I det fynske folks tjeneste

Ask Brømsøe blev mere syg af kommunens praktikker

Der skulle gå mere end to et halvt år fra lægerne første gang advarede kommunen om, at Ask Brømsøe på grund af sit helbred ikke kan varetage et arbejde, til Nordfyns Kommune tildelte førtidspension.

00:59

Den 45-årige tidligere tømrer, Ask Brømsøe, fik flere smerter og blev sat op i medicin efter virksomhedspraktikker iværksat af Nordfyns Kommune. Efter fem års sygemelding er han i marts måned blevet tilkendt førtidspension. Video: Pernille Gram / privatfoto

Fem års kamp er for ganske nylig overstået for den 45-årige tømrer, Ask Brømsøe.

Først i marts måned i år - fem år efter, at han måtte lade sig sygemelde fra sit job som tømrer med stærke rygsmerter - tilkender Nordfyns Kommune førtidspension.

- Det kan du jo se. Det har knækket mig, siger en tydelig berørt, Ask Brømsøe.

- Han lever jo i et smertehelvede. Der har man ikke brug for så også at skulle slås mod en offentlig myndighed, fortsætter Ask Brømsøes kone, Kirsten Brømsøe.

Vejen frem til den nyligt tilkendte pension har været lang og ifølge både læger og Ask Brømsøe selv, er hans helbred blevet dårligere undervejs.

Ask Brømsøes rygsøjle, røntgenbillede, 2015.

Lider af svær skoliose

Ask Brømsøe lider af sygdommen skoliose, som er en medfødt skævhed i rygsøjlen.

Han arbejdede oprindelig som tømrer, men tilbage i 2012 blev smerterne så stærke, at han var nødt til at forlade tømrerarbejdet og sygemelde sig.

Det følgende halvandet år sender Nordfyns Kommune ham ud i forskellige forløb. Han bliver blandt andet sendt i praktik som truckfører.

- Der sidder man jo og skal kigge ud for at ramme rigtigt. Hvis du så skal bakke, så skal du kunne dreje dig helt rundt og kigge bagud. Det kunne jeg simpelthen ikke med min dårlige ryg, fortæller Ask Brømsøe.

Det kan du jo se. Det har knækket mig.

Ask Brømsøe, Nordfyn.

Lægen advarede første gang i juni 2014

Allerede i sommeren 2014 vurderer lægen, at Ask Brømsøes funktionsniveau er så reduceret, at det er urealistisk at tro, at han kan varetage et arbejde.

Lægen begrunder blandt andet sin vurdering med, at han har konstante smerter trods omfattende skånehensyn i den iværksatte virksomhedspraktik. 

Læs også Kirsten er i jobafklaring: - Det ender med at slå mig ihjel

- Patientens funktionsevne vurderes at være varigt nedsat på såvel kort som længere sigt. Der er ikke udsigt til bedring, og tilstanden vurderes at være varig, hedder det videre i lægeerklæringen fra juni måned, 2014.

Trods lægens klare advarsler godkender Nordfyns Kommune herefter Ask Brømsøe til et fleksjob, og han bliver dermed pålagt at skulle søge et job om ugen.

- Jeg føler jo, at de gør alt, hvad de kan for at slippe for det, der er så sole klart nemlig, at jeg skal have førtidspension, siger Ask Brømsøe.

Nyt røntgenbillede viser markant forværring

Forløbet fører til, at Det Faglige Hus går ind i sagen i februar 2015.

- Vi retter henvendelse til jobcentret i februar måned. Han får en sagsbehandler i juli, men kommer først ud til en virksomhedskonsulent i september, fortæller Charlotte Dalgaard, der er socialrådgiver i Det Faglige Hus.

Ask Brømsøe får på eget intiaitiv taget et nyt røntgenbillede.

Billedet viser, at skævheden i rygsøjlen er forværret med 8 grader, og i efteråret 2015, skriver lægen så endnu en vurdering til Nordfyns Kommune:

- Det er urealistisk at tro, at patienten vil blive i stand til fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, idet hans funktionsniveau er meget lavt.

En vurdering, som i øvrigt bakkes op af kommunen egen lægekonsulent.

Hvad er skoliose?

  • En krumning af rygsøjlen til siden set bagfra. Ofte ser man ovenover den første krumning en krumning til den modsatte side, så rygsøjlen derved danner et S.
  • Svær skoliose kan føre til pukkelryg samt rygsmerter og åndedrætsbesvær.

Yderligere to praktikker sættes i værk - med øgede smerter til følge

Ikke desto mindre sender Nordfyns Kommune i tiden herefter Ask Brømsøes ud til yderligere to virksomheder.

- Jeg synes jo, det er lidt at træde på folk. Man går ikke ud fra, at man lige pludselig får en modstander oppe ved kommunen, fordi man er blevet syg, siger Ask Brømsøe, der er stærkt berørt af forløbet.

Læs også Lone har kroniske smerter: Nu skal hun i praktik

Har du været for fokuseret på, at det eneste rigtig for dig var den førtidspension?

- Jeg kunne jo ingenting på grund af smerter. Det er den eneste udvej, jeg har kunnet se. Jeg ville hellere end gerne have arbejdet, hvis jeg kunne. Det har jeg jo altid gjort, siger Ask Brømsøe.

Nye lægeerklæringer fra efteråret 2016 beskriver så, hvordan de to yderligere praktikforløb har forværret Ask Brømsøes tilstand. Resultatet er ifølge de lægelige dokumenter flere smerter og mere medicin.

- Det er jo grotesk. Hvorfor indhenter man de her lægelige oplysninger, hvis ikke man vil lytte til dem, siger socialrådgiver Charlotte Dalgaard, Det Faglige Hus.

Først i marts 2017 - altså mere end 2,5 halvt år efter, at lægen første gang skrev, at det var urealistisk, at han kom tilbage i job - får han tildelt førtidspension.

Arbejdsmarkedschef afviser for hård kurs i Nordfyns Kommune

Arbejdsmarkedschef i Nordfyns Kommune, Søren Nielsen, har ikke mulighed for at kommentere på den konkrete sag, men han forklarer, at han altid er ked af, når borgere giver udtryk for, at de har haft en dårlig oplevelse.

- Jeg beklager, at den her borger har haft den oplevelse, at vi har været modstandere og ikke samarbejdspartnere. Det er aldrig vores intention at forlænge forløb unødigt, siger Søren Nielsen.

- Der er nogle intentioner i lovgivningen, som betyder, at vi skal gå hele vejen for at forsøge at hjælpe folk tilbage tilbage til arbejdsmarkedet. Det, der er vores opgave, det er at samle oplysninger sammen og så lave en sammenvejet vurdering. Det er ikke en enkelt læges udtalelser, der er afgørende for, hvad der sker i en sag.

Men der står jo i den netop udsendte vejledning fra ministeriet, at de her forløb skal give mening for borgeren - og at borgeren ikke må blive mere syg af at være i arbejdsprøvning?

- I forhold til den her skrivelse, så har vi gennemlæst den og vurderet den, og på den baggrund er vi nået frem til, at vi har en udmærket praksis. Vi har efter min opfattelse den fornuftige balance, og derfor giver den her skrivelse ikke umiddelbart anledning til nogen ændret praksis i Nordfyns Kommune, siger arbejdsmarkedschef, Søren Nielsen.

Arbejdsmarkedschefen tilføjer dog, at konkrete sager altid giver anledning interne overvejelser i forhold til, om der er ting, der kan ændres til det bedre.

02:19

Sagen om Ask Brømsøe: Kommunen har ambition om at hjælpe folk tilbage i job

Luk video