Flertal tvinger plejefamilier ned i løn med ny model

Nye plejefamilier i Assens Kommune ansættes på stærkt kritiseret gennemsnitsmodel. De eksisterende plejefamilier indfases over to år til den nye model.

SF og Venstre tilslutter sig i ellevte time forslag fra Radikale Venstre om at forlænge indfasningen af en ny og stærkt kritiseret lønmodel for plejefamilier i Assens Kommune.

Ændringen medfører, at det først og fremmest er nye plejefamilier, der ansættes på den stærkt kritiserede gennemsnitsmodel, som siden december sidste år har været på vej i Assens Kommune.

Kommunens godt 100 eksisterende plejefamilier slipper dog ikke for en ny lønaftale.

quote Assens Kommunes model har hele tiden være en sparemodel, og det er det stadigvæk. Derfor vi føler os tarveligt behandlet, og det ændrer det her ikke på.

Dorthe Mortensen, familieplejer, Assens Kommune

Hvor det hidtil har været planen, at samtlige plejefamilier skulle tvinges over på den nye aftale inden 1. maj 2020, bliver der nu tale om en overgangsperiode, som kan komme til at vare frem til 1. marts 2022.

- Nu får plejefamilierne mulighed for både i år og næste år at sige ja tak eller nej tak til at gå over på den nye model. Det handler jo om, at vi skal forsøge at få familieplejerne som medspillere og ikke det modsatte, siger Poul Poulsen, der som byrådsmedlem for Radikale Venstre stillede det ændringsforslag, som altså endte med at blive vedtaget på byrådsmødet onsdag.

Det her ændrer jo ikke ved substansen?

- De får lidt længere tid. Det er deri forandringen ligger. Dertil kommer, at vi har aftalt en evaluering af den her nye model. Du har ret, det her er ikke revolutionerende, men det har givet dem lidt mere tid til at vænne sig til, at der kommer en forandring, siger radikales Poul Poulsen.

Med til det forslag, som byrådet altså onsdag stemte igennem, hører også en evaluering af den nye lønmodel med udgangen af 2022, hvilket ifølge Poul Poulsen giver mulighed for at justere på ordningen.

- Det er og bliver en sparemodel

Dorthe Mortensen har sammen med sin mand tre børn i pleje. Hun er en del af en større gruppe af plejefamilier, som løbende har forsøgt at råbe politikerne op.

quote Du har ret, det her er ikke revolutionerende, men det har givet dem lidt mere tid til at vænne sig til, at der kommer en forandring

Poul Poulsen (R), byrådsmedlem, Assens Kommune

- Vi havde ønsket, at man havde besindet sig og indført KL's gennemsnitsmodel med frivillig overgang for eksisterende plejefamilier.

Dorthe Mortensen fremhæver, at den nye lønmodel hele tiden har været kædet sammen med en samlet besparelse på plejefamiliernes løn på 1,4 millioner kroner årligt.

- Assens Kommunes model har hele tiden være en sparemodel, og det er det stadigvæk. Derfor vi føler os tarveligt behandlet, og det ændrer det her ikke på, siger Dorthe Mortensen.

Dorthe Mortensen lægger vægt på, at ændringen også giver kommunen mulighed for at tænke sig om. 

Hun håber, at man vil benytte lejligheden til at tage hånd om den udtalte mistillid til forvaltningen, som er vokset frem i løbet af processen.

- Vi aner stadigvæk ikke, hvad det er en forandring, der er tale om. Det håber jeg, at der nu bliver tid til at få afklaret, så plejefamilierne rent faktisk kan få at vide, hvad det er for en lønnedgang, vi hver især skal forholde os til. Det er nødvendigt, at politikere og forvaltning nu begynder at spille med åbne kort, siger Dorthe Mortensen.

SF og Venstre blødte op

Det kom da også bag på både de fremmødte plejefamilier og på forslagsstiller Poul Poulsen, at det i ellevte time endte med en opblødning af planerne om en straksovergang for alle familieplejere.

- Jeg havde ikke forventet det. Med det jeg vidste forud, og med det, der blev sagt, inden jeg kom på, var der ikke noget, der tydede på, at mit forslag ville nyde fremme. Debatten ændrede sig undervejs, og det kom faktisk bag på mig, siger Poul Poulsen.

quote Vælger plejefamilierne at blive i det nuværende vederlagssystem, så er det der, pengene skal findes.

Mogens Johansen (SF), formand for udvalget for Uddannelse, Børn og Familie i Assens

Venstre og SF valgte nemlig for godt en uge siden - med blot en enkelt stemmes flertal - at give grønt lys til en øjeblikkelig indfasning af den nye lønmodel med det mål for øje, at der allerede i 2020 skal findes 1,4 millioner kroner på plejefamilierne.

Det skete, da forslaget blev behandlet i Økonomiudvalget.

- Jeg mener fortsat, at det ville have været bedre for alle - både plejefamilier og forvaltning - at indføre den nye lønordning straks. Det er ikke nogen katastrofe, at det tager lidt længere tid, men det havde klart været nemmere at indfase det her på én gang, siger Mogens Johansen (SF), der er formand for udvalget for Uddannelse, Børn og Familie.

Han understreger samtidig, at sparekravet på 1,4 millioner kroner allerede fra 2020 står ved magt.

- Det er stadig en bunden opgave, at de 1,4 millioner kroner skal findes. Vælger plejefamilierne at blive i det nuværende vederlagssystem, så er det der, pengene skal findes, siger Mogens Johansen (SF).

Sammen med Venstre kunne SF ellers have stemt det oprindelige forslag i gennem byrådet med en enkelt stemmes flertal.

Assens Kommune er ifølge udvalgsformanden i fuld gang med at gennemgå samtlige familieplejeforhold med henblik på at finde ud af, hvilke familier, der skal ned i løn.

Modeller for honorering af plejefamilier

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte imod

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har længe været imod forslaget om at tvinge samtlige plejefamilier over i den gennemsnitsmodel, som er udarbejdet af forvaltningen i Assens Kommune.

Det fik socialdemokraternes Charlotte Vincent Petersen til på byrådsmødet at foreslå, at sagen skulle sendes tilbage til fornyet behandling i udvalget for Uddannelse, Børn og Familie.

12 byrådsmedlemmer stemte for forslaget, mens 17 stemte imod.