I det fynske folks tjeneste

Gode poster får borgmesterkabaler til at gå op efter valget

Fordelingen af poster i udvalg og bestyrelser er med til at få konstitueringerne til at gå op i kommunerne.

Når stemmerne er talt op efter kommunalvalget 21. november, er det ikke kun borgmesterposter, der skal fordeles rundt omkring i landets byråd og kommunalbestyrelser.

De folkevalgte i kommunerne skal også fordele en række poster i udvalg og bestyrelser, som kan være indbringende sidehverv for kommunalpolitikerne - de såkaldt gode ben.

Det er for eksempel poster i økonomiudvalget og de stående udvalg samt de kommunalt ejede forsynings-, havne- eller trafikselskaber.

Læs også Analyse: Fyns mest sikre Venstre-bastion

En formandspost i et udvalg kan i nogle kommuner for eksempel give omkring 200.000 kroner om året. I Nordfyns Kommune får formanden for Social- og Sundhedsudvalget 220.243 kroner om året, mens medlemmerne af udvalget får 28.191 kroner.

Ifølge forskningsleder Lene Holm Pedersen fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) er posterne vigtige for at få kabalen til at gå op i de nye kommunalbestyrelser.

- Når vi spørger kommunalpolitikerne selv, så er der en stor del af politikerne, der svarer, at fordelingen af bestyrelsesposterne havde betydning for konstitueringen efter valget sidste gang.

- Det er klart, at det, der er vigtigst, selvfølgelig er, hvordan folk stemmer. Men posterne er ligesom det fedt eller smør, der får det til at glide, når man skal have tingene til at lande til sidst, siger hun.

Læs også Nordfyn: Franz Rohde ny udvalgsformand

Lene Holm Pedersen har været med til at lave undersøgelsen Kommunalpolitisk Barometer 2017.

864 nuværende kommunalpolitikere har svaret på, hvilken betydning fordelingen af poster havde efter valget i 2013.

23,8 procent svarer, at det havde stor betydning for konstitueringen, mens knap 35,7 procent svarer, at det havde nogen betydning.

6,5 procent vurderer ligefrem, at fordelingen af poster havde afgørende betydning.

Resten svarer, at fordelingen af poster ingen eller lille betydning havde.

Ifølge Jacob Torfing, professor på Roskilde Universitet, er udvalgsposterne vigtige i kommunerne, fordi det øger politikernes chance for at beskæftige sig med politik på fuld tid. Men handlen kan dog på nogle måder være til skade for demokratiet.

- Problemet er, at der kommer en faktor ind, der forstyrrer koalitionsdannelsen, som er udemokratisk, hvor nogle kan fristes til at gå med måske også i en politik, som de ikke er helt enige i, og som deres vælgere ikke er enige i.

Borgmestre og kommunalpolitikernes lønnede udvalgsposter er jævnligt til debat.

Tirsdag skal Folketinget behandle et forslag fra Enhedslisten om at modregne indtægter, som borgmestre får for at sidde i forskellige bestyrelser, i deres løn.

Dansk Folkeparti, Alternativet og De Radikale er positive.

 

FAKTA: Så meget tjener kommunalpolitikere

Det faste vederlag for at være medlem af en kommunalbestyrelse var sidste år mindst 89.314 kroner.
Kommunalpolitikere får et fast vederlag for deres arbejde i kommunalbestyrelsen. Derudover kan de tjene ekstra på at bestride forskellige poster i udvalg og bestyrelser:
  • Det faste vederlag for at være medlem af en kommunalbestyrelse var sidste år 89.314 kroner.
  • I kommuner med over 80.000 indbyggere var vederlaget dog 107.178 kroner om året, mens det i Københavns Kommune var 125.039 kroner.
  • Der gives også et tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år. Det udgør 13.819 kroner årligt.
  • Dertil kommer vederlag for at være medlem eller formand et udvalg.
  • Vederlaget kommer fra en samlet lønpulje til udvalgsarbejde og varierer alt borgmesterens løn og kommunens størrelse.
  • En post som udvalgsformand giver for eksempel 193.732 kroner om året i Lyngby-Taarbæk Kommune.
  • I Tønder er formandsvederlag for stående udvalg på 152.298 kroner, mens udvalgsmedlemmer får 25.428 kroner per udvalg.
  • I Nordfyns Kommune får formanden for Social- og Sundhedsudvalget 220.243 kroner om året, mens medlemmerne af udvalget får 28.191 kroner.
Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunernes hjemmesider.