I det fynske folks tjeneste

Pres på kommunekassen bliver tema i Svendborg

Økonomiske udfordringer bliver efter alt at dømme overskriften for valgkampen i Svendborg Kommune. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne går til valg på at forbedre kommunens økonomi.

Svendborg Kommune ligger med en skatteprocent på 26,8 procent blandt de af landets kommuner, som opkræver flest af borgernes penge i kommuneskat.

Alligevel ligger gælden pr. indbygger væsentlig højere end landsgennemsnittet.

Det har blandt andet fået Svendborg Kommune til at søge del i Indenrigsministeriets tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Her skriver kommunen følgende:

Den første og største opgave for den kommende borgmester bliver at få styr på kommunens økonomi. Først efterfølgende kan de politiske visioner sættes i søen

Bo Hansen, Spidskandidat, Socialdemokratiet

Når kommunen har en lav likviditet og samtidig en forholdsvis høj gæld pr. indbygger, må kommunens økonomiske situation vurderes som værende "vanskelig".

Vanskelighederne bunder blandt andet i en relativ stor andel af svendborgensere på overførselsindkomst, stigende udgifter på anbringelser af børn og unge samt forventede stigninger i kommunens udgifter til medfinansiering af den regionale sygehusdrift.

Læs også Sparekniven skal frem i Svendborg

Spørgsmålet om hvordan udfordringerne skal løses, bliver formentlig helt centralt i valgkampen i Svendborg.

- Vi politikere er valgt til at prioritere og træffe svære beslutninger. Det kommer vi til efter nytår. Den første og største opgave for den kommende borgmester bliver at få styr på kommunens økonomi. Først efterfølgende kan de politiske visioner sættes i søen, siger spidskandidat for socialdemokraterne, Bo Hansen.

Dansk Folkeparti går også til valg på at styrke økonomien i Svendborg Kommune.

Vi har påbegyndt en opstramning af den økonomiske politik ved det nyligt indgåede budgetforlig, og vi skal have analyseret de områder, hvor vi har betydeligt større udgifter end sammenlignelige kommuner

Lars Erik Hornemann, Spidskandidat, Venstre

- Nøgleordene for mig bliver økonomisk ansvarlighed og politisk målstyring. Svendborg kommune har en stor gæld og vi står overfor store besparelser. For DF er den nære kernevelfærd vigtig - herunder især ældreområdet. Men kernevelfærden er under pres, og det kræver markante ændringer for at få den rettet op igen, siger Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti.

Den siddende borgmester erkender, at kommunen har en økonomisk udfordring, og giver her sit bud på, hvordan økonomien skal forbedres i de kommende år:

- Vi har påbegyndt en opstramning af den økonomiske politik ved det nyligt indgåede budgetforlig, og vi skal have analyseret de områder, hvor vi har betydeligt større udgifter end sammenlignelige kommuner. Vi skal også fortsætte det arbejde og den udvikling, der er i gang, hvor Svendborg løfter Svendborg, og vi sammen øger vores muligheder for at tiltrække flere borgere og for, at virksomhederne investerer i flere arbejdspladser, siger Lars Erik Hornemann (V).

Fremtidsfabrikken og Tankefuld har været med til at spænde ben for økonomien

En del af forklaringen på kommunens økonomiske udfordringer skal findes i investeringer, som ikke har kastet gevinster af sig i det omfang, det var forventet.

Læs også Alternativt flertal vil udskyde Tankefuld

Det gælder dels den nye bæredygtige bydel, Tankefuld. Kommunen investerede samlet set omkring 100 millioner kroner i fra 2008, da man tog hul på projektet. Siden er det blot lykkedes at sælge halvdelen af de 20 udstykkede byggegrunde.

Vækst- og iværksætterinitaitivet Fremtidsfabrikkerne er også blandt de investeringsprojekter, som belaster budgettet i Svendborg.

Anden etape af projektet - Fremtidsfabrikken 2 - overraskede for nylig negativt, da det kom frem, at underskuddet her beløber sig til 1 million kroner. Et minus, som er dobbelt så stort, som det var skønnet for et halvt år siden.

Alt sammen fordi det ikke er lykkedes at finde lejere til kontorfællesskaberne i Fremtidsfabrikken 2 lige så hurtigt, som der var budgetteret med.

Læs også Børn mistrives ulovligt længe i Svendborg

Stigende udgifter på anbringelsesområdet

Venstre og Dansk Folkeparti har i løbet af den seneste valgperiode flere gange krydset klinger i et slagsmål om økonomi og strategi på børn- og ungeområdet.

Udvalgsformand Mette Kristensen (V) næstformand i udvalget Dorthe Ullemose (DF) har skændtes højlydt om, hvem der havde ansvaret for lovbrud, mistrivsel og stigende udgifter til anbringelser af sårbare børn og unge i kommunens Familieafdeling.

Nøgleordene for mig bliver økonomisk ansvarlighed og politisk målstyring. Svendborg kommune har en stor gæld og vi står overfor store besparelser

Dorthe Ullemose, Spidskandidat, Dansk Folkeparti

Siden har man besluttet at invitere statens task force indenfor i et forsøg på at få styr på tingene i Familieafdelingen.

Debatten om, hvad der bør gøres ved Familieafdelingens problemer, kan blive et tema i valgkampen. Blandt andet fordi de stigende udgifter på anbringelsesområdet også er en af forklaringerne på, at kommunekassen er under pres.

Venstre vil fortsat have fokus på udvikling udenfor Svendborg

Læs også Venstre vil flytte rådhuset og styrke Øhavet

Borgmesterpartiet har dog også andre temaer på valgprogrammet.

Debatten om, hvordan ressourcerne fordeles bedst mellem Svendborg by og de omkringliggende lokalsamfund, er ifølge den siddende borgmester og spidskandidat for Venstre, Lars Erik Hornemann, fortsat et vigtigt valgtema.

- En del af debatten om økonomi og fastholdelse af kvalitet i kerneydelserne kommer også til at handle om den decentrale struktur på dagtilbud og skole. Venstre er også meget optagede af at stykre det frivillige engagement i kultur- og foreningslivet samt på det sociale område, siger Lars Erik Hornemann (V).