I det fynske folks tjeneste

Nul gæld i Nyborg: Nu skal der alligevel findes 200 millioner

Nyborg Kommune har flest på offentlig forsørgelse på hele Fyn og har en af landets højeste skatteprocenter.

Der er orden i Nyborgs økonomi. Teknisk set er kommunen nu gældfri, og i budgetforslaget for 2018 er der råderum til mere service og flere anlægsudgifter næste år.

Det er en stor fordel i et valgår. Men medaljen har en bagside.

Det fremgår af Nyborg Kommunes ansøgning til Indenrigs- og Økonomiministeriets pulje for "særligt vanskeligt stillede kommuner".

Læs også Røde partier går sammen i Nyborg

Nyborg har en af landets højeste skatteprocenter, man har flest borgere på offentlig forsørgelse på Fyn, og næsten hver fjerde nyborgenser er over 65 år.

- Nyborg Kommune står i en meget vanskelig situation i 2018-2021, hvor der skal findes budgetforbedringer på cirka 200 millioner kroner for at sikre balance i økonomien, hedder det i ansøgningen til ministeriet.

I ansøgningen hedder det videre:

- Årsagen til at kommunen har fået økonomien til at balancere skyldes udelukkende, at Nyborg Kommune har en af de højeste skatteprocenter i landet på 26,4 procent, og at kommunen i 2010 har solgt sin forsyningsvirksomhed, 

Kommunen solgte i 2010 Nyborg Elnet til Energi Fyn for 239 millioner kroner og afregnede 40 procent til staten.

Og dårligdommene fortsætter.

- Nyborg er en af de kommuner i landet, der har de højeste udgifter til offentlig forsørgelse pr. 17-64-årige kun overgået af Lolland, Langeland, Guldborgsund, Bornholm, Kalundborg og Brøndby, skriver kommunen til Indenrigsministeriet. 

Læs også Tidligere borgmester gør comeback efter fire års pause

Det er 34 procent over landsgennemsnittet.

Andelen af ældre over 65 år er på 23 procent mod 19 procent på landsplan.

For at gøre ondt værre bliver kommunen ikke fuldt kompenseret for den skæve demografiske og sociale sammensætning i kommunen.

På den konto mangler man 81 millioner kroner i statsstøtte.

Holder igen på anlægsudgifterne

For at kunne levere en service og velfærd, der svarer til landsgennemsnittet inden for skoler, ældrepleje og dagtilbud har kommunen måttet holde igen på anlægsudgifterne, hvor man har et betydeligt efterslæb, hedder det i ansøgningen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har imødekommet Nyborgs ansøgning med fire millioner kroner.

Blandt de særligt vanskeligt stillede kommuner på Fyn har Svendborg og Assens Kommune fået mest i støtte, nemlig ni og seks millioner kroner.

Flere borgere

Indenrigsministeriet forlanger, at kommunerne redegør for, hvordan de vil forbedre deres økonomiske situation.

Her har Nyborgs borgmester allerede slået fast, at det ikke bliver med yderligere lånoptagelse, og at der ikke røres ved skattem - hverken i op- eller nedadgående retning.

I henvendelsen til Indenrigsministeriet skriver Nyborg Kommune, at man målrettet forsøger at tiltrække flere virksomheder, arbejder på at få ledige hurtigere i arbejde og nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse.

Der er gennemført omfattende besparelser og strukturændringer de seneste år. Desuden arbejder kommunen på at blive Fyns bosætningskommune nummer 1.

Ifølge Danmarks Statistik forventes Nyborg Kommune de kommende ti år at have en vækst på 3,4 procent i befolkningstallet - en af de højste på Fyn - svarende til 1.100 nye indbyggere.