Vrede over atomrapport

Både borgere og politikere i Kerteminde er vrede over en ny miljørapport fra Rambøll om etableringen af et slutdepot for atomaffald,

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsministeriet og gennemgår de forskellige muligheder for opbevaring af atomaffaldet fra Risø, og de mulige konsekvenser for de seks steder, der er udpeget som mulige modtagere af affaldet.

Kerteminde er sammen med fire andre kommuner udpeget som muligt sted for placering af et såkaldt slutdepot dybt nede i jorden.

- Jeg synes, at den er meget arrogant og overfladisk, lyder meldingen fra Jørgen Lindø fra AtomAffaldgruppen i Kerteminde.

- Jeg blev ærlig talt en anelse muggen over rapporten, siger formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Jesper Hempler(SF).

Det er især omtalen af lokalområdernes arbejde og opfattelse af sagen, der har skabt vrede. I rapporten står der blandt andet:

"Ser vi overordnet på interessenternes kommentarer både af generel og lokal karakter, er de præget af et højt niveau af bekymring om et bredt og diffust risikobillede, som peger på manglende viden".

- Det er ikke korrekt, at vi mangler viden, og jeg havde regnet med at Rambøll ville have gået dybere ind i det, og gå ind i de problemstillinger vi har rejst fra lokalområdet, siger Jørgen Lindø.

- Når man taler om manglende viden i lokalområdet gør det mig vred, siger Jesper Hempler.

Rapporten peger også på, at beboernes kritiske holdning til et atomdepot i sig selv kan være med til at forstærke den negative effekt i lokalområdet. Både når det gælder boligsalg og turisme.

Men beboerne skyder til gengæld tilbage mod myndighederne. De mener nemlig ikke, at myndighederne selv har skabt modstanden ved ikke at have delt deres viden om atomdepotet med borgerne.

Læs rapporten fra Rambøll her