I det fynske folks tjeneste

Bredt budgetforlig i Nyborg: Bruger flere penge på service og anlæg

18 millioner kroner mere til ældre, skoler og daginstitutioner. Desuden sættes der 41 millioner kroner af til nye anlæg og renovering - bl.a. i svømme- og badeland.

Der er netop indgået bredt budgetforlig i Nyborg Byråd.

Samtlige partier står bag næste års budget, der afsætter 18 millioner kroner ekstra til velfærdsservice og 41 millioner kroner til nye anlægs- og renoveringsopgaver.

Det sker til trods for, at Nyborg Kommune de næste tre år skal finde budgetforbedringer på 200 millioner kroner.

Kommunen har også en af landets højeste skatteprocenter, en stor ældrebefolkning og nogle af landets højeste overførselsudgifter pr. indbygger.

Læs også Borgmester: Budget er ikke en gavebod før valget

Alle partier i byrådet er enige om, at det på den baggrund "er aftgørende, at der udvises økonomisk ansvarlighed".

Samtidig slår man dog fast, at kommunen er i en situation, hvor man er gældfri og der er vækst i befolkningen.

Det er forudsætningen for, at der kan investeres i mere velfærd.

Mest til ældreplejen

Ældreplejen får den største serviceudvidelse med 6,6 millioner kroner i ekstraordinære driftsudgifter, mens skolerne får et velfærdsløft på tre millioner kroner - daginstitutionerne får ekstraordinært en million kroner.

18 millioner kroner til mere service - de største poster

 • Kvalitetsløft på ældreområdet 6,557 mio. kr., herunder kvalitetsløft af udekørende hjemmepleje, flere sygeplejersker på plejecentrene, ekstra personale ved Rehabiliteringscenter, ansættelse af sygeplejerske ved Rehabiliteringscentret og flere pladser i demensklubben.
 • Kvalitetsløft i folkeskolen 3,0 mio. kr.
 • Erhvervs- og udviklingsområdet 1,360 mio. kr.
 • Social- og familieområdet 1,150 mio. kr.
 • Kvalitetsløft i daginstitutioner 1,0 mio. kr.
 • Forøgelse af Bastionens driftsramme 1,0 mio. kr.
 • Smart City Strategi 1,0 mio. kr.

Den største anlægspost er 23 millioner kroner til en første renoveringsetape af Nyborg Svømme- og Badeland. Der er dog ikke midler til at fuldende det samlede projekt, der frem mod 2021 kommer til at koste 142 millioner kroner.

Partierne er enige om, at investering i velfærd er afgørende for, at man kan udvikle kommunen og indfri ambitionerne om, at Nyborg skal være Fyns bosætningskommune nummer 1. 

Læs også Nul gæld i Nyborg: Nu skal der alligevel findes 200 millioner

"Desuden er det vigtigt at have fokus på job og erhverv", hedder det i en fælles udtalelser fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og løsgængeren Helle Frøslev.

Det forudsættes, at der ikke optages nye lån, og at skatten holdes i ro.

Det er en forudsætning for budgettet, at der årligt er et driftsoverskud på 50 millioner kroner.

Udbygning af slot og marina

Der budgetteres i gennemsnit med 70 millioner kroner til anlæg om året de kommende tre år med udbygningen af Nyborg Marina og slotsprojektet som de største klumper.

Kommunens likviditet på 82,5 millioner kroner ventes at falde til 32 millioner kroner i 2021.

41 millioner kroner til anlæg - de største poster

 • Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland 23 mio. kr.
 • Projekter ved Vindingehallen 3,720 mio. kr. (kunstgræsbane, parkeringspladser)
 • Toiletforhold på skolerne 2,5 mio. kr.
 • Fællespulje til vedligeholdelse af forsamlingshusene 2 mio. kr.
 • Forhøjelse af pulje til bygningsvedligeholdelse fra 4,5 mio. kr. til 5 mio. kr. årligt
 • Forhøjelse af pulje til administrationsbygninger 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr. årligt
 • Udnyttelse af nederste etage i Juulskov Huset 1,6 mio. kr.
 • Frisengården, grundkapitallån til 7 nye almene boliger 1,4 mio. kr.
 • Byggemodning af erhvervsjord vest for Romsøvej i Nyborg 0,9 mio. kr.