I det fynske folks tjeneste

Udkanten rammes: Vil lukke de små børnehuse

Et forslag fra Socialdemokratiet kan komme til at betyde lukning af børnehaver i udkanten af Svendborg Kommune.

Der er 30 vuggestuer og 44 børnehaver i Svendborg Kommune. Det kan være for mange, mener Socialdemokratiets spidskandidat, Bo Hansen.

Han vil derfor flytte rundt på pengene, så en række af de mindste børnehuse i kommunens landområder får færre penge. Penge der i stedet skal bruges i de børnehaver med udsatte børn.

- Jeg foreslår at lave en anden ressourcetildeling end den, vi har i dag. Vi har en, der kun tildeler i forhold til geografi, og jeg synes, det er vigtigt, at vi også tildeler til de børn, der har størst behov. Og det gør vi ikke i øjeblikket, siger Bo Hansen.

VALGPROFIL:

Bo Hansen

Bo Hansen foreslår at tage penge fra små børnehuse som for eksempel Oure Børnehus, der kun har 14 børn, og flytte dem til børnehuset Nordlyset, som har mange tosprogede børn.

- Den udvikling, der har været i perioden, den handler dybest set om, at man er stoppet med at give til de børn, der har det sværest. Det betyder, at man får ekstraordinære ressourcer, hvis man bor et særligt sted.

Han mener derfor ikke, at man kan sige, at hans forslag vil komme til at gå ud over nogen - selv om det kan betyde lukning af flere små børnehuse.

- Det går jo også ud over nogen i dag. De politiske beslutninger, man træffer, de har jo også konsekvenser i dag. I de områder, hvor man har den største belastning, der afleverer man i virkeligheden penge til steder med nogle helt små børnehuse. Det synes jeg ikke er fair.

Læs også Bæredygtighed: Danmarkspremiere i Svendborg

Forslaget møder ikke umiddelbart den store forståelse i Oure Børnehus, der er et af de små børnehuse, som Bo Hansen ikke mener er rentabelt.

- Det er en rigtig kedelig beslutning. Og jeg tænker egentlig, at det slet ikke er i Socialdemokratiets ånd med fællesskabsfølelsen. Det kan ikke nytte noget, at vi kun kigger et halvt år frem, og så lukker vi det - når der egentlig er et børnegrundlag for at bevare den her børnehave, siger Nina Ljungkvist, der både er forælder og medlem af forældrebestyrelsen i Oure Børnehus.

Læs også Svendborgs børnehaver skruer ned for solen

Den socialdemokratiske spidskandidat mener omvendt, at hans forslag netop er god socialdemokratisk politik.

- Som socialdemokrat tænker jeg, at det altid må være min opgave at tildele midlerne til dem, der har størst behov, forklarer Bo Hansen. 

Og du mener ikke, at de har behov ude i de små børnehaver?

- Jo, det har de også. Men jeg kan jo ikke sige, at det er der, de børn bor, der har det svært. Derfor synes jeg, at vi skal have undersøgt, hvor behovet reelt set er. Det kan meget vel også være i landområder, at der er et stort behov for ekstraordinære ressourcer. Og så er det der, vi skal give dem.

Du har blandt andet nævnt Oure Børnehus - hvad vil der ske med børnene der, hvis det bliver lukket?

- Det kan jeg ikke svare på. Men jeg synes ikke, at 14 børn i en børnehave er rentabelt, siger Bo Hansen. 

Nina Ljungkvist mener, at børneinstitutioner er en vigtig del af et lokalsamfund. Hvis Oure Børnehus lukker, vil området komme til at mangle noget meget væsentligt.

- Vi her i udkanten af Svendborg vil egentlig også gerne have nogle muligheder. Vi vil gerne bevare det her lokalsamfund, og vi vil gerne have lov til at være her. 

Hun understreger, at det ikke er et spørgsmål om 'dem og os' i forhold til udkanten og selve Svendborg. 

- Men der er lige så vel udsatte børn i landdistrikterne, som der er i Svendborg. Børn skal have lige muligheder for at få nogle dygtige voksne omkring sig som en god start i livet.