I det fynske folks tjeneste

Politikere: Benjamin skal fortsat i skole alle ugens dage

Der er alligevel ikke udsigt til, at svært autistiske Benjamin får den ugentlige fridag, som både forældre og overlæge mener, han har brug for. Det står klart efter et udvalgsmøde onsdag.

Benjamins sprog er begrænset, så derfor bruger familien billeder til at forberede ham på hverdagen.

Selvom flere medlemmer af udvalget for Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune forud for onsdagens udvalgmøde havde tilkendegivet, at sagen om otteårige Benjamin skulle løses hurtigst muligt, er der altså ikke udsigt til, at kommunen vil imødekomme anbefalinger om nedsat skoletid.

Det står klart efter, at udvalget i går tog forvaltningens redegørelse i sagen til efterretning.

- Det er jo ikke sikkert, at overlægen har ret.

Jakob Holm, Formand for udvalget for Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn Kommune (SF)

- Sagen ligger ved Ankestyrelsen, og så må vi afvente deres svar. Der er desuden aftalt et møde med familien. Der håber vi meget, vi kan finde en løsning. Det er barnets tarv, det handler om, siger formanden for udvalget for Opvækst og Læring, Jakob Holm (SF).

Læs også Politikere om Benjamin: Det skal løses hurtigt

Føler du, I har vægtet barnets tarv højt nok i den afgørelse, der er truffet om afslag på nedsat skoletid til Benjamin?

- Ja, det mener jeg vi har. Det er selvfølgelig vigtigt, at det foregår i samarbejde med familien, siger Jakob Holm.

Men den neurologiske overlæge, som kender barnet, har jo klart vurderet, at en til to ugentlige fridage er eneste mulighed for at aflaste Benjamin – hvorfor lytter I ikke til det?

- Det er jo ikke sikkert, at overlægen har ret. Vi skal have flere fagpersoner ind over. Det er vigtigt, at vi finder den rigtige langsigtede løsning, og det er jeg ikke sikker på, at nedsat skoletid vil være, siger Jakob Holm.

02:42

Se et længere uddrag af interviewet med udvalgsformand, Jakob Hom (SF).

Luk video

Udvalgspolitikere vil afvente svar fra Ankestyrelsen

Dansk Folkeparti bakker op om beslutningen om at lade forvaltningens afgørelse stå ved magt, indtil sagen er blevet behandlet i Ankestyrelsen.

- Jeg er sådan set enig i, at vi er nødt til at afvente Ankestyrelsens afgørelse, selvom jeg meget gerne havde set en hurtigere løsning. Derfor kommer jeg også til at følge sagen tæt, siger udvalgsmedlem Jack Odgaard (DF).

Han mener samtidig, at sagen om otteårige Benjamin, der lider af infantil autisme og mental retardering og er hårdt belastet af skiftet fra hjem til skole, bør give anledning til eftertanke.

- Jeg vil i det hele taget, på baggrund af sagen om Benjamin, gå ind og arbejde hårdt på, at vi ikke igen kan komme til at stå med en så ulykkelig sag.

Det socialdemokratiske udvalgsmedlem, Kim Aas Christensen, bakker også op om beslutningen om at lade Ankestyrelsen træffe afgørelse i sagen.

Jeg er så skuffet og så rystet. Tænk, at de mennesker, de ikke vil hjælpe Benjamin. Det her er ikke at hjælpe. Det er at modarbejde

Susanne Green, Benjamins mor

- Jeg synes, vi havde et godt møde. Jeg er tilfreds med den redegørelse, vi har fået fra forvaltningen, og den tager jeg til efterretning, siger udvalgsmedlem for Socialdemokratiet, Kim Aas Christensen og tilføjer:

- Jeg er nødt til at respektere, at sagen skal gå sin gang. Dog har jeg stadig en forhåbning om, at det møde, vi holder med familien i næste uge, kan bidrage til en løsning på sagen, inden Ankestyrelsen har talt.

Ankestyrelsen ventes at have færdigbehandlet familiens klage over Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse i løbet af fire måneder.

Herunder kan du se hele historien om otteårige Benjamin:

05:03 Luk video

- Jeg er så skuffet

Benjamins mor, Susanne Green, er ked af, at de ikke fandt en løsning til udvalgsmødet onsdag.

- Jeg er så skuffet og så rystet. Tænk, at de mennesker, de ikke vil hjælpe Benjamin. Det her er ikke at hjælpe. Det er at modarbejde. Jeg synes simpelthen ikke, at de er deres ansvar bevidst, siger Susanne Green.

Bør I ikke - ligesom udvalgspolitikerne - respektere sagens gang og afvente, at der er truffet en afgørelse i Ankestyrelsen?

- Når det drejer sig om et barns tarv, hvor man så tydeligt kan se, at han har det rigtig, rigtig dårligt, så skal man ikke vente. Der bør gribes ind med det samme. Der er i forvejen gået alt, alt for lang tid. Der er mange, der for længst skulle have hjulpet os, siger Susanne Green.

Læs også Opbakning til Benjamin: - Hvor er det grotesk