I det fynske folks tjeneste

Utilfredshed i Nyborg: Lappeløsninger og smadret plejehjem

Nyborg Byråd har sparet 41 plejehjemspladser væk. Det skal laves om nu, mener flere ældre-repræsentanter. Nyborg har behov for et nyt by-plejehjem, hedder det

00:17

Bent Guul, medlem af seniorrådet i Nyborg, kalder byrådets beslutninger for lappeløsninger.

Nyborg Byråd bør hurtigst muligt etablere et nyt plejehjem i bymidten.

Det siger repræsentanter fra byens seniorråd, Ældresagen og pårørende-foreninger, og synspunktet bakkes op af formanden for Nyborgs Ældreudvalg, Carsten Kudsk (DF).

- Man har smadret et velfungerende plejehjem, siger Lis Nordestgaard, formand for pårørendeforeningen i Egeparken, hvor byrådet nedlagde 26 plejehjemspladser i 2015.

00:05

Lis Nordestgaard, Formand Egeparkens Venner

Luk video

Det skete samtidig med, at byrådet besluttede at lukke plejehjemmet Tårnparken og flytte 16 af plejehjemspladserne ud af byen til landsbyen Vindinge.

Nyborg Byråd har efterfølgende besluttet at vente med at diskutere ny plejehjemsstruktur til slutningen af næste valgperiode.

Før det tidspunkt får man ikke problemer med at huse det stigende antal ældre og demente, vurderer embedsmændene.

VALGPROFIL:

Carsten Kudsk

Men det er alt for længe at vente, mener medlem af seniorrådet i Nyborg, Bent Guul.

- Byrådet har gennemført lappeløsninger i Vindinge og på plejehjemmet Svanedammen, men det er kun en her og nu løsning. Der er behov for her og nu at finde ud af, hvad man gør med det stigende antal ældre og de stærkt plejekrævende demente, som Nyborg får i disse år. Man skal se og få fingeren ud og komme i gang, siger Bent Guul.

Han støttes af formanden for Ældresagen i Nyborg, Ib Kruse, der gerne ser, at politikerne får bygget et modernes demensvenligt plejehjem i bymidten. Han opfordrer til, at politikerne tager hul på debatten nu.

Ifølge Lis Nodestgaard er det et problem, at ældre nyborgensere placeres på plejehjemspladser landsbyen Vindinge. Det er også et transportmæssigt problem for pårørende, som er afhængig af kollektiv transport, siger hun.

00:11

Lis Nordestgaard, Formand Egeparkens Venner

Luk video

Hidtil har ingen af de politiiske partier for alvor haft plejehjemsstrukturen på den politiske dagsorden.

 Og det kritiseres af formanden for Ældreudvalget, Carsten Kudsk, Dansk Folkeparti, der er parlamentarisk støtteparti for Venstre og borgmester Kenneth Muhs.

Han mener, at plejehjemsstrukturen bør diskuteres nu.

- Vi får brug for flere og flere plejepladser, og jeg synes, det er vanvittigt, at vi ikke kommer i gang, når vi har et tilbud om at få finansieret et friplejehjem på havnen i Nyborg, hvor kommunen kan leje sig ind med 40 af pladserne, siger Carsten Kudsk.

Tilbuddet om et fuldt finansieret friplejehjem med Danske Diakonhjem og OK-Fonden som partnere, præsenterede Carsten Kudsk selv sidste år.

Han stod imidlertid helt alene med forslaget, da han fremlagde det for byrådet, selv om det med Carsten Kudsks ord ikke vil koste kommunen en krone i anlægsudgifter.

Læs også Ældreudgifterne rasler ned i Nyborg: Kvaliteten stiger

Bent Guul mener ikke, at man kan sidde Carsten Kudsks forslag overhørigt, og han mener, der er anledning til at diskutere det nu under valgkampen.

Ifølge ældreforvaltningen vil flere ældre gerne blive i eget hjem og efterspørger i stigende omfang ældreboliger fremfor plejeboliger.

Derfor satser Nyborg Kommune i højere grad på rehabilitering, så de ældre kan hjælpes til at blive i eget hjem eller klare sig i ældreboliger.

Desuden er der p.t. ikke ret mange ældre på den generelle venteliste til en plejehjemsplads.

Allerede sidste år gjorde Carsten Kudsk sine byrådspolitikere opmærksom på, at forudsætningerne ikke holder, og at kommunen vil mangle 17 ældrepladser i 2021.

Fakta om ældre i Nyborg Kommune

  • Antallet over 65 år i Nyborg stiger 2016-2027 med 22,7 procent.
  • I aldersgruppen 80+ årige stiger det samlede antal borgere i Nyborg Kommune fra 1.707 til 2.766 i årene 2016-2027.
  • Stigningen på 1.059 borgere svarer procentmæssigt til en samlet stigning på 62,0 procent og fordelt på byerne i Nyborg Kommune svarer det til 39,9 procent i Ørbæk, 45,7 procent i Ullerslev og 75,0 procent i Nyborg. 
  • I sommeren 2016 var antallet af demente med og uden diagnose på cirka 60 procent på plejecentrene i Nyborg Kommune.
  • I 2016 var der skønnet 628 demente i Nyborg Kommune.
  • Det estimeres, at der i 2040 er ca. 1056 demente borgere i Nyborg Kommune. 
  • Middelfart og Nyborg Kommune har reduceret mest i antal plejeboliger på Fyn fra 2008-2015 – henholdsvis 17,2 og 16,5 procent.
  • Kilde: Analyse af fremtidens plejecenterstruktur 2016, Nyborg Kommune.