I det fynske folks tjeneste

Vikingemuseum vil bygge ny stor vikingehal

En stor vikingehal, som arkæologer har fundet på toppen af Munkebo Bakke, skal rekonstrueres på den nyindkøbte jord ved Vikingemuseet Ladby.

00:16

Bygningen og søsætningen af vikingeskibet Ladbydragen har trukket mange besøgende til Vikingemuseet Ladby. Det skal byggeriet af en ny stor vikingehal nu også gøre. Video: Ole Holbech

På marken ved siden af Vikingemuseet i Ladby skal den store vikingehal genopføres. Vikingehallen skal stå som en kopi af en vikingehal, der er fundet på Munkebo Bakke.

Arkæologiske udgravninger på Munkebo Bakke i sommeren 2017 viser, at der i år 950 blev opført en stor vikingehal med forsvarsanlæg på stedet.

En mulighed er, at det er Ladbykongens efterfølger, der har slået sig ned på bakken.

Vikingehallen var beskyttet med palisader, og den har været et markant magtsymbol - strategisk beliggende til at overvåge handelsruterne i Odense og Kerteminde Fjorde.

Læs også Vikingemuseum kan vokse efter jordkøb

Museum bliver 4,8 hektar større

Vikingemuseet Ladby har købt jord af naboen og udvider nu med hele 4,8 hektar. Det giver mulighed for en lang række nye aktiviteter.

Det betyder blandt andet også en 26 meter lang rekonstruktion af vikingehallen, der skal opføres ved Ladby. Det fortæller Claus Frederik Sørensen, afdelingsleder for Vikingemuseet Ladby.

- Vi har planer om at opføre en kopi af vikingehuset fra Munkebo Bakke - et såkaldt trelleborghus, siger Claus Frederik Sørensen.

Vikingehallen skal på samme måde som vikingeskibet Ladbydrage opføres af frivillige.

Bygningen og søsætningen af vikingeskibet Ladbydragen har trukket mange besøgende til Vikingemuseet Ladby. Det skal byggeriet af en ny stor vikingehal nu også gøre.

- Bygningen af Ladbydragen har være et fantastisk projekt - både får de frivillige, der har bygget det og for publikum, der året rundt har haft mulighed for følge processen. Og det håber på, at vi kan få gang i igen, siger Claus Frederik Sørensen.

De indledende arbejder begynder allerede efter sommer.

Læs også Arkæologer leder efter vikingehal i Munkebo

Nye tiltag allerede næste år

Allerede i løbet af foråret vil museet sætte nye tiltag i gang for museets gæster.

Der vil de kunne opleve et levende kulturlandskab ned mod fjorden, forbedret tilgængelighed i form af blandt andet flere p-pladser og bedre stiforløb og udvidet formidling af især det rekonstruerede vikingeskib.

På det nye område vil der også blive arrangeret en række nye events og aktiviteter.

Tegninger over planerne

Den nye vikingehal er ikke tegnet ind på oversigten, men den kommer til at ligge mellem madpakkehuset og aktivitetsområdet.

 

02:48

Nu skal en 26 meter lang rekonstruktion af vikingehallen opføres ved Ladby, fortæller Claus Frederik Sørensen, afdelingsleder for Vikingemuseet Ladby.

Luk video

 

Det nye Vikingemuseet Ladby

Vikingernes kulturlandskab

Med den nye jord, er det tanken at genskabe et græsnings- og kystoverdrevslandskab med få spredte bevoksninger. De nyindkøbte jordområder ligger i dag i græs (græsudlæg), og kan med få tiltag gøres let tilgængelige og rekreative.
 • Der etableres stier gennem landskabet.
 • Der plantes enkelte træer/buske (frugt/bær/nødder) med udgangspunkt i vikingetidens kulturlandskab.
 • Området omkring højen/skibsgraven åbnes op ved at fjerne ældre levende hegn/krat.
Der etableres rekreative områder, hvor besøgende kan nyde mad, lege (spil, forhindringsbane m.m) men også søge ro og fordybelse. Hertil tænkes bålsteder og formidling af vikingetidens mad/drikke.

Tilgængelighed
 
Følgende tiltag skønnes nødvendige for at optimere forholdene:
 • Den midlertidige p-plads forstærkes ved tilførsel af flis (allerede nu kan den virke pløret for både biler og gående) og området hegnes ind
 • Der etableres handikapparkering tæt på museet
 • Der etableres parkeringsområder for busser og autocampere
 • Der etableres faste stier over p-pladserne til kørestole/ældrekøretøjer
 • Der etableres særlig holdeplads nærmere højen så handikappede/dårligt gående ved forespørgsel kan køre tættere på 

Formidling
 
Blandt Vikingemuseet Ladbys absolut største attraktioner er rekonstruktionen af Ladbykongens gravskib – Ladbydragen. For at skibet også kan være tilgængeligt i vintersæsonen, når det ikke ligger i vand, etableres en overdækket plads til skibet, som i sommersæsonen kan bruges som arbejdsområde.

I fortællingen inkluderes museets færøbåd (søsættes midt september 2017), der har tilsvarende behov for overdækning/sikring. Desuden udvides formidlingen med plancher om skibene til de mange besøgende.
 
Events
 
Med den nye plads kan museet øge antallet og omfanget af aktiviteter i form af events.
 • Vikingetids dyrskue. Med deltagelse af både ”lokale” men også vikingeforeninger, der formidlinger vikingetidens dyr som eksempelvis heste og hunde.
 • Weekender, hvor museets frivillige vikinger formidler i telte/lejrområder om håndværk, dragter og sejlads. På sigt udvides med landbrug og madlavning m.m.
 • Den årlige søsætning tilføres musik, madlavning, bål, leg. 
Til de forskellige events tænkes også at indkøbe fagfolk til bred formidling af vikingetiden. Her tænkes meget bredt og både inden for traditionel vikingehistorie (historie, arkæologi, runologi, osteologi m.m.), men også anden faglig funderet viden med rod i vikingetiden: ølbrygning, mjødlavning, vilde urter, madlavning, ridning, smykker og kamp.

Kilde: Østfyns Museer