I det fynske folks tjeneste

Glidebane?: Må frivillige levere velfærd?

I Ryslinge er lokalrådsformand Gunnar Landtved i syv sind. Skal han og frivillige fra byen overtage vedligeholdelsen af byens boldbaner? Eller er det en glidebane, der ender helt derinde, hvor det handler om kernevelfærd? Og er det egentligt et problem? Han håber på politikernes svar tirsdag aften. Til debatmøde i Gislev-hallen.

Sidste år valgte Faaborg-Midtfyn Kommune at drosle ned på græsklipningen af en række boldbaner i kommunen. En af dem ligger i Ryslinge.

Det gør det svært at spille fodbold på de baner.

Altså en ting er boldbaner. Kommunerne bruger frivillige mange steder. Også til opgaver, der ligger tæt på det, jeg vil kalde kernevelfærd: I ældreplejen, som besøgsvenner, indkøbsvenner, og jeg skal komme efter dig.

Gunnar Landtved, formand, Ryslinge Lokalråd

Derfor spørger lokalrådet i Ryslinge nu sig selv, om de - med frivillige kræfter - skal byde ind på opgaven. Og overtage plæneklipperen.

Det spørgsmål er kernen i tirsdag aftens debatmøde i Gislev-Hallen.

For hvor går grænsen for, hvilke kommunale opgaver, man kan sætte frivillige kræfter til?

I Ryslinge er lokalrådsformand Gunnar Landtved i tvivl.

- Vi vil gerne holde banerne, også for at holde området så pænt som muligt op til hallen. Men vi vil gerne diskutere det med politikerne: Hvor går grænsen for frivillighed?, siger Gunnar Landtved.

Lokalrådsformand frygter glidebane

For når frivillige overtager kommunale opgaver som at slå græs, tage plejecentrets ældre med på tur eller holde den lokale hovedgade luget og pæn - så kan det hurtigt blive en glidebane, mener Gunnar Landtved.

Vi skal have lavet en forventningsafstemning således, at de frivillige stadigvæk har glæde ved arbejdet på deres side. Og institutionerne, banerne og børnene også har glæde af det. Uden at det bliver en belastning. At finde den grænse, det er det, vi vil sætte fokus på i aften.

Gunnar Landtved, formand, Ryslinge Lokalråd

- Altså en ting er boldbaner. Kommunerne bruger frivillige mange steder. Også til opgaver, der ligger tæt på det, jeg vil kalde kernevelfærd: I ældreplejen, som besøgsvenner, indkøbsvenner, og jeg skal komme efter dig, siger Gunnar Landtved.

Undersøgelser viser, at de danske kommuner i stigende grad ser lokale frivillige som en ressource, man kan benytte sig af, når opgaver, som ikke lige drejer sig om kernevelfærd som ældrepleje og børnepasning, skal løses.

Den udvikling kan Gunnar Landtved også genkende.

- Jeg oplever helt klart en forventning fra kommunens side til frivillighed. Og jeg forstår det godt, når jeg ser det fra kommunens side. Man vil jo gerne lægge vægten på kernevelfærden, og så er det jo oplagt, at frivillige løser en opgave som at slå græsset heroppe hos os, siger Gunnar Landtved og fortsætter:

- Men på grund af udviklingen synes jeg også, at det er vigtigt, vi får taget en debat om, hvor grænsen går. Jeg kan godt frygte, at man kan komme til at kvæle engagementet, hvis man lægger for mange opgaver over på frivillige. 

Kritik af landsby-pedeller

Et andet aspekt af at benytte sig af frivillige er risikoen for at gøre regulære lønarbejdere arbejdsløse.

I nabokommunen Assens er de gået så langt, at de flere steder har sat frivilligheden i system. Med såkaldte landsby-pedeller.

Pedellerne er organiseret i foreninger, og kommunen betaler foreningerne for deres arbejde. Penge, som derved kan geninvesteres i lokalområdet.

Men ordningen er ikke populær hos alle.

Læs også Landsbypedel skal lette livet på landet

De frivillige pedeller risikerer at tage arbejde fra regulære lønmodtagere. Sådan lød kritikken, da TV 2/Fyn fortalte den historie i februar 2016.

Faaborg-Midtfyn Kommune har en lignende ordning i Broby, hvor frivillige slår græsset på en række grønne områder. 

I Ryslinge er det dog ikke frygten for at gøre lønmodtagere arbejdsløse, der fylder mest.

Gunnar Landtved frygter i lige så høj grad, at det kvæler engagementet, hvis man lægger for mange opgaver over på frivillige.

Det er afvejningen mellem potentialet ved at benytte frivillige og risikoen for at overbebyrde de frivillige, Gunnar Landtved vil have debatteret på mødet i Gislev-hallen. 

- Vi skal have lavet en forventningsafstemning således, at de frivillige stadigvæk har glæde ved arbejdet på deres side. Og institutionerne, banerne og børnene også har glæde af det. Uden at det bliver en belastning. At finde den grænse, det er det, vi vil sætte fokus på i aften, siger Gunnar Landtved.

Mødet begynder klokken 19.00 og ventes afsluttet klokken 21.00.