta Nielsen (Enhedslisten), der er formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget i Kerteminde Kommune.

Ifølge Undervisningsministeriets regler er der ti nationale test, der er obligatoriske fra 2. til 8 klassetrin. Testene skal afdække elevernes færdigheder i dansk, matematik, engelsk, fysik, kemi, biologi og geografi.

Flere kommuner har søgt

Flere kommuner landet over har allerede søgt om dispensation, så de bliver fritaget for at afholde de nationale test.

I det såkaldte forståelsespapir, som blev skrevet i forbindelse med regeringsdannelse efter folketingsvalget i juni, er spørgsmålet om nationale test også diskuteret. I papiret fremgår det, at "En ny regering ønsker blandt andet at afskaffe de nationale test i de mindste klasser og generelt nytænke anvendelsen af test". 

Kritik af nationale test

Der har fra flere sider været meget kritik af de nationale test. Blandt andet har de to forskere Svend Kreiner og Jeppe Bundgaard foreslået, at blandt andet den nationale test i læsning i på klassetrin bliver droppet, fordi de måler forkert.

Det er netop kritikken fra forskerne, der er baggrund for Kerteminde Kommunes beslutning om at søge om at måtte droppe de nationale test. I sagsfremstillingen til udvalget fremgår det, at "Forskerne påviser i rapporten, at de nationale test ikke giver et reelt billede af elevernes faglige niveau, skolernes og undervisningens kvalitet ligesom testene ikke kan anvendes til sammenligning på tværs af skoler eller indblik i udviklingen på tværs af årgange."

Hvornår Kerteminde Kommune i givet fald kan afskaffe de nationale test er stadig uklart.

- Vi regner med at blive sat på standby. Vi skal vente på en evalueringsrapport, men vi ved ikke hvor længe der går før den kommer, så derfor søger vi allerede nu, siger Jutta Nielsen.

Jutta Nielsen mener, at Kerteminde Kommune kan bruge pengene bedre end på nationale test.