Autistiske Benjamin tvinges i skole trods lægers advarsler

Faaborg-Midtfyn Kommune vil ikke efterkomme forældres og speciallæges anmodning om at lade en svært autistisk otteårig dreng få lov til at blive hjemme fra skole en dag om ugen.

Mavesmerter, diarré og masser af gråd fylder morgenerne hos familien Green.

Hver morgen kæmper de for at få deres otteårige svært autistiske dreng af sted i skole. En kamp som ifølge drengens mor kan vare flere timer, før det lykkedes dem at komme ud ad døren.

quote - Det er jo ikke holdbart som familie at skulle blive ved morgen efter morgen, år efter år, på den her måde.

Susanne Green, mor til Benjamin

- Det er skrækkeligt. Det er hver dag. Der er ikke nogen dage, hvor det er let, siger Susanne Green, der er mor til otteårige Benjamin.

Benjamin lider af infantil autisme og mental retardering.

Hans sproglige færdigheder er begrænsede, og det fremgår også af Benjamins papirer, at det ikke er muligt at lære ham pædagogiske strategier, der kan gøre skiftet mellem skole og hjem nemmere for ham.

Frygten for at skulle i skole har gjort Benjamin mere og mere angst. Efterhånden i en sådan grad, at han også er fysisk påvirket af det.

- Det er jo ikke holdbart som familie at skulle blive ved morgen efter morgen, år efter år, på den her måde, siger  Benjamins mor, Susanne Green.

Her kan du se hele indsalget om Benjamin:

Uddrag af nyhedsudsendelsen sendt den 22. august 2017, klokken 19:30.

Overlæge: Ingen andre muligheder end at lade Benjamin få en ugentlig fridag

Benjamins symptomer fik i december måned hans forældre i samråd med familiens læger til at bede kommunen om at bevillige Benjamin en ugentlig fridag.

Allerede dengang forsøgte en overlæge i neurologi at forklare Faaborg-Midtfyn Kommune vigtigheden af, at den belastning, som Benjamin er udsat for, bliver mindsket.

Det fremgår af et mødereferat fra december 2016 at:

Benjamins nervesystem er så belastet, at han får ondt i maven og derved afføring, når han belastes.

Medicin kan ikke afhjælpe problematikken.

Overlægen forklarer videre, at han ser en ugentlig fridag som eneste mulighed for Benjamin, der ifølge lægens vurdering risikerer at miste færdigheder, hvis belastningerne fortsætter.

Den vurdering gentager overlægen i denne udtalelse fra maj 2017:

Det anbefales, at han har fri 1-2 dage om ugen, således at hans skoledage ikke er så belastende, og sådan så han får det bedre på det psykiske plan.

En overlæge fra OUH vurderer - senest i denne udtalelse fra maj måned 2017 - at en eller to ugentlige fridage fra skole er nødvendige for at aflaste Benjamin.
En overlæge fra OUH vurderer - senest i denne udtalelse fra maj måned 2017 - at en eller to ugentlige fridage fra skole er nødvendige for at aflaste Benjamin.

Faaborg-Midtfyn Kommune: En fridag vil ikke kunne lette presset på Benjamin

Selvom forældre og læger har bedt om nedsat skoletid til Benjamin, træffer Faaborg-Midtfyn Kommune først i april og igen i juni måned 2017 afgørelse om at give afslag på anmodningen om en ugentlig fridag.

Kommunen begrunder blandt andet beslutningen sådan her:

Opvækst og Læring vurderer ikke, at der kan bevilliges en ugentlig fridag til Benjamin, da en ugentlig fridag ikke vil kunne ændre på Benjamins problematik i forhold til skift fra skole til hjem.

Faaborg-Midtfyn Kommune gav i juni måned 2017 familien afslag på endnu en ansøgning om at lade Benjamin få en fridag. Der står bl.a. i afgørelsen, at kommunen vurderer, at en ugentlig fridag ikke vil aflaste Benjamin.
Faaborg-Midtfyn Kommune gav i juni måned 2017 familien afslag på endnu en ansøgning om at lade Benjamin få en fridag. Der står bl.a. i afgørelsen, at kommunen vurderer, at en ugentlig fridag ikke vil aflaste Benjamin.

Forvaltningen skriver også i den afgørelse, som altså er fremsendt til familien, at en ugentlig fridag vil medføre risiko for, at Benjamin forsinkes i sin faglige udvikling.

Netop det argument forstår Benjamins mor ikke.

- Hvis Benjamin skal bruge alle sine kræfter på at have at have det så skidt hver morgen, så kommer hans videre udvikling til at ligge på et meget lavt niveau, siger Susanne Green.

Forældreparret Green har klaget over kommunens afgørelse, og sagen ligger nu hos Ankestyrelsen.

Hvad er infantil autisme?

Faaborg-Midtfyn kommune afviser umiddelbart, at det er en fejl at fastholde, at Benjamin skal gå i skole på fuld tid. Koncernchefen i Opvækst og Læring Michael Gravesen er dog villig til at overveje, om der er noget kommunen kan have overset i sagen.

Læs mere om kommunens svar her: