Usynlige sluser skal skærme Kerteminde

Skjulte sluser skal rejse sig fra havet og beskytte Kerteminde i tilfælde af stormflod

Et nyt sluseanlæg i Kerteminde Havn skal beskytte byen mod oversvømmelser efter stormflod. Anlægget skal klimasikre Kerteminde by og omkring Noret.

Sluseanlægget kan sammen med Kerteminde Kommunes anlæg af forstærkede diger syd for havnen og højvandsmure på havnearealerne beskytte næsten 900 ejendomme i området, som ellers ville være truet af oversvømmelse fra kommende stormfloder.

Det samlede anlæg forventes at koste ca. 40 mio. kr., hvoraf RealDania har givet tilsagn om støtte med 14,5 mio. kr.

- De usynlige sluseklapper er pontoner, som ligger i bunden af havnen, og de løftes kun op og lukker for havet, når der er varsel om stormflod. Sluseklapper på havbunden er en helt ny og ukendt metode til kystsikring i Danmark. Anlægget omfatter også højtvandsmure på havneområdet, og et højere dige syd for byen, siger Niels Peter Raun, formand for de næsten 100 medlemmer af Kerteminde Sluselaug.

Det samlede anlæg forventes at koste ca. 40 mio. kr. Kerteminde Sluselaug har bedt kommunen om, at medvirke til at sikre kysten, efter at byen har været hårdt ramt ved en række stormfloder.

- De usynlige sluseklapper betyder også, at det fantastiske udsyn over havet for bylivet omkring renæssancehavnen og fra byen kan bevares, samtidig med at vi beskytter byen mod oversvømmelser og tab af værdier. Nærheden til havet er en af Kertemindes store attraktioner, og udsigten over havet vil også fremover glæde de mange turister og borgere i byen, siger Jesper Hempler, Formand for Miljø og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune.

Der er tidligere udbetalt 76 mio. kr. i erstatninger fra Stormrådet til mere end 500 husstande.

Arbejdet forventes påbegyndt allerede til efteråret.