I det fynske folks tjeneste

Socialpædagogerne om lønpres på plejefamilier i Assens: - Det er ikke set før

Det har aldrig været meningen, at kommuner skulle bruge den såkaldte "gennemsnitsmodel" for aflønning af plejefamilier til at spare penge, lyder kritikken fra fagforbundet Socialpædagogerne.

00:17

Det er et nybrud, når Assens Kommune vil bruge en ny aflønningsmodel for plejefamilier til at presse familierne ned i løn. Sådan lyder det fra formanden for fagforbundet Socialpædagogerne Lillebælt, Hanne Ellegaard.

En ny og ændret aflønningsmodel - den såkaldte "gennemsnitsmodel" - er netop sendt i høring hos de 94 plejefamilier, som varetager plejeopgaver for Assens Kommune.

En høring, som fagforbundet Socialpædagogerne deltager i på vegne af de af forbundets medlemmer, som arbejder på familieplejeområdet.

Det er helt nyt for os, at vi har en kommune på Fyn, som vælger så direkte at gå ind og bruge gennemsnitsmodellen til at indarbejde en besparelse.

Hanne Ellegaard, Formand, Socialpædagogerne Lillebælt

- Det er helt nyt for os, at vi har en kommune på Fyn, som vælger så direkte at gå ind og bruge gennemsnitsmodellen til at indarbejde en besparelse, som den kommune har så stort behov for. Det har vi ikke set i nogen af de andre kommuner på Fyn, siger Hanne Ellegaard, der er formand for Socialpædagogerne Lillebælt.

Hanne Ellegaard henviser til, at det aldrig har været meningen med den såkaldte "gennemsnitsmodel", at den skulle bruges som en genvej til besparelser.

Læs også Plejeforældre i oprør: Frygter at blive presset ned i løn

Modellen er tværtimod udviklet for at skabe bedre samarbejde mellem familierne og de anbringende kommuner ved blandt andet at afskaffe løbende forhandlinger af plejeforældrenes betaling.

- Det er jo intentionerne i gennemsnitsmodellen, at man gerne vil gøre det godt for familieplejerne. Når man så som politiker i en kommune beslutter, at vi tager med den ene hånd og giver med den anden, så ødelægger man de intentioner, der er, mener Hanne Ellegaard.

00:38

Se interview med Hanne Ellegaard, der er formand for Socialpædagogerne Lillebælt.

Luk video

KL: Gennemsnitsmodellen er udgiftsneutral

Kommunernes Landsforening (KL) har i april 2019 samlet erfaringer hos landets kommuner og undersøgt fordele og ulemper ved forskellige modeller for aflønning af familieplejere.

KL konkluderer i den forbindelse: 

Udgiftsniveauet i kommuner, der benytter denne model (gennemsnitsmodellen, red.), synes at være omtrent på niveau med en sammenlignelig gruppe kommuner med den klassiske honoreringsmodel.

KL har på baggrund af undersøgelsen skrevet et brev til samtlige landets borgmestre.

Her anbefaler man kommunerne at overgå til "gennemsnitsmodellen", fordi den ifølge KL kan mindske konfliktniveauet mellem plejefamilie og kommune, da plejefamiliens løn ikke løbende skal genforhandles.​

03:02

Se hele indslaget, hvor plejemor Dorthe Mortensen fortæller, hvorfor hun er frustreret over Assens Kommunens planer om at genforhandle plejefamiliernes kontrakter og spare 1,4 millioner kroner årligt.

Luk video

- De spænder ben for sig selv

Den gevinst opnår man imidlertid ikke med den køreplan, som er sat i søen i Assens Kommune, lyder kritikken fra Hanne Ellegaard.

Det her vil aldrig blive en succes, fordi de enkelte familieplejere vil blive tvunget til at forholde sig til; Vil jeg fastholde at arbejde med det her barn? Vil jeg gå ned i løn?

Hanne Ellegaard, Formand, Socialpædagogerne Lillebælt

- Det her vil aldrig blive en succes, fordi de enkelte familieplejere vil blive tvunget til at forholde sig til; vil jeg fastholde at arbejde med det her barn? Vil jeg gå ned i løn? Nej – det vil jeg ikke. Ergo får det her barn endnu en plejefamilie et andet sted, hvor man så kan tvinge dem til at starte på den her løn, siger Hanne Ellegaard.

Hun mener, at politikerne giver deres administration en umulig opgave, når de forventer, at forvaltningen kan få plejefamilierne med på ideen om en ny lønmodel - samtidig med, at der spares på lønbudgettet.

Modeller for honorering af plejefamilier

Klassisk honoreringsmodel:

Plejefamilien modtager typisk mellem tre og otte vederlag á 4.222 kroner månedligt. Honoreringen revideres årligt og falder, hvis barnet bliver mindre plejekrævende.

 

Gennemsnitsmodellen:

Der opereres typisk med fire forskellige honoreringsniveauer. Det aftales ved plejeforholdets start, hvad plejefamiliens honorar skal være. Honoraret genforhandles som udgangspunkt ikke.

 

Livsfasemodellen:

Barnets anbringelse opdeles i en række livsfaser. Plejefamiliens honorering fastsættes for én livsfase ad gangen og genforhandles, når barnet rammer en ny fase.

 

Kilde: Kommunernes Landsforening

Se mere

- Forhåbentlig kan vi bevare alle plejefamilier i vores fold

Vicedirektør med ansvar for børn, unge og uddannelse i Assens Kommune, Esben Krægpøth, håber dog fortsat på, at det kan lade sig gøre at lande nye og langsigtede aflønningsaftaler med samtlige kommunens 94 plejefamilier.

Det er ikke sikkert, at vi bliver enige ved første møde, men på et tidspunkt bliver vi forhåbentlig alle sammen enige. Forhåbentlig har vi så stadigvæk alle plejefamilier i vores fold til at løse den meget store opgave, de løser.

Esben Krægpøth, vicedirektør med ansvar for børn, unge og uddannelse, Assens Kommune

- Jeg forventer, at vi i hvert fald kan have en så konstruktiv snak om det her, at vi når hen til at resultat. Det er ikke sikkert, at vi bliver enige ved første møde, men på et tidspunkt bliver vi forhåbentlig alle sammen enige. Forhåbentlig har vi så stadigvæk alle plejefamilier i vores fold til at løse den meget store opgave, de løser.

Det er jo let at være konstruktiv, når man er den, der skal have penge - og det er nogen andre, der skal aflevere dem?

- Det har du da fuldstændig ret i. Vores situation er nu - med de vilkår vi har - hele tiden at forsøge at komme ind i en snak om det her, således at begge parter kan blive enige om, at det er rigtigt at få et længere forløb med en aflønning, som er kendt for begge parter.  

01:18 Luk video

Og som er billigere for jer?

- Den vil optræde billigere, hvis vi skal finde den besparelse, der ligger - og det skal vi. Det er politisk besluttet, siger Esben Krægpøth.

På TV 2/Fyn var formanden for udvalget for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune, Mogens Mulle Johansen (SF), torsdag aften i studiet for at svare på kritikken.

02:36 Luk video
06:21

63 plejefamilier har i et fælles bre<!--[cke_placeholder_term_theme:{"tid":"6242"}]-->v til kommunen bedt om at få høringsperioden udsat - men det har kommunen afslået - høringen slutter således den 4. januar.

Luk video