I det fynske folks tjeneste

Uanmeldte tilsyn: Organisationer kræver lovændring

Socialpædagogernes Landsforbund og Børnerådet kræver loven ændret, efter TV 2/Fyn kan fortælle, at ingen fynske kommuner kan dokumentere uanmeldte tilsyn med plejefamilier de seneste tre år.

00:19

Video: Søren Bidstrup/Scanpix

Der er brug for en ensretning af reglerne for tilsyn med landets plejefamilier, mener man hos både Socialpædagogernes Landsforbund og Børnerådet.

Meldingen kommer efter, TV 2/Fyn har afdækket, at ingen fynske kommuner kan dokumentere at have foretaget ét eneste uanmeldt tilsyn med de plejefamilier, som er kommunernes ansvar, i løbet af de seneste tre år.

Det er rystende, at de fynske kommuner slet ikke gør brug af uanmeldte tilsyn, lyder det fra Socialpædagogernes Landsforbund, som organiserer en stor del af landets plejefamilier.

- Det er absolut ikke godt, for der er jo ikke noget, der forbyder kommunerne at komme uanmeldt på besøg. Men kommunerne bruger belejligt dette hul i lovgivningen til at sige: Ude af øje, ude af sind, siger Benny Andersen, forbundsformand hos Socialpædagogernes Landsforbund og uddyber:

- Kommunerne har et ansvar for at sikre, at vores samfunds mest udsatte børn trives. Til dét er et uanmeldt tilsyn et vigtigt redskab. Kommunerne får et godt øjebliksbillede af hverdagen i plejefamilien og undgår, at barnet er blevet "instrueret" i, hvad han eller hun skal sige til myndighederne. Så få nu flyttet alle plejefamilier ind under Socialtilsynet, siger Benny Andersen.

Børnerådet anbefaler et uanmeldt tilsyn årligt i alle plejefamilier

Børnerådet bakker op om kravet om lige tilsynsregler for alle plejefamilier - både dem kommunerne selv godkender og dem, som en underlagt Socialtilsynet.

- Det er uacceptabelt, hvis kommunerne ikke gør brug af deres mulighed for at komme på et uanmeldt besøg hos plejefamilier. Kommunerne har jo fået muligheden af en årsag. Og det er at sikre, at når de anbringer børn uden for deres hjem, har børnene det godt der, hvor de er, siger formand for Børnerådet, Per Larsen.

Børnerådet har tidligere anbefalet, at alle landets plejefamilier skal have to årlige tilsyn, hvoraf det ene bør udføres uden, at plejefamilien er blevet orienteret på forhånd.

- Et uanmeldt tilsyn giver et unikt øjebliksbillede af plejefamilien. Det billede kan afsløre forhold, som ikke er i orden, eller det kan hjælpe kommunen og dermed plejefamilien med at være proaktiv og forebyggende, inden problemerne opstår. Med andre ord er det altså et vigtigt redskab, som kommunerne bør gøre brug af, siger Per Larsen.

Tidligere K-minister afviste: For besværligt

Allerede tilbage i 2011 rettede Børnerådet og Dansk Socialrådgiverforening kritik af, at kommunerne ikke skulle føre uanmeldte tilsyn.

Kommunerne bruger belejligt dette hul i lovgivningen til at sige: Ude af øje, ude af sind.

Benny Andersen, forbundsformand hos Socialpædagogernes Landsforening.

Det skete efter en sag fra Mern, hvor ni børn var berørt af vold og vanrøgt fra plejeforældre. Men den daværende socialminister, Benedikte Kiær, forsvarede beslutningen.

Læs også Minister: Kommuner skal ikke længere godkende plejefamilier

- Det vil være for besværligt, hvis det skulle være uanmeldte besøg. For der er risiko for, at familien er på ferie eller holder fødselsdag, og så kan det være malplaceret, hvis en fra kommunen banker på, mens de sidder og hygger. Tilsynet kan ikke foregå på samme måde som på en institution. Og hvis kommunen vil komme uanmeldt, kan de dukke op i barnets skole eller daginstitution, sagde Benedikte Kiær til politiken. 

Den forklaring køber Benny Andersen ikke.

- Besværlig må her betyde ressourcekrævende, så det lyder som en søforklaring. Lovgivningen skal laves for at tage vare om de udsatte børn - ikke for at sikre en bekvemmelig arbejdsdag for de ansatte i kommunerne, siger Benny Andersen, forbundsformand hos Socialpædagogernes Landsforbund.