I det fynske folks tjeneste

V-forslag koster Odense investering på 220 millioner kroner

Landsbyggefonden trækker sin investering i Vollsmose, hvis Venstres budgetforslag bliver til virkelighed.

Foto: Pernille Gram

00:15

Tim Vermund (S) er ikke imponeret af Venstres budgetforslag.

1 af 2

Hvis Venstre i Odense får gennemført sit forslag til budgettet for 2018, vil det betyde, at Landsbyggefonden trækker sin investering i helhedsplanen for Vollsmose på 220 millioner kroner tilbage. I et svar til hele byrådet skriver kommunen; - Landsbyggefonden oplyser, at såfremt kommunen trækker sin støtte til infrastrukturplanen, får det den konsekvens, at tilsagnet fra Landsbyggefonden og dermed støtten bortfalder.

Det er Socialdemokratiets Tim Vermund, der har bedt kommunen undersøge konsekvenserne af Venstres forslag om at droppe kommunens investering på 72 millioner kroner i Vollsmose. Og han er tilfreds med, at udfaldet nu bliver tydeligggjort.

Læs også Jegind klar med alternativt bud på Odenses budget

- Det er enormt vigtigt, at vi holder os gode venner og overholder de aftaler, som vi har indgået med dem, der investerer i vores by. Derfor virker det enormt tåbeligt, at man på den måde vil brænde de broer til de folk, der vil putte penge i byen, siger Tim Vermund.

Men ifølge Venstres politiske ordfører, Bo Libergren, kan man slet ikke se Landsbyggefonden som en investor.

- Det er jo ikke en investor. De er de facto en del af det offentlige, så derfor skal vi ikke være bange for, hvordan de reagerer i en fremtidig situation, siger Venstres politiske ordfører.

Kan ende med sagsanlæg 

I svaret fra kommunen til Tim Vermund og resten af byrådet bliver det også slået fast, at kommunen kan ende med at blive sagsøgt, af blandt andet de to boligselskaber Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab. 

- Venstre har travlt med at sige, at vi kan bare omprioritere i stedet for at hæve skatten. At de kan finde lige så mange penge (som rød blok henter ved at hæve skatten, red.) Nu har vi sort på hvidt, at hvis man følger deres forslag, så risikerer man sagsanlæg, og så går Odense glip af 225 millioner kroner fra Landsbyggefonden. Det er bare et af mange punkter, hvor deres budget ikke holder vand, siger Tim Vermund.

Selvom kommunen går glip af en investering på knap en halv milliard, så får det ikke Venstres politiske ordfører, Bo Libergren, til at ryste i bukserne.

- Sådan er det jo, når man tager en beslutning som vores. Men vi tror ikke på det projekt i Vollsmose. Der er allerede blevet brændt ufattelige mange penge af derude, og det er ikke blevet bedre. Tværtimod, siger Bo Libergren. 

Landsbyggefonden og Vollsmose

Landsbyggefonden har afsat en ramme på 220 millioner kr. til ny infrastruktur i Vollsmose.

Planens hovedelementer er en helt ny struktur ved etablering af en promenade, pladser og en letbane igennem Vollsmose, der sammen med en ny bygade forbinder Ejbygade og Vollsmose Allé ved en forlængelse af Risingvej, samt forbindelser gennem Vollsmose ved Bøge- og Birkeparken.

Kilde: Odense Kommune