I det fynske folks tjeneste

Syv gange i arbejdsprøvning: Lone Nielsen indstillet til førtidspension

Højspændt sag i Middelfart ser ud til at nærme sig sin afslutning. Middelfart-borger indstillet til førtidspension efter ressourceforløb og syv forskellige jobforsøg.

00:17

Lone Nielsen

Tidligere rengøringsassistent Lone Nielsen fra Middelfart er glad.

Rehabiliteringsteamet har indstillet til kommunens pensionsnævn, at hun skal have førtidspension.

Hun lider af sygdommen dystoni, der giver smerter og kramper og forværres under stress.

Indstillingen er først kommet i stand efter et længere såkaldt ressourceforløb og efter, at Lone Nielsen har fået afprøvet sine arbejdsevner i syv forskellige job-praktikker.

Senest i maj måned, hvor hun skulle i praktik hos Røde Kors genbrugsbutik i 2 timer om dagen i 3 dage om ugen.

Hun nåede kun en enkelt dag, så brød sygdommen ud igen.

Læs også Kronisk syge Lone: Hvorfor skal jeg tæskes gennem det her i så mange år?

Sagen har vakt stor politisk opmærksomhed, og var den direkte anledning til, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og fhv. formand for beskæftigelsesudvalget i Middelfart,Morten Weiss-Pedersen (K), røg i totterne på hinanden.

For mens ministeren antydede, at kommunen pressede sine borgere for meget i strid med den gældende lovgivning, sendte Weiss-Pedersen bolden tilbage og svarede, at kommunerne blot administrerede Folketingets regler.

Afgørelsen

Lone Nielsens sag bliver først afgjort i pensionsnævnet senere i august måned, men hun er optimist efter, at rehabiliteringsnævnet nu entydigt peger på førtidspension som eneste rimelige afslutning på Lone Nielsens forløb.

- Lone Nielsen har deltaget i diverse praktikker og tilbud uden, at det har udviklet hendes arbejdsevne i en grad, hvor denne vurderes at kunne anvendes til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet, skriver kommunens rehabiliteringsteam.

- Det vurderes, at Lones samlede arbejdsevne er svært reduceret, og det ikke ved behandling eller anden sundhedsmæssig, social eller arbejdsrettet indsats er muligt at udvide arbejdsevnen, så Lone Nielsen igen vil kunne varetage et arbejde eller fleksjob, hedder det.

Formanden for beskæftigelsesudvalget i Middelfart, SF's Mikkel Dragmose- Hansen er glad for, at Lone Nielsens sag er afsluttet, men han vil ikke love, at kommunen nu pr. automatik reducerer antallet af job-praktikker.

Læs også Kronisk syge Lone venter stadig: - Det er ikke rimeligt

- Vi er stadig forpligtet af lovgivningen til at komme hele vejen rundt om borgernes arbejdsevne, og selv med de seneste justeringer af lovgivningen, foreslår det som en skrædder i helvede i forhold til den resterende del af lovgivningen, som vi skal følge, siger han.

Lars Christensen, byrådskandidat for Liberal Alliance, der har været bisdder for Lone Nielsen, mener, at Lone Nielsens forløb har været alt for langt, og han mener også, at kommunen kunne spare ressourcer både på at reducere antallet af personer, der har været med i møderne i Lone Nielsens sag.

- Man kunne få den mistanke, at kommunen har trukket sagen af økonomiske grunde, siger han.

Lone Nielsen mener, at kommunerne bør sætte en øvre grænse for, hvor mange arbejdsprøvninger, borgerne skal igennem.

- Jeg mener  en eller to arbejdsprøvninger burde være tilstrækkeligt, men selvfølgelig skal arbejdsvnerne afprøves, siger hun.

Læs også Lone-sagen: Minister kritiserer Middelfarts borgmester for aflyst møde

Det skriver rehabiliteringsteamet i sin afgørelse

Lone har deltaget i flere virksomhedspraktikker samt øvrige tilbud, med henblik på udvikling og afklaring af hendes samlede arbejdsevne.
Hun har i ressourceforløbet, deltaget i praktikker ved Karvil Biler, fra den 14.02.2017 – 08.03.2017 i 6 timer om ugen.
Praktikken ophørte p.g.a. sygdom. Seneste praktik i ressourceforløbet har været ved Røde Kors fra 14.05.2018 –24.05.2018 i 6 timer om ugen. Praktikken ophørte p.g.a. sygdom og forværring af Lones symptomer.
Lone formåede at møde op en enkelt dag. Derudover har Lone deltaget i praktikker, i sin periode på anden
forsørgelse end ressourceforløb, ved Tigerbutikken, Brdr. Dahl, Middelfart Genbrugscenter, Friplejehjemmet samt ved Middelfart Kirke.
Generelt kan det konkluderes at Lone gradvist har været i stand til at fremmøde på et lavere og lavere
timetal og hendes mulighed for at honorere opgaverne har været sparsomme.
Lone har endvidere i sit samlede forløb, deltaget i tilbud som smertehåndtering, støtte til udvikling af faglige og personlige ressourcer, coach-forløb, ergonomisk funktionsvurdering i eget hjem, mentor samt der er lavet APV af ergoterapeut, i praktikken ved Karvil Biler.
Teamet har lagt vægt på den helbredsmæssige beskrivelse, hvor behandlingsmulighederne er udtømte, og der er væsentlige symptomer der er begrænsende for Lones funktionsniveau, p.g.a. en kronisk og progredierende sygdom, hvor tilstanden lægeligt vurderes stationær.
Teamet lægger ligeledes vægt på, at det efter drøftelse med sundhedskoordinator 23. maj 2017 bl.a. fremgår ”Selvom oplysninger fra OUH og egen læge kan virke modstridende,så oplyser sundhedskoordinator, at det ikke er afgørende om lidelsen er i let eller svær grad idet smerterne er
subjektive.”
Endvidere har teamet lagt vægt på, at Lone i sin samlede periode på offentlig forsørgelse, startende med
sygedagpenge i 2011, senere kontanthjælp fra 2013 og senest i ressourceforløb siden maj 2016, har deltaget i diverse praktikker og tilbud uden det har udviklet hendes arbejdsevne i en grad, hvor denne vurderes at kunne anvendes til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet.