Autismeforening: - Kommuner truer med anbringelse for at lukke munden på forældrene

Forældre til svært autistiske børn bliver oftere mødt med en antagelse om, at det er forældrene selv, der skyld i barnets problemer. Det fortæller formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, som mener, at kommunerne bør fratages opgaven med at vurdere børnenes behov.

Tre til fem gange om ugen modtager Landsforeningen Autisme henvendelser fra familier, som oplever, at kommunen truer med anbringelse af deres handicappede barn.

For år tilbage modtog foreningen aldrig den slags henvendelser.

quote Når forældre beder om en eller anden ydelse, så snakker kommunerne om anbringelse for at få dem til at tie stille

Heidi Thamestrup, formand, Foreningen Autisme

Det fortæller foreningens formand Heidi Thamestrup.

- Det, vi oplever, er, at når forældre beder om en eller anden ydelse - det kunne være noget aflastning eller noget angstbehandling - forskellige ting, som mennesker med autisme har brug for - så snakker kommunerne om deres forældrekompetencer og snakker om anbringelse for at få dem til at tie stille, siger Heidi Thamestrup.  

Du kender jo ikke essensen af alle sager, I modtager henvendelser omkring. Hvordan kan du være sikker på, at kommunerne ikke har ret, når de stiller spørgsmålstegn ved forældrenes kompetencer?

- Jeg synes, at der er for mange af de her sager, og de ligner hinanden. De kan ikke passe, at alle forældre til autistiske børn lige pludselig er blevet dårlige forældre.

Magnus' sag er langt fra enestående

Meldingen kommer dagen efter, at TV 2/Fyn kunne fortælle, hvordan Odense Kommune vurderer, at svært autistiske Magnus, som lider af udtalt separationsangst, bør fjernes fra sin mor.

En vurdering, som er i direkte modstrid med fagfolks vurderinger af, hvad der er det rigtige for Magnus - og vurdering, som har rystet Magnus' mor, Karen Elmquist.

- Det er trusler. Men det er stadigvæk grove trusler. De fjerner fokus fra det, de burde arbejde på.

Kan du forstå, hvis nogen tænker, at han skal ud af den her isolation?

- Det kan jeg sagtens forstå. Men for mig er det mangel på forståelse og indsigt, der gør, at man kan tænke sådan, forklarer Karen Elmquist.

- Det handler også om manglende forståelse

Sagen om Magnus er altså langt fra enestående, lyder det fra Heidi Thamestrup.

Hun påpeger, at det også handler om, at kommunerne ikke har den nødvendige viden om, hvad det medfører at lide af autisme.

Netop derfor bør kommunerne tage fagfolkenes udtalelser til efterretning, lyder det fra Heidi Thamestrup.

- De mangler forståelsen for, hvad autisme er for et handicap. De mangler forståelse for, hvad det er for behov, de her børn har, og for hvordan man skal tackle børnene. Og så vil de spare penge.

- Socialrådgivere er ikke uddannede til at lave de vurderinger

Psykolog med særlig viden om autisme Christian Stewart-Ferrer oplever også, at kommunerne lytter mindre til anbefalinger fra de fagfolk, som har indgående kendskab til barnet og dets handicap.

quote Meget, meget uheldigt, at socialrådgivere går ind og vurderer noget andet, fordi de dybest set overhovedet ikke er uddannede til at kunne lave de vurderinger

Christian Stewart-Ferrer, psykolog

- Det her er komplekse ting, som kræver en lang og guidet type uddannelse og praksiserfaring. Det er derfor, vi mener, hvad vi mener. Det er der, hvor det virker meget, meget uheldigt, at socialrådgivere for eksempel går ind og vurderer noget andet, fordi de dybest set overhovedet ikke er uddannede til at kunne lave de vurderinger.

Christian Stewart-Ferrer kender til flere sager, hvor kommuner i stedet for at lytte til fagfolkenes udtalelser og vurderinger drager deres helt egne konklusioner.

Oftere omfatter kommunens vurderinger ifølge ham, at der stilles spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden ikke er forældrene, der er årsag til barnets udfordringer.

Forråelse bliver normalen

Han frygter, at tendensen udvikler sig til en accepteret praksis.

- Hvis den her tendens fortsætter, så er det ikke sikkert, at vi om fem år sidder og laver et tv-program om det. fordi så er det jo bare, sådan det er. I givet fald bliver forråelsen en del af folkekarakteren. Så er det bare, sådan det er, siger Christian Stewart-Ferrer.

- Socialrådgivere er overhovedet ikke uddannede til at kunne lave de vurderinger, siger psykolog med særlig viden om autisme Christian Stewart-Ferrer. Pernille Gram

Odense Kommune vil stadig ikke stille op til interview

Odense Kommune afslog torsdag at stille op til interview i sagen om 17-årige Magnus.

Hverken chefen for Familie- og Velfærdsafdelingen i Odense Kommune, Morten Madsen, eller den radikale rådmand Susanne Crawley Larsen ønskede at medvirke.

Kommunens familiechef, Morten Madsen, sendte dog TV 2/Fyn denne skriftlige kommentar:

- Generelt kan jeg sige, at det ikke er usædvanligt, at der kan være forskellige faglige opfattelser af, hvad der er det rigtige i komplicerede personsager, men der skal ikke herske tvivl om, at Odense Kommune altid forsøger at sætte barnets tarv i centrum.

Kommunen er også blevet tilbudt at stille op til et interview fredag.

TV 2/Fyn ville gerne have haft Odense Kommune til at forholde sig til Landsforeningen Autismes oplevelse af, at vurderinger i direkte modstrid med fagfolks anbefalinger forekommer oftere end tidligere.

Odense Kommune har heller ikke ønsket at medvirke til interview omkring det.

TV 2/Fyn har bedt om interview med minister

Det har ikke været muligt at lave et interview med børne- og socialminister Mai Mercado. Hendes pressemedarbejder oplyser, at hun ikke har mulighed for at medvirke fredag.

Kommunernes Landsforening har heller ikke ønsket at foreholde sig til kritikken i et interview i dag fredag.

Se hele tv-indslaget her.