I det fynske folks tjeneste

Vejrup Å er restaureret

Vejrup Å mellem Davinde og Odense Fjord på grænsen mellem Kerteminde og Odense Kommuner har gennemgået en større restaurering, der skal gøre åen til et af de bedste ørredvandløb på Fyn.

På en fem kilometer strækning er gyde- og opvækstmuligheder for ørreder blevet forbedret.

Målet er, at åen bliver selvforsynende med ørred, så det ikke længere er nødvendigt med udsætning.

300 meter af vandløbet er blevet gensnoet.

Der er udlagt 171 kubikmeter gydegrus. Det svarer til 40 gydebanker.

Der er udlagt 45 kubikmeter skjulesten. Det svarer til 2000 ørredskjul.

55% af arbejdet er betalt af staten, 30% af Havørred Fyn og 20% af Odense og Kerteminde Kommuner.

Kommunerne har i samarbejde med Hededanmark A/S udført arbejdet.