I det fynske folks tjeneste

Test dig selv: Det betyder dit skolevalg for din karakter

Skal dit barn have 6,0 eller 7,6 i karaktergennemsnit? Det kan du som forælder være med til at bestemme ved at vælge den rigtige skole. Test her, hvad du kunne have fået i karakter på en anden skole.

Foto: . Foto: Erik Refner, Scanpix Danmak / Jonatan B. Shoshan, TV SYD

Der er stor forskel på, hvor dygtige de fynske folkeskoler er til at løfte eleverne fagligt. Det viser en analyse, som VIVE har lavet for TV 2-regionerne.

Du kan selv tjekke, hvor dygtige de forskellige skoler er til at trække dit, dit barns eller barnebarns karaktergennemsnit op eller ned.

Vi har opstillet fire fiktive personer, som repræsenterer fire typer skoleelever. Du skal nedenfor vælge enten Julie, Daniel, Mathias eller Aliya. Derefter kan du se, hvordan folkeskolevalget påvirker karaktergennemsnittet.

Person #1: Julie

Julie bor hjemme hos begge forældre i villa. Hun har boet hele sit liv i den samme kommune. Julies far er advokat og hendes mor en bankansat. Deres årlige indkomst før skat er en million kroner. Julie er enebarn. Hun går lige så tit til egen læge som gennemsnittet af danskerne. I sin fritid går hun til håndbold to gange om ugen.

Person #2: Mathias

Mathias bor hjemme hos mor. Mathias har boet i to forskellige kommuner. 
Mathias' mor er pædagog og tjener 300.000 kroner før skat om året. Mathias har to ældre søskende. Han går lige så tit til egen læge som gennemsnittet af danskerne. Han har brugt astmamedicin som barn, men ellers har der ikke andre væsentlige sygdomsforløb. Mathias går ikke fast til en sportsgren. Han hænger mere ud sammen med venner. Mathias ser sin far en gang imellem.

Person #3: Daniel

Daniel bor hos sin plejefamilie. Han har boet i tre forskellige kommuner. Plejeforældrenes indkomst før skat er 700.000 kroner årligt. Daniel har en storebror. Hans biologiske mor er på kontanthjælp, og hans far er ufaglært. Daniel går hyppigere til egen læge end gennemsnittet af danskerne. Han har ADHD og går i et forløb hos psykolog.
Daniel dyrker meget e-sport. Daniel er frivilligt anbragt og ser sin mor en gang hver anden uge.

Person #4: Aliya

Aliya bor med sin mor og far. Hun har boet i samme kommune hele livet. Hendes far er buschauffør og hendes mor er på kontanthjælp. Tilsammen er forældrenes årlige indkomst før skat 450.000 kroner. Aliya har to yngre søstre og en storebror. Aliya går lige så tit til egen læge som gennemsnittet af danskerne.

Sådan klarer fynske skoler sig

Provstegårdsskolen, som ligger i Odense, er bedst blandt de fýnske folkeskoler, når det gælder om at løfte elever som "Mathias" og "Daniel" rent fagligt.

Til gengæld klarer Stokkebækskolen i Svendborg sig bedst i forhold til at sikre gode karakterer for elevtypen "Julie".

For elever som "Aliya" er det Bogense Skole i Nordfyns Kommune og Tingkærskolen i Odense, der sikrer de bedste karakterpræstationer.

Toftegårdsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune udmærker sig derimod ved at have den laveste undervisningseffekt for flere og elevtyperne.

Tallene stammer fra VIVE, som i analysearbejdet har taget højde for både forhold ved skolen, børnenes forældre og karakteristikker ved børnene selv. 

Der er altså i undersøgelsen taget højde for socioøkonomiske faktorer, der kan påvirke resultaterne for skolernes (og kommunernes) effekt på elevernes karakterer .

Nedenfor kan du teste, hvor effektive din egen eller dit barns skole er i forhold til at dygtiggøre eleverne fagligt.

Vælg den elevtype, som passer bedst på dig.

Tværregionalt samarbejde frem mod KV17

TV 2 Regionerne har frem mod kommunalvalget 2017 bedt Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, om at levere en række tal, som kan kaste lys over udviklingen, siden danskerne sidst var ved de kommunale stemmerurner tilbage i 2013.

Målet er at gøre borgerne klogere på deres egen kommune, inden krydset skal sættes den 21. november til kommunal- og regionsrådsvalget.

Udviklingen på skoleområdet, er bare noget af det, som TV 2 Regionerne sammen med VIVE har trukket tal og lavet analyser af. Materialet kan blandt andet sige noget om, hvor dygtige eleverne kan forventes at blive, når de bor og går i skole i en given kommune.

Følg med på TV 2 Fyn frem mod kommunalvalget til november.

Med udgangspunkt i tal fra VIVE kigger vi over de kommende måneder blandt andet på kommunerne som arbejdsplads, offentlig forsørgelse og befolkningsudvikling i de fynske kommuner.

Fakta om analysen:

  • Viden til Velfærd (VIVE) har analyseret eksamensresultater for 921 folkeskoler i hele landet.
  • Resultaterne stammer fra fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi i perioden 2014 til 2016. 
  • Hvis en elev har gået på flere skoler, hører eleven og elevens eksamenskarakterer til den skole, hvor eleven samlet har gået længst tid.
  • På elevniveau er der korrigeret for køn, etnicitet og antallet af skoleflytninger, mens der på forældreniveau er taget højde for uddannelse, indkomst, job, domme for kriminalitet.
  • Analysen tager også højde for andelen af sårbare børn på skolen og antallet af specialklasseelever.
  • De fire elevtyper "Julie", "Mathias", "Daniel" og "Aliya" er stereotyper - og brugen af dem medfører derfor en vis usikkerhed.