Skatten i Odense stiger: Velfærden skal styrkes

Økonomi- og Indenrigsministeriet giver Odense Kommune lov til at hæve skatten med 96,8 millioner kroner.

Fredag meldte Økonomi- og Indenrigsministeriet ud, hvilke kommuner der får lov at hæve kommuneskatten i 2018.

Odense er en af de fire kommuner, som får lov at dreje på den kommunale skatteskrue. Næste år må Odense Kommune hæve skatten med 96,8 millioner kroner, og dermed snupper Odense næsten halvdelen af rammen på i alt 200 millioner kroner.

Odense Kommune havde søgt om at hæve skatten med 155 millioner kroner. 

Det betyder, at politikerne på Odense Rådhus igen i år kan hæve skatten uden at risikere individuelle sanktioner fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

De røde partier i Odense Byråd har allerede bebudet, at en tilladelse til at hæve skatten vil blive udnyttet. I 2016 steg kommuneskatte i Odense med 0,5 procent.

Skattestigningen i 2018 bliver på 0,3 procent og borgerne skal dermed betale 25,3 procent i kommuneskat. Det er dog fortsat mere end et helt procentpoint lavere end den gennemsnitlige kommuneskat på Fyn, som er på 26,4 procent.

På et pressemøde sagde borgmester Peter Rahbæk Juel, at de ekstra knap 100 millioner kroner skal fortsætte det fokus kommunen har på velfærden og styrke indsatsen for de yngste, skolebørnene og de ældre.

Peter Rahbæk Juel nævnte blandt andet, at dagplejen skal have mere personele, de yngstes sprog skal styrkes og at man vil øge indsatsen for forældre med fysiske og psykiske udfordringer, og have et øget fokus på borgere med fysiske og psykiske udfordinger.

Desuden skal de udkørende grupper i hjemmeplejen styrkes, så ældre kan bevare er selvstændigt og værdigt liv, sagde borgmesteren.

V: Rød blok har ikke fantasi nok

Det kommunale skattetryk for de seks største byer er 25 procent i gennemsnit, men Venstres medlem af byrådet Bo Libergren havde gerne set, at skattestigningen ikke var blevet til noget.

- Jeg er ked af, at rød blok ikke har mere fantasi. Vi ville gerne klare os med prioriteringer - blandt andet mindre beton, mindre asfalt og færre letbaneskinner, siger Bo Libergren.

Udover Odense Kommune får også Halsnæs, Slagelse og Holbæk lov til at hæve skatten.