Værft på Lindø klager over støtte til Søby

Værftet Fayard på Lindø mener, at statsstøtten til udbygningen af Søby Havn forvrider konkurrencen. Derfor har værftet nu klaget til to ministre.

Det er dybt kritisabelt, at staten nu støtter udbygning af Søby Havn. 

Sådan siger direktøren for det fynske værft Fayard A/S, Thomas Andersen. 

quote Jeg har meget vanskeligt ved at se, hvordan sådan en form for (in)direkte konkurrenceforvridning kan støttes af en borgerlig-liberal regering.

Mail til de to ministre

Han har sammen med fællestillidsmand ved Fayard A/S,  Bjarne Olesen, sendt en fælles mail til transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), og energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilholt (V).
 
- Jeg skriver til jer i forbindelse med vedtagelsen af den seneste finanslov. Det er med stor undren, at jeg har noteret mig, at der er afsat et større millionbeløb til at støtte en udvidelse af Søby Havn, står der i mailen til de to ministre.
 
I mailen gør de opmærksom på, at der gennem de seneste år er gennemført en række udvidelser af havne i Danmark.

- Hvor flere har karakter af lokale prestigeprojekter uden økonomisk holdbarhed bag. Som følge heraf er der mildest talt ikke mangel på kapacitet i forhold til større danske havne, skriver de videre.

God nyhed for Søby Havn

Selvom det for direktøren og fællestillidsmanden ved Fayard ikke skaber grund til fejring, så var det en god nyhed, der fredag i sidste uge kom til Søby Havn. Det skete, da regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde finansloven for det kommende år. 

Rygterne var godt nok løbet forud, men derfor var der alligevel spontan glæde, da det blev officielt: Ærø får 75 millioner kroner til udvidelsen af Søby Havn.

Udvidelsen skal gøre det muligt for Søby Værft at modtage større skibe til reparation. Det skal så være med til at skabe flere job på Ærø.

Dybt kritisabelt

Direktør Thomas Andersen og fællestillidsmand Bjarne Olesen fra Fayard A/S finder bevillingen til Søby Havn under al kritik.

- Jeg finder ovenfor nævnte statsstøtte dybt kritisabelt, og samtidig har jeg meget vanskeligt ved at se, hvordan sådan en form for (in)direkte konkurrenceforvridning kan støttes af en borgerlig-liberal regering. Jeg skal ikke undlade at minde om EU traktatens artikel 107, stk 1 hvoraf det fremgår, at statsstøtte til værfter er ulovlig, skriver de.

Større skibe

Det fremgår at projektbeskrivelsen for udbygningen af Søby Havn, at målet er er give Søby Værft adgang til en større andel af markedet.

Søby Værft kan i dag tage skibe i dok med en maksimal længde på 115 meter. Dette giver adgang til cirka 45 procent af markedet.

Med en havneudvidelse vil værftet bygge en ny dok, der kan tage skibe på 150 meter. Dette giver mulighed for at nå cirka 75 procent af markedet.

Og det er faldet direktør og fællestillidsmand for brystet.

- Det er direkte nævnt i projektet omkring Søby Havn, at en udvidelse af den private virksomhed Søby Værft er en integreret del af projektet - selvom finansiering efter signende skulle være optaget i privat regi. Der er imidlertid en klar sammenhæng mellem disse to forhold, hvorfor støtten til havneudvidelsen indirekte medfører en støtte til en udvidelse af værftets kapacitet – muligvis fordi værftet ligger i et område der af flere betegnes som en ”udkants-kommune”, står der i mailen
 
Fayard mener, at værftsbranchen i Danmark for længst har nået sit maximum af kapacitetsbehov, så det nye tiltag i Søby vil ikke skabe nye arbejdspladser, men muligvis flytte nogen fra de eksisterende virksomheder.