I det fynske folks tjeneste

Kommune afviser egne fagfolk i hver tredje sag om førtidspension

Faaborg-Midtfyn Kommunes pensionsteam afviste i 2017 knapt hver tredje indstilling til førtidspension. Indstillingerne til pension er ellers udarbejdet af kommunens egne fagfolk.

00:51

Det er stor forskel på, hvor stor vægt kommunerne tillægger vurderinger fra fagfolk, når en borger skal tilkendes førtidspension.

Det viser en rundspørge, som TV 2/Fyn har lavet blandt samtlige fynske kommuner.

Det er blevet tydeligt for os, at der er en forskel i fortolkningen de to teams i mellem, og det er vi lige nu ved at kortlægge

Mette Gaarde-Fink, Koncernchef, Faaborg-Midtfyn Kommune 

Faaborg-Midtfyn Kommunes rehabiliteringsteam indstillede i 2017 70 borgere til førtidspension.

Heraf er 22 indstillinger blevet afvist af en anden instans i kommunen - nemlig pensionsteamet.

Den ansvarlige koncernchef erkender, at der er et problem i, at to forskellige kommunale instanser tilsyneladende har to helt forskellige opfattelser af, hvad der skal til for at få tilkendt førtidspension. 

Læs også Catherines lunger nedbryder sig selv: Kommune siger nej til førtidspension

- Vi har en opgave i at sikre, at vi får en mere sammenhængende praksis, når vi fortolker, hvad "varigt nedsat arbejdeevne" er. Det er blevet tydeligt for os, at der er en forskel i fortolkningen de to teams i mellem, og det er vi lige nu ved at kortlægge, siger Mette Gaarde-Fink.

Hvem har ret her? Er det rehabiliteringsteamet, der ikke har gjort arbejdet rigtigt - eller er det pensionsteamet?

- Jeg tror begge teams har gjort deres arbejde rigtigt. Det, vi ikke har haft nok fokus på, er en dialog mellem rehabiliteringsteams og de mødeledere, vi har i vores rehabiliteringsteams – og så det pensionsnævn, som jo er en uafhængig instans.

TV 2/Fyn har bedt samtlige fynske kommuner oplyse, hvor mange borgere der sidste år blev indstillet til førtidspension - og hvor mange af indstillingerne, der bagefter blev afvist. Du kan se resultatet her:

Se her hvor stor en andel af dem, der i 2017 blev indstillet til førtidspension i din kommune, der bagefter er blevet nægtet pension af kommunens pensionsnævn.

Efter at TV 2/Fyn har bedt om aktindsigt i blandt andet Faaborg-Midtfyn Kommunes tal, har kommunen igangsat en undersøgelse med det formål at finde ud af, hvorfor de to instanser så ofte er uenige i deres vurdering.

01:01

Koncernchef om pensioner: Der har været for store forskelle i tolkningen af lovgivningen internt i kommunen.

Luk video

Flere fynske kommuner efterkommer altid rehabiliteringsteamets indstilling

Statistikken ser da også noget anderledes ud i de øvrige fynske kommuner, hvor det de fleste steder er undtagelsen, at pensionsteamet underkender det indstillingsarbejde, som er lavet af fagfolkene i rehabiliteringsteamet.

Middelfart og Nordfyn er nogle af de kommuner, som i hvert fald i løbet af det seneste år har konverteret alle pensionsindstillinger til en tilkendelse af førtidspension.

TV 2/Fyn har søgt aktindsigt i pensionsnævnenes afvisningsprocenter 2017.

Sådan er systemet bygget op...

De fagfolk, som indstiller til pension, sidder i kommunens rehabiliteringsteam.

Teamet er lovbestemt og består af sagsbehandlere med særlig viden om relevante områder som for eksempel sundhed, psykiatri, undervisning og beskæftigelse. Her sidder også en repræsentant fra regionen.

Rehabiliteringsteamet vurderer, om en borger er syg nok til at blive indstillet til førtidspension.

Rehabiliteringsteam

Alle kommuner skal sammensætte et rehabiliteringsteam, som behandler sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet består af repræsentanter fra:
  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
  • Sundhedsområdet
  • Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant).
Derudover sidder der en sundhedskoordinator fra regionen med i teamet.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Er det tilfældet, sendes indstillingen videre til en anden instans i kommunen - nemlig kommunens pensionsteam eller pensionsnævn.

På baggrund af rehabiliteringsteamets arbejde træffer pensionsteamet afgørelse om, hvorvidt borgeren skal tilkendes pension.

Pensionsteam

I Faaborg-Midtfyn Kommune bliver beslutninger om førtidspension truffet i pensionsteamet. Det består af to ledende medarbejdere fra kommunen:
- En afdelingsleder.
- En teamleder, som refererer til den pågældende afdelingsleder.
Begge teamets medlemmer er ansat på borgerserviceområdet, men arbejder udenfor myndighedsområdet.
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune

To indstillinger til førtidspension blev til ingenting

Læs også Catherines lunger nedbryder sig selv: Kommune siger nej til førtidspension

En af dem, der flere gange først har fået ja - og bagefter nej til førtidspension - er kronisk syge Cathrine Brændeholm fra Broby.

Hun lider af cystisk fibrose, diabetes og leddegigt, hvilket ifølge fagfolkene i kommunens rehabiliteringsteam gør hende ude af stand til at arbejde.

Rehabiliteringsteamet har samtidig vurderet, at det er helt åbenbart, at hendes lidelser af så omfattende, at hun ikke vil kunne udvikle arbejdsevne.

Alligevel har pensionsteamet to gange afvist indstillingen om førtidspension.

- Det er som at give et lille barn en slikkepind, men man når kun lige at slikke på den en enkelt gang, så tager de den tilbage, siger Catherine Brændeholm.

TV 2/Fyn arbejder de kommende dage videre med sagen om de store forskelle mellem kommunerne og de forskellige instansers tolkning af lovgivningen.