I det fynske folks tjeneste

Forældre: Kommunen vil køre bil, men kun betale benzinen

Forældre på Næsby Skole i Odense er bekymrede, fordi kommunen kræver, at børnene skal bruge it i undervisningen, men stiller ikke maskinerne til rådighed til alle.

Bekymrede forældre på Næsby Skole har sendt et brev til børn- og ungeudvalget i Odense Kommune, hvor de lufter bekymring for, at kommunen stiller krav om brug af it i undervisningen uden at give børnene de nødvendige maskiner.

I brevet, der er underskrevet af forældrene Louise Gjervig Lehn og Elise Crone-Nielsen Kjølbro, hedder det blandt andet:

- Helt konkret har Odense kommune investeret i en række online læringsportaler uden at sikre sig, at der stilles de nødvendige digitale devices til rådighed for at kunne anvende disse læringsportaler. Der opfordres også til i højere grad til at digitalisere undervisningen.

Og de tilføjer:

- Det svarer vel i praksis til at ville køre bil, men kun at ville bekoste benzinen.

Læs også Askelæ slipper for tvungne tablets

Skal selv medbringe maskiner
På baggrund af børn- og ungeudvalgets strategi på it-området meddelte skolebestyrelsen på Næsby Skole i efteråret 2016, at den vil blive indført fra og med 8. klasse.

Det blev fulgt af en opfordring til, at børnene bliver udstyret med en computer eller chromebook, og at de tager dem med i skole.

I en mail til forældrene skrev skolebestyrelsen desuden:

- For at sikre undervisningen forventer skolebestyrelsen og ledelsen på skolen, at alle eleverne fra 8. klasse og opefter efter den 1. januar 2017 medbringer deres egen computer/Chromebook/det lånte device hver dag.

For at sikre undervisningen forventer skolebestyrelsen og ledelsen på skolen, at alle eleverne fra 8. klasse og opefter efter den 1. januar 2017 medbringer deres egen computer/Chromebook/det lånte device hver dag

Skolebestyrelsen, Næsby Skole.

På et senere forældremøde blev skoleledelsen spurgt, om skolen stiller maskiner til rådighed for elever, der ikke har en computer eller chromebook, men det kunne man ikke garantere, hedder det i brevet.

Frygter faglig og social slagside
Forældrene har allerede oplevet, at der har været flere børn om en enkelt computer eller tablet, og et mener de ikke er optimalt:

Læs også Friskole-børnehave: Vi vil heller ikke have tablets presset ned i halsen

- Når ikke alle medbringer devices, skal eleverne ’kigge hinanden over skuldrene’ og vi stiller spørgsmålstegn ved, om det er et acceptabelt og tilfredsstillende grundlag at gennemføre undervisning på? De børn, hvis forældre ikke stiller devices til rådighed, er altså dårligere stillet end de andre. De børn er afhængige af kammeraters it-devices, for at kunne deltage i undervisningen, og deltagelsen sker ovenikøbet på ringere vilkår. Er det rimeligt, at børn ekskluderes fra det faglige fællesskab på baggrund af skolens opfordring?

I brevet til kommunen skriver forældrene, at det har skabt splid, for eksempel fordi børn uden en computer ikke får lov til at skrive på en kammerats PC og kun får lov til at bruge den kort tid, eller de bliver spurgt, hvorfor de ikke bare kan bruge deres egen device.

Er det rimeligt, at børn skal forsvare deres forældres handlinger eller økonomi? 

Forældre til børn på Næsby Skole

- Er det rimeligt, at børn skal forsvare deres forældres handlinger eller økonomi? Er det rimeligt, at børn ekskluderes og marginaliseres i det sociale undervisningsfællesskab på baggrund af skolens opfordring, hedder det i brevet.

Det påpeges desuden, at det kræver  en større okonomisk udskrivning at gøre børnene i stand til at følge undervisningen.

Læs også Skolelærere skal blive bedre til e-sport

Frygter indgreb i privatlivet
For at kunne deltage i undervisningen skal børnene installere diverse programmer på deres computer for eksempel via app store, hvilket kan være i strid med forældrenes holdning til, hvad deres børn må på mobiltelefon, computer, tablet og så videre.

Vi forventes at ændre holdninger til forholdet mellem børn og digitale medier og devices, alene fordi dette er skolens behov.

Forældre til børn på Næsby Skole

- Vi forventes at ændre holdninger til forholdet mellem børn og digitale medier og devices, alene fordi dette er skolens behov. Grundet institutionens ukritiske brug- og ekspropriering af vores børns digitale devices og telefonabonnement har vi en lang række konflikter, hvor vi ind imellem bliver så presset af skolens krav, gruppepresset mellem børnene og presset fra andre forældre, at vi skal give køb på vores egne holdninger og børneopdragelse, hedder det i brevet.

Læs også Skarp strid om tablets ender i Svendborg Byråd

Mere it på vej
Næsby Skole har bebudet en kraftig udvidelse af brugen af it i unervisningen, og derfor reagerer forældrene med brevet til børn- og ungeudvalget.

Vi ser med bekymring på denne udvikling, da det stiller vores børn i Odenses folkeskoler ringe i forhold til at få den undervisning, de har ret til – og krav på.

Forældre til børn på Næsby Skole.

- Vi ser med bekymring på denne udvikling, da det stiller vores børn i Odenses folkeskoler ringe i forhold til at få den undervisning, de har ret til – og krav på - ligesom den er med til at udvande folkeskolens værdigrundlag som en skole for alle, skriver de.