I det fynske folks tjeneste

Det gode børneliv: Middelfarts elever trives

Middelfarts børn og unge har det godt - faktisk får de det bedre og bedre. Det viser en ny undersøgelse.

Foto: Morten Albek

Færre elever føler sig ensomme, bliver mobbet og tænder en smøg i Middelfart Kommune. 

Det viser en trivselsmåling blandt børn og unge i kommunens folkeskoler. 

Eleverne er blevet stillet en masse forskellige spørgsmål om trivsel og sundhed. Ud fra deres svar har man kunne se, at kommunes skoler bliver bedre og bedre til at forbedre børnenes velbefindende. 

Og det glæder Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen: 

Læs også Ja til øjenkontakt, nej til mobil

- Det gode børneliv handler om at have det godt med sig selv og andre. Derfor er de nye resultater en rigtig god pejling på, at arbejdet med trivsel rykker noget. Skolernes indsats for at fremme trivslen og fællesskabet virker, til glæde for vores skolebørn og deres familier, siger han i en pressemeddelelse. 

Det viste sig faktisk at være hele 95 procent af Middelfarts folkeskoleelever, der har det godt - både i skolen og på hjemmefronten. 

Kommunen har de seneste år haft fokus på social og faglig trivsel på skolerne. Og det er det, der kan ses på de nye undersøgelser.

- De seneste år har vi haft stort fokus på faglig og social trivsel, så alle børn kan føle, at de er en del af et fællesskab. Nu kan vi se effekten: Langt færre unge føler sig mobbet, 95 % har aldrig prøvet at ryge, og 90 % af de unge drikker maksimalt alkohol en gang måneden. Det viser, at vores indsatsområder har en positiv indvirkning på vores unge. Som udvalgsformand, er jeg stolt over den indsats som skolerne har ydet for at fremme elevernes trivsel og sundhed. Det er yderst positivt, siger skoleudvalgsformanden Jens Bacher Mogensen. 

Fakta om arbejdet med trivsel på Middelfart Kommunes skoler:

Kommunens tiltag:
  • "Trivsel på Tværs" - en handleguide, som foregår ude i daginstitutionerne og på skolerne. Gennem denne forpligter fagpersonerne sig til at få flere perspektiver på det enkelte barns læring og trivsel. Der er igangsat en kampagne efter sommerferien med blandt andet små tegnefilm, der viser, hvordan vi arbejder med trivsel.
  • Skolernes sundhedsprofiler på 0.,4. og 8. klassetrin. Der er iværksat en udvidet indsats på 4. klassetrin. Det betyder en større mulighed for at opspore børn i mistrivsel på et i forvejen sårbart tidspunkt i barnets liv, og iværksætte konkrete handlinger derpå.
  • Tværkommunalt samarbejde omkring fravær, som skal håndtere social og psykisk mistrivsel hos børn og unge.
Kilde: Middelfart Kommune