I det fynske folks tjeneste

Lena: - Mit barn er prøveklud! Gør skoledagen kortere

Lange skoledage tærer på overskuddet hos Lena Vangs 8-årige datter. Hun vil have Odenses politikere til at gøre noget ved problemerne.

00:10

Video: Lasse Beck Frost

Du kan se debatmødet i Odense direkte fra klokken 17.30 til 19.00

Lena Vang tager imod i døråbningen til parcelhuset og byder velkommen til to af byrådets politikere.

- Tak fordi, du ville se os, siger Line Mørk fra SF. Hun træder ind sammen med konservative Kristian Guldfeldt.

Jeg synes bare, det er så super ærgerligt, at det så er min datter, der skal være prøveklud

Lena Vang. Pædagog og mor til datter i 2. klasse

Lena Vang er frustreret over sin otte-årige datters lange skoledage, som er en konsekvens af skolereformen, der blev indført i 2014.

- Det giver konflikter herhjemme, fordi hun ikke kan rumme de lange dage. I bliver simpelthen nødt til at kigge på den skolereform igen, for jeg synes ikke, den fungerer. Jeg er superærgerlig over, at vi ikke er med i den prøveordning, Merete Riisager har sat op, siger Lena Vang i en video til de to politikere.

00:46

Lena til Odenses politikere: I må lave om på skolereformen

Luk video

Kommunerne har tidligere på året haft mulighed for at lade skolerne søge dispensation til en forsøgsordning med kortere skoledage, men et flertal i Odenses byråd afvist at benytte dén mulighed.

Odense Kommune har dog fornylig åbnet op for muligheden for, at kommunens skoler kan få lov til at konvertere dele af den såkaldt understøttende undervisning til to-lærer-timer. 

Kan ikke overskue fritidsinteresser

- Hun er i skole til kl. 14 hver dag, og så er der SFO bagefter.

Lena Vang sidder ved familiens spisebord og gennemgår datterens skema for 2. klasse med de to politikere og fortæller, hvordan det har påvirket den otte-årige.

- Sidste år gik hun både til spejder og til gymnastik. Men hun kunne ikke rumme at gå til to ting, fordi hun skulle være så længe i skole. Det er rigtig ærgerligt, for jeg vægter det sociale ved fritidsinteresser rigtig meget. Så jeg er meget frustreret over, at vi ikke er med i forsøgsordningen. 

00:40

Min datter kan ikke rumme de lange skoledage

Luk video
VALGPROFIL:

Line Mørk

Line Mørk var med til at at stemme nej til at lade skolerne søge dispensation til kortere skoledage.

- Vi har brugt en del krudt på at skaffe flere penge til folkeskolen. Og i denne aftale kunne man afkorte skoledagen og bruge pengene på noget helt andet. Så risikerer vi igen at få udhulet de ekstra ressourcer, vi sender afsted. Vi skal være sikre på, at hvis vi afkorter en skoledag, så skal lærerne og pædagogerne blive der til andre timer, siger hun.

Lena Vang lægger vægt på tid med sine børn.

- Nogle dage har jeg tidligt fri, og så kunne jeg godt tænke mig at være sammen med mine børn. Og så kunne vi kigge på lektier eller skole senere, når der er ro i hovedet, siger den 32-årige mor.

Jeg kan være bekymret for, om hun vil udvikle præstationsangst, spiseforstyrrelser og nogle af alle de andre problematikker, som er der, når de bliver ældre.

Lena Vang. Pædagog og mor til datter i 2. klasse

Hun er også urolig for, om det store pres på datteren og andre børn i folkeskolen kan medføre problemer senere i livet.

- Jeg kan være bekymret for, om hun vil udvikle præstationsangst, spiseforstyrrelser og nogle af alle de andre problematikker, som er der, når de bliver ældre, siger hun.

Den konservative politiker Kristian Guldfeldt kan godt forstå Lena Vangs frustrationer.

- Det var mig, der stillede forslaget i byrådssalen, fordi det er vigtigt med en fleksibel skoledag. Og så er alle familier jo forskellige, siger han.

Line Mørk fra SF er selv skolelærer og anerkender, at der har været indkøringsproblemer med skolereformen.

- Men det handler meget om, hvordan man tilrettelægger skoledagene. Når vi har startet noget, skal vi også finde ud af, hvordan det fungerer. 

SF'eren mener grundlæggende, at skolereformen er et godt skridt, og med tiden skal den justeres. Men justeringen skal foregå velovervejet.

- Der var et problem før, hvor 20 procent kom ud af en årgang uden at kunne det, de skulle. Så har man lavet reformen, og noget af det, der bliver justeret, er skoledagens længde. Og jeg er med på, at nogle børn har det svært i det. Men der må også være andre steder, vi kan sætte ind, end ved at afkorte dagen. Jeg tror ikke, dét er løsningen på alting.

- Men så bliver det bare på bekostning af nogle andre børn, og jeg har ikke lyst til, at det skal være på min datters bekostning, siger Lena Vang.

00:38

Line Mørk: Kortere skoledage er ikke løsningen på alting

Luk video

Line Mørk ser gerne en mere varieret skoledag ved at inddrage foreninger.

- For mig som forælder ville det være ok, hvis mit barn gik til noget én dag om ugen. Til gengæld kunne man så få lov til at snuse til foreningerne i løbet af skoledagen. Der er jo ingen, der siger, at undervisningen skal foregå i klasserummet, den kan også foregå andre steder. Hvis man skar skoledagen ned til kl. 12, kunne jeg være bekymret for, om vi overhovedet fik noget ud af det i sidste ende.

