I det fynske folks tjeneste

Lockout: Disse regionalt ansatte kan blive ramt

De præcise lister over, hvilke regionsansatte der vil blive ramt af en lockout, hvis forhandlinger om en ny overenskomst ender med en konflikt, er mandag sendt ud.

Antallet af lockoutede ender højere, end Danske Regioner havde regnet med. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det bliver omkring 80.000 ansatte på 17 hospitaler - herunder Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Aarhus Universiteteshospital  - og sygehuse, der vil blive ramt. 

Lockouten rammer også Region Syddanmarks og de øvrige fire regioners eget administrative personale på regionsgårdene. 

Det fremgår af en liste (se herunder), som Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RTLN, mandag har sendt til de faglige organisationer.

Antallet af lockoutede ender højere, end Dansk Regioner havde regnet med, forklarer regionernes chefforhandler, Anders Kühnau.

Fakta

En lockout er arbejdspladsernes modsvar til en strejke. Ved en lockout bliver arbejdstagerne udelukket fra arbejdet uden løn.

- Det skyldes, at vi har lavet en meget grundig gennemgang af, hvor strejkerne rammer.

- På de afdelinger, hvor strejkerne rammer, bliver vi nødt til at udtage hele afdelingen til lockout for sikre, at der ikke er læger og andet personale, som går på arbejde på afdelinger, hvor der ikke er patienter, siger han.

Han forklarer, at de fem regioner vil blive ramt på stort set samme måde.

Der er undtagelser

Undtaget fra en lockout er områder under psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, akutlægebilerne og såkaldte palliative teams, som er hjælp til uhelbredeligt syge, hvis helbredende behandling er indstillet.

Der vil samtidig også blive udført livsvigtige operationer og anden akut behandling som fødsler og kræftbehandling.

Lockouten kan træde i kraft fra 10. april.

Her rammer lockouten

Region Syddanmark:
 • Odense Universitetshospital (OUH).
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg undtagen MOK - fælles forskningsenhed for molekylær diagnostik og klinisk forskning.
 • Friklinikken Grindsted undtagen klinisk funktion.
 • Sygehus Lillebælt i Middelfart.
 • Syddanske Vaskerier i Odense.
 • Regionshuset, undtagen projektorganisationen og medarbejdere i bygningsafdelingen for nyt OUH.
Også undtaget er AMK Vagtcentral, Tandlægevagten Syd- og Sønderjylland og Tandlægevagten Fyn samt kvalitets- og forskningsenheder.

Øvrige regioner:

 Region Hovedstaden:
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Undtaget er vaskeriet FM Vaskeri - Centralvaskeriet.
 • Herlev og Gentofte Hospital på nær byggeorganisationen "Ny Herlev Hospital".
 • Rigshospitalet. Her er Børneriget, Neurohuset i Glostrup, Generalplanen i nordfløjen, Sterilcentralen-byggeri og en hjælpeordning for respiratorbrugere undtaget.
 • Regionshuset, undtagen regionslageret, visse planlægnings- og byggefunktioner, enheder for infrastruktur, drift, support, medico, billeddiagnostik, laboratorie, dialyse og visse it- og telefonifunktioner.
Region Sjælland:
 • Holbæk Sygehus, undtagen SP-enheden, medarbejdere tilknyttet Abortsamrådssekretariatet og receptionen.
 • Sjællands Universitetshospital med undtagelse af USK - Byggeorganisationen i Køge og receptionen.
 • Følgende afdelinger på Sjællands Universitetshospital: kirurgisk, billeddiagnostisk, reumatologisk, kardiologisk og klinisk biokemisk afdeling samt driftsafdelingen.
 • Regionshuset, undtagen en række it-, service-, køkken- og vaskerifunktioner samt socialområdet.
Region Midtjylland:
 • Hospitalsenheden Vest undtagen DNV - Projektsekretariatet samt bygningskonstruktører og stabsfunktion i driftsafdelingen.
 • Hospitalsenhed Midt på nær Vestdansk Center for Rygmarvsskadede, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og projektafdelingen.
 • Regionshospitalet Horsens. Undtagelserne her er Livsstilscenteret Brædstrup og visse tekniske funktioner i teknisk afdeling og bygge- og anlægsafdelingen.
 • Regionshospitalet Randers.
 • Aarhus Universitetshospital, undtagen Dansk Center for Partikelterapi og en række funktioner i teknisk afdeling beskæftiget med blandt andet sikring, telefoni og bygningsdrift.
 • Regionshusene Viborg, Aarhus, Horsens og Holstebro. Dette gælder dog ikke for hospitalsapoteket, patientkontoret og visse funktioner i forbindelse med indkøb, medicoteknik, service og it.
 Region Nordjylland:
 • Regionshospital Nordjylland undtagen neuroenhed Nord i Brønderslev og Frederikshavn.
 • Aalborg Universitetshospital.
 • Regionshuset undtagen Nyt Universitetshospital i Gistrup, visse funktioner inden for administration, centrallager, patientvejledning, byggeadministration og hospice.
Kilder: Regionernes Lønnings- og Takstnævn