I det fynske folks tjeneste

Mor til handicappet: - Vi fortryder, vi bosatte os på Nordfyn

Forældre til handicappede børn oplever, at de er i kamp mod Nordfyns Kommune. Og det får to politikere at vide uden omsvøb, da de bliver inviteret ud i virkeligheden.

00:19

Video: Lasse Beck Frost

Børnelatter fylder en lille gymnastiksal på Nordfyn, men det er ikke almindelig gymnastik, de udfører. Alle børnene har et handicap, og forældrene fra Støttegruppe Nordfyn er til stede i kanten af salen for at kunne hjælpe dem.

Og så træder to politikere ind af døren. Det er Jens Otto Dalhøj fra Liberal Alliance og Dorte Schmidt, der stiller op for Socialdemokratiet, tidligere valgt for Nordfynslisten. Begge sidder nu i Børne- og Ungeudvalget og stiller op igen til kommunalvalget.

- Velkommen.

To forældre rækker hånden frem for at byde dem velkommen. De har inviteret dem for at gøre opmærksom på, hvordan de oplever samarbejdet med kommunen i det daglige, når man har et handicappet barn.

- Jeg bliver provokeret som handicapmor, når jeg kigger på Nordfyns Kommunes værdigrundlag. For jeg kan ikke nikke genkendende til noget af det, der står der, siger Hanne Andersen, der er mor til to tvillingepiger på ni år, hvoraf den ene er handicappet. 

Jeg bliver provokeret som handicapmor, når jeg kigger på Nordfyns Kommunes værdigrundlag. For jeg kan ikke nikke genkendende til noget af det, der står der.

Hanne Andersen, mor til handicappet barn, Nordfyn.

Hun og flere andre forældre til handicappede børn i Nordfyns Kommune er fulde af frustrationer - de oplever, at de ikke bliver hørt, at de bliver mistænkeliggjort og at kommunen slet ikke arbejder med dem for børnenes bedste.

Deres oplevelser bakkes op af tal fra Børne- og Socialministeriet, der viser, at tre ud af de fire sager fra børnehandicapområdet, der er havnet hos Ankestyrelsen, er blevet omgjort på grund af fejl i sagsbehandlingen.

Hanne Andersen har i forvejen indspillet en video til de to politikere, der sætter dagsordenen for mødet.

00:46

Hanne Andersens video til de to politikere.

Luk video

Oplever forskel i sagsbehandlingen

I gymnastiksalen sætter hun selv flere ord på situationen, da hun står ansigt til ansigt med politikerne.

- Det er en megalang kamp. Vi oplever, at der er forskel i sagsbehandlingen, så nogle kan få tilkendt noget, som andre ikke kan. Det kunne være interessant at se på, om sagsbehandlerne er kompetente til deres arbejde, siger Hanne Andersen.

01:00

Vi oplever forskelsbehandling

Luk video

Jens Otto Dalhøj, der lige nu sidder som formand i Børne- og Ungeudvalget, reagerer skarpt.

- Det kan jeg sige med det samme. Jeg har tillid til forvaltningen, indtil andet er bevist!

VALGPROFIL:

Jens Otto Dalhøj

Dorte Schmidt er ærgerlig over, at forældrene oplever mistillid i samarbejdet med kommunen.

- Vi ønsker jo, at jeres børn skal få den bedst mulige udvikling i hverdagen. Og det skal vi være bedre til, siger Dorte Schmidt.

Christina Larsen, der også er mor til et handicappet barn, fortæller, at hun oplever sagsbehandlerne som modspillere i stedet for medspillere.

- Vores opfattelse er, at der sidder nogen et sted og giver sagsbehandlerne nogle restriktioner på, hvad de må give os som familier, siger hun.

Jens Otto Dalhøj forstår, at forældrene føler sig frustrerede, men han mener ikke, der er grundlag for at anklage sagsbehandlerne for forskelsbehandling.

- Jeg har en klar opfattelse af, at der bliver givet, hvad der er lovgivningsbestemt, siger han.

Prioriteringer i kommunekassen

Hanne Andersen beder de to politikere forholde sig til kommunens prioriteringer, hvor hun føler, at børn og unge med handicap bliver underprioriteret.

- Der er nogen, der putter penge i den kasse, der hedder børn og unge med handicap. Og så er der en anden kasse, der hedder statuer, figurer og flotte fortove i Bogense by. Der må I have medbestemmelse, hvor man prioriterer hvem, der skal have hvad. Og jeg tænker, det er tiden at få kigget på velfærden for vores børn i kommunen, siger Hanne Andersen.

00:50

Skal pengene til børn og unge eller til statuer og fine fortove?