VALGPROFIL:

Kristian Guldfeldt

Kristian er skarp modstander af at integrere fritidsinteresserne i folkeskolen.

- Det er fint med en åben skole, hvor man kan inddrage andre elementer. Jeg gik selv til spejder som barn, og min søster gik til gymnastik, men det havde jeg ikke lyst til. Og der er folkeskolereformen blevet for rigid. Man forsøger at trække en 'one size fits all'-løsning ned over hovedet på folk, samtidig med at skoledagen er blevet for lang. Det er familiernes børn, det er ikke statens børn.

Håber på frivillig lektiecafé

Lena Vang håber på en meget mere fleksibel skolegang, hvor familien selv kan justere længden.

- Lektiecaféen kan være frivillig som en del af SFO'en. Og så kan man aftale derhjemme 'jeg vil gerne have, at du laver lektier i lektiecaféen i dag', så det bliver et familieansvar, siger hun.

Line Mørk er ikke interesseret i at lave om på elementerne i skolereformen lige nu.

- Vi har taget en beslutning, og den har kørt cirka tre år. Jeg er med på, at der skal laves justeringer hen ad vejen, men vi skal ikke hele tiden gøre det. Vi skal have lavet en skole for alle børn, både for dem, hvor tingene ikke falder nemt, og for de dygtige børn. Der er jeg villig til at sige, at vi har taget en beslutning, og så må vi se, hvordan det går.

Det skuffer Lena Vang, der gerne ville have brugt mere tid om eftermiddagen og lave lektier sammen med sin datter

- Jeg synes, det er superærgerligt, at det er mit barn, der skal være prøveklud, siger hun.

Kristian Guldfeldt gør opmærksom på, at lektiecaféerne netop var frivillige i starten af reformårene.

- Hvorfor går man ikke tilbage til den model? Det var jo muligt at lave en frivillig model for lektiecaféen, hvor forældrene og barnet selv besluttede, om man ville benytte sig af den. Vi ved jo, der er forældre der har tidligt fri eller natarbejde. De har mulighed for at sidde sammen med deres børn om eftermiddagen og læse lektier. Der har man en firkantet forventning om, at alle familier i hele Danmark er ens. Sådan er det ikke. Og derfor er det også åndssvagt, at man skal lave en tvungen lektiecafé i stedet for en frivillig, siger han.

00:45

Kristian Guldfeldt: Frivillige lektiecaféer fungerede fint.

Luk video

Line Mørk kan ikke se frivillige lektiecaféer som vejen frem, selvom Lena Vang har gode erfaringer med at være sammen med datteren om lektierne derhjemme.

- Jeg er med på, at du har den oplevelse, du har. Men der synes jeg faktisk, at børnene skal have fri, når de har fri, siger Line Mørk.

Tilbage til rådhuset

Snakken er gået livligt hen over bordet, hvor det står klart, at Lena Vang føler sig frustreret over datterens lange skoledage. Kristian Guldfeldt ville hellere end gerne lade skolerne eksperimentere med kortere skoledage, men Line Mørk fastholder som repræsentant for flertallet i byrådet, at reformen skal have lov til at virke, før man justerer på den.

De to politikere siger farvel og forlader huset for at opsummere oplevelsen.

- Jeg synes, det er bekymrende, at forældrene mærker det så meget. Jeg har det personligt sådan, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at gøre skoledagen kortere og mere fleksibel. Og det var lige dét, Lena efterspurgte, siger Kristian Guldfeldt.

Line Mørk synes først og fremmest, Lena skal inddrage lærerne på skolen i sine bekymringer, fremfor at diskvalificere hele skolereformen.

- Det rammer mig, at hendes datter har det svært. Men jeg bliver bekymret, hvis den eneste løsning er at afkorte skoledagen. Uanset hvad, er det ikke nu og her, for det tager lang tid at påvirke Christiansborg. Jeg håber, Lena får snakket med sit barns lærere, for det er vigtigt at tage hånd om. Det påvirker mig klart at opleve en så bekymret mor. Og det skal vi tage alvorligt, siger hun.

Principielt mener Kristian Guldfeldt, at skolen skal tilpasses børnenes behov.

- Skolen skal ikke være en ufleksibel, firkantet størrelse. Vi skal kunne rumme alle familier og alle børn i folkeskolen. Og det gør vi kun, hvis folkeskolen også er fleksibel, både med lektiecaféen og skoledagens længde, mener han.

Men Line Mørk mener, at skoledagenes længde skal udnyttes til gavn for børnene.

- Fleksibilitet er enormt dyrt, og vi skal overveje, hvordan vi bruger vores penge. Vi skal arbejde videre med den varierede skoledag og den åbne skole. For mig er det vigtigt, at skolen også er en del af livet ved siden af. Hvis man går til noget om eftermiddagen, kan man gå til én eller to ting. Som en del af skolen kan man prøve mange ting. Vi kommer helt sikkert til at justere på tingene, men det her med at lave om hvert andet eller tredje år, det går ikke. Så finder vi aldrig ud af, hvad der virker.

01:11

Reaktioner på bekymret mor

Luk video

"Velkommen til virkeligheden"

  • To kandidater til kommunalvalget inviteres med ud i den virkelighed, de gerne vil vælges til at have politisk indflydelse på.
  • Politikerne ved ikke på forhånd, hvor de skal hen, og hvem de skal møde.
  • Målet er mødet med en eller flere borgere med noget på hjerte - en oplevelse, et konkret problem eller et spørgsmål.

Se hele programmet "Velkommen til Virkeligheden" fra Odense

06:45

Velkommen til virkeligheden i Odense: Lena Vang beder to politikere forholde sig til, hvordan lange skoledage belaster hendes datter.

Luk video