I det fynske folks tjeneste

Millionstøtte til Kerteminde Havn

Tre projekter på Kerteminde Havn har fået støtte til udvikling. Blandt andet får fiskere bedre arbejdsforhold.

1,2 millioner kroner til virksomheder på Kerteminde Havn. Foto: Anders Beier

Tre udviklingsprojekter på Kerteminde Havn fik 1,2 millioner kroner, da der tirsdag blev uddelt midler.

Mens Nordfyn løb med landdistriktspuljen, fordelte LAG MANK's bestyrelse de maritime udviklingsmidler til Kerteminde Havn. 

To naturturismeprojekter på Nordfyn kom igennem nåleøjet til LAG puljen. Det drejede sig om 1,3 millioner kroner, som virksomhederne Ditlevsdal Bisonfarm og Stald Sepi skulle dele mellem sig. 

Pengene skulle blandt andet gå til et fællesprojekt, hvor de to virksomheder fra 2018 vil tilbyde pakker for hesteentusiaster på såvel elite- som hobbyniveau. 

- Vi ser store muligheder for synergiskabende effekter i samarbejdsprojekter, fortæller formand for LAG MANK, Carsten Petersen. 

Læs også Nyt turistkoncept: Millioner til bisoner og heste

- Virksomhederne har hver deres kompetencer og afprøvede koncepter at byde ind med, og med samarbejdet bliver der nu skabt nye indtjeningsmuligheder, som på mange måder er unikke.

1,2 millioner kroner til Kerteminde Havns udvikling. 

Her var det Butler's Choice, som fik 750.000 kroner i støtte til at lave et afsætningssted og en restaurant med sorthummeren i centrum. virksomheden ønsker nemlig at gøre det nemmere for fynboer og turister at få adgang til at købe og nyde lokal hummer samt øge kendskabet til tilberedning af hummer. Og det kan ske med en tilbygning til virksomhedens nuværende kontor på havnen. 

Dermed bliver rammerne for projektet noget nær perfekte. 

Det var ekstra tilfredsstillende for LAG MANK, at give støtten til virksomheden på Kerteminde Havn, når det er fiskerne Søren og Henrik Clausen, der leverer hummerne til stedet. Det skyldes, at det i foråret var disse fiskere, der fik FLAG støtte til omrigning til tejnfiskeri efter hummer.

- Vi har støttet omrigning til fiskeri efter sorthummer et par gange, hvorfor det er ekstra tilfredsstillende, at der nu dukker samarbejdsprojekter op omkring lokal afsætning. Det styrker troen på, at vi har fat i noget rigtigt, og mon ikke det her kan blive et nyt tilløbsstykke for borgere og turister allerede i 2018, siger næstformand i LAG MANK

De to andre maritime projekter

Fjord&Bælt sætter nu ekstra fokus på havpattedyrene i de danske farvande. Det skal ske med en 16 meter lang havpattedyrvæg. Dette projekt fik 330.000 kroner ud af de 1,2 millioner kroner. 

Havpattedyrvæggen er en installation, hvorpå der projekteres animerede hvaler og sæler i naturlig størrelse. Hensigten er at vise størrelsen og forskelligheden i de havpattedyr, der ses i Danmark. Animationerne styres fra en ”kontrolpult”, hvorfra der også formidles om de fantastiske dyrs liv i havene omkring os. Installationen skal sammen med den netop indviede tunnel virke som et trækplaster her og nu, samtidig med den er første skridt i en fremtidig stor udstilling om havpattedyr hos Fjord&Bælt. 

Læs også Fjord&Bælt fylder 20: Byder på marsvinesmåkager og fri entre

Derudover fik Kerteminde Fiskeriforening 115.000 kroner. 

Pengene gør det muligt for foreningen at modernisere forrummet til fiskernes fælles kølerum, således det også kan benyttes til ompakning og samvejning af fisk. 

Samvejning af fisk er særlig vigtigt de tider på året, hvor fangsterne er små. Derved spares penge på logistik og transport, ligesom kvaliteten af den friskfangede fisk forbedres.