Luk video

Jens Otto Dalhøj er klar til at stå på mål for midlerne på området.

- Det gør jeg gerne. Jeg er er rigtig stolt over, at vi slap igennem budget 2018 uden at spare på børn- og ungeområdet. 

Dorte Schmidt vil gerne fokusere på basisydelserne i velfærden.

VALGPROFIL:

Dorte Schmidt

- Jeg tror, man skal gå lidt videre med den tidlige indsats for børn og unge. Vi skal gå ind i forebyggende tidligt arbejde. Den ene undersøgelse efter den anden viser også, at hvis institutioner og basisvelfærd er i orden, så vil folk også gerne bosætte sig i kommunen, siger hun.

Christina Larsen efterlyser mere konstruktiv dialog med sagsbehandlerne.

- Mit ønske er, at vi forældre kan blive hørt mere og mødt med tillid fra kommunen.

Hun føler, at hun selv skal gå hjem fra møder med kommunens sagsbehandlere for at kontrollere lovgivningen. Hun føler sig ofte fejlinformeret om regler og rettigheder af sagsbehandlerne, og det tager kræfter, når man oplever kommunen som en modstander.

Dorte Schmidt vil gerne samle relevante mennesker, der kan diskutere udfordringerne på området for handicappede børn.

- Vi er jo godt klar over, at det ikke kører helt, som vi ønsker det. Jeg har behov for som politiker, at vi finder et mødeforum for forældre, handicaporganisationer og politikere. Vi kan jo ikke gå ind i personsager som politikere, men vi kan snakke generelle ting, der skal laves, for at det her kommer til at fungere. 

Jens Otto Dalhøj mener, at der allerede findes et sted, hvor sådan en diskussion kan tages.

- Det er et spørgsmål om tillid og dialog. Jeg tænker, at vi egentlig har det rigtige forum med Handicaprådet, hvor man diskuterer det her.

Handicaprådet

  • Det kommunale handicapråd skal rådgive kommunalbestyrelsen og være med til at formidle synspunkter omkring handicappolitiske spørgsmål mellem borgerne og kommunalbestyrelsen.
  • Et kommunalt handicapråd består af 6-14 medlemmer.
  • 3-7 medlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer fra lokale handicaporganisationer.
  • Samme antal medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, hvoraf nogle skal sidde i denne.
Kilde: Socialministeriet og Nordfyns Kommune.

Hanne Andersen synes, de to politikere er imødekommende, men efterlyser konkret handling.

- Hvornår kan vi så som familier mærke, at der kommer til at ske en ændring? Vi har oplevet i mange år, at tingene bliver ved snak. 

Dorte Schmidt mener, at starten til en forbedring må være et dialogmøde mellem de involverede parter, hvis man skal sætte procedurerne under lup.

Jens Otto Dalhøj mener ikke, det handler om penge, men om dialog.

- Jeg kan ikke love, at der kommer flere penge til området her 1. januar, for det er fastlagt. Der kommer heller ikke færre. Men jeg hører, at I efterlyser tegn på noget i den gode retning. 

Dialog skal forbedre forholdene

I mellemtiden har børnene forladt gymnastiksalen, og de fire voksne står alene tilbage, da de giver hinanden håndtryk til afsked.

Efter at have forladt gymnastiksalen prøver de to politikere at opsummere deres oplevelse af samtalen med forældrene.

- De havde nogle klare budskaber til os, og dem må vi tage med os. Der mangler måske dialog og tillid, og det må vi give videre til vores administration. For den oplevelse, forældrene har, den kan vi jo ikke tage fra dem. Vi skal omvendt heller ikke sagsbehandle, men vi skal være borgernes talerør til administrationen, siger Jens Otto Dalhøj.

- Det er aldrig rart som politiker at høre, at det er sådan, borgerne oplever kommunen. Så må vi sætte noget lys på det her, så vi kan få skilt problemerne ad. Hvad er begrænsningen i lovgivningen, og hvordan kan vi ellers forbedre det? Det her er der jo ingen, der er tjent med, hverken sagsbehandlere, familier eller politikere, siger Dorte Schmidt.

00:51

Reaktioner fra Dalhøj og Schmidt

Luk video

 

"Velkommen til virkeligheden"

  • To kandidater til kommunalvalget inviteres med ud i den virkelighed, de gerne vil vælges til at have politisk indflydelse på.
  • Politikerne ved ikke på forhånd, hvor de skal hen, og hvem de skal møde.
  • Målet er mødet med en eller flere borgere med noget på hjerte - en oplevelse, et konkret problem eller et spørgsmål.