I det fynske folks tjeneste

Efter fynsk sag: Minister vil ændre på loven for plejefamilier

Ny lov skal fjerne kommunernes ret til at godkende plejefamilier. Det foreslår Mai Mercado (K). I stedet skal Socialtilsynet godkende plejefamilier.

00:32

Børne- og socialminister, Mai Mercado (K), vil ændre lovgivningen på plejefamilieområdet.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil ændre på loven, så kommunerne ikke længere kan godkende plejefamilier.  

Det sker som resultat af en massiv dækning af flere sager om plejefamilier på Fyn. Især én sag om en odenseansk plejefamilie, som er blevet politianmeldt tre gange for mistanke om fysisk og psykisk vold af plejebørnene.

Sagen om plejeforældrene og fire plejebørn går flere år tilbage. I 2013 blev de tre ældste børn fjernet. I 2014 blev plejemoren tiltalt for vold, men frifundet i retten. 

I januar 2017 blev det fjerde og yngste plejebarn fjernet af Odense Kommune, og parret blev meldt til politiet med mistanke om vold. Odense Kommune har afvist, at man allerede i 2013 skulle have fjernet det yngste plejebarn, og en redegørelse fra kommunen viser, at kommunen ikke har gjort noget direkte ulovligt. Politiet besluttede i marts måned at stoppe efterforskningen af sagen, da der ikke var beviser for vold.

Læs også Plejesag: Politiet stopper efterforskning

Forløbet har dog modtaget kritik fra flere kanter, og derfor lægger børne- og socialministeren nu op til, at kommunerne ikke længere selv skal kunne godkende plejefamilier.

- Vi har desværre set sager, hvor der ikke har været den fornødne faglighed. Vi har blandt andet set en sag fra Odense, og det fik mig til at kigge på det her område, siger Mai Mercado (K).

Som det er i dag, er det de fem socialtilsyn i Danmark, der godkender plejefamilier. Men i særtilfælde kan kommunerne godkende plejefamilier, der ellers ikke ville være blevet godkendt. Det betyder altså, at kvalitetskravene til plejefamilierne ikke er de samme.

Læs også - Tilsynsregler med plejefamilier bør laves om

Derfor vil børne- og socialministeren nu fratage kommunerne retten til at godkende plejefamilier, så det kun er socialtilsynene, som har den rettighed. 

- Jeg synes, det skal være Socialtilsynet, som træffer beslutningerne, når et barn skal anbringes. Det er ikke ligegyldigt, hvor barnet skal anbringes. Det er vigtigt, at dem som skal tage imod barnet både er klædt på til det og har det rette grundlag at stå på, forklarer børne- og socialministeren.

Forslaget fra Mai Mercado giver dog stadig kommunen mulighed for at anbringe et barn akut, ligesom kommunen stadig kan godkende såkaldte netværksplejefamilier. Det er barnets egen familie eller netværk. 

For formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, Thomas Adelskov, er det vigtigt at fastholde kommunerne mulighed for at godkende plejefamilier i akutte sager.

- Det er nødvendigt, fordi en anbringelse væk fra familien ofte er meget traumatisk for barnet. Der kan jo simpelthen være nogle børn, hvor det giver rigtig god mening, hvis der er nogen omkring barnet, der kan træde til sådan, at selve anbringelsen ikke bliver så indgribende, siger Thomas Adelskov.