I det fynske folks tjeneste

Forældre anmelder Odense Kommune til politiet

Et forældrepar er så frustrerede over Odense Kommunes behandling af deres autistiske datter, at de har valgt at politianmelde flere navngivne personer i Odense Kommune.

00:21

Video: Morten Albek

Amalie Nielsen og Brian Osbahr har i månedsvis kæmpet med Odense Kommune om et nyt skoletilbud til deres autistiske datter. En kamp der nu ender hos politiet.  

Forældrene er så frustrerede, at de har valgt at politianmelde kommunen til politiet. 

De er særligt frustrerede over, at der ikke er udarbejdet en pædagogisk-psykologisk vurdering, som er påkrævet, når man skal visitere et barn til en ny specialskole. 

Læs også Landsforeningen Autisme: Kommunerne er ikke specialiserede nok

- Det tilbud, de har givet hende nu, har tidligere været oppe at vende, hvor alle omkring bordet var enige om, at det ikke kunne tilgodese Carolines behov, så er det lidt underligt, at det lige pludselig godt kan, uden at vi er blive oplyst om hvorfor. Vi får ingen svar, siger Amalie Nielsen. 

Skoletilbud ændrede sig 

Omstruktureringer i ledelsen og lærerstaben på den skole, som Amalie Nielsen og Brian Osbahrs datter gik i, betød, at de holdt datteren hjemme efter anbefaling fra skolen. 

- Vi bliver bedt om at holde Caroline hjemme, indtil de fik styr på situationen. Hun er hjemme i tre måneder, og så bliver der sat et skema i værk, hvor hun er afsted fire gange om ugen i halvanden time, men hvor hun så bliver undervist af køkkendamen og en studerende, siger Amalie Nielsen. 

Caroline oplever, at hun ikke bliver forstået, og hendes tilstand forværres. Hun har en form for autisme kaldet GUA samt angst og OCD, derfor har hun brug for et meget specialiseret personale. Til september har hun ikke været i skole i et år. 

Hør Amalie Nielsen fortælle om datterens reaktioner, når hun bliver presset. (Artiklen forsætter under videoen) 

01:07

Video: Morten Albek 

Luk video

Hvad er autisme? 

  • Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
  • Børn med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. 
  • Mennesker med ASF kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være OCD, Tourettes syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser.
  • Omkring én procent af befolkningen har ASF. Forekomsten er stigende, hvilket formentlig skyldes øget opmærksomhed og viden på området, men også at mennesker med ASF ofte falder igennem samfundets voksende krav til sociale evner og hurtig omstilling.
Kilde: Landsforeningen Autisme 

Odense Kommune laver underretning af forældrene 

Den 28. juni 2017 modtager forældrene en underretning fra Odense Kommune, hvor kommunen beskylder forældrene for at holde deres datter hjemme fra skole. Det fik bægeret til at flyde over for Amalie Nielsen og og Brian Oshbahr. 

- Kommunen ved fra specialister og os forældre, at Caroline var ramt af skoleangst på daværende tidspunkt. Det er frustrerende at skulle udsættes for det her. Det er jo en form for afpresning, hvis man kan kalde det det, siger Brian Osbahr. 

Han mener, at kommunen gør det af økonomiske grunde. 

- Jeg tror meget af det har noget med penge at gøre, at man bevidst prøver at trække sagen i langdrag, siger Brian Osbahr og Amalie Nielsen tilføjer: 

- Det er skolens ledelse, der har peget på, at der skal findes et andet skoletilbud. Det er ikke os, der har taget Caroline ud, siger hun. 

Mange klager til Ankestyrelsen 

Amalie Nielsen og Brian Osbahr står ikke alene, når det kommer til uenighed med Odense Kommunes beslutninger. 

63 procent af klagesagerne på børnehandicapområdet i Odense bliver omgjort af Ankestyrelsen. Det betyder altså, at der enten er fejl i sagsbehandlingen eller fejl i kommunens afgørelse. På Fyn er det kun overgået af Nordfyns Kommune, som har en omgørelsesprocent på 75 procent. 

Se det samlede overblik over tallene for ankesager på børnehandicapområdet her. 

Forældre til handicappede børn går sammen 

Familien er sammen med flere andre forældre til handicappede børn i Odense Kommune gået sammen om at komme med et opråb. 

I en kronik skriver de blandt andet:

 "Der er relevante skoletilbud uden for Odense Kommune, men Odense Kommune vil ikke visitere ud af kommunen" 

"Sagsbehandler prøver at stille mig til ansvar for min søns handicap." 

"Min søn har, trods handicap, mange ressourcer, men med alle de skoleforsøg Odense Kommune har budt ham, så får han det dårligere og dårligere og er nu både selvskader og selvmordstruet i en alder af 13 år." 

Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune har ikke ønsket at kommentere den konkrete sag, men henviser til, at der er oprettet et særligt samarbejdsforum, hvor forældre til børn med handicap mødes med Børne- og Ungerådgivningen for at drøfte arbejdet med børn og unge med handicap.