Lægeetisk Nævn: Selvmordsvejledning strider mod etikken

Den pensionerede overlæge Svend Lings brød etiske principper med selvmordsvejledning, vurderer Lægeetisk Nævn.

Det er ikke inden for de etiske principper for læger, at den pensionerede overlæge Svend Lings har offentliggjort en selvmordsvejledning samt skaffet syge mennesker medicin til selvmord.

Det vurderer Lægeetisk Nævn.

Svend Lings har det seneste halvandet år været en del i medierne, hvor han har deltaget i debatten aktiv dødshjælp. Det bør lovliggøres i Danmark, mener han.

Desuden har Lings i medierne tidligere udtalt, at han har hjulpet omkring ti syge mennesker med at dø.

- Nævnet har vurderet, at Svend Lings handlinger er i klar strid med det lægeetiske princip om, at en læge aldrig må medvirke til patientens selvmord, skriver Carsten Hædersdal, formand for Lægeetisk Nævn i en pressemeddelelse.

- Det er også nævnets vurdering, at Svend Lings ved at anvende sin lægelige viden og kompetencer til at udarbejde og offentliggøre selvmordsvejledningen klart har handlet i strid med værdighedskravet, som lyder, at lægen altid skal handle på en måde, som viser lægen værdig til den tillid fra patienter, kolleger og samfund, som varetagelse af lægerollen kræver, lyder det.

Vurderingen fra nævnet er blandt andet baseret på Lægeforeningens 27 etiske princippet. Nummer 15 lyder:

- Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord.

Det princip blev dog først vedtaget på et møde i foreningen i april 2018 på baggrund af massiv medieomtale af Lings' påståede dødshjælp til syge mennesker.

Manual ikke i strid med loven

Netop manualen, der er en liste på omkring 300 almindelige lægemidler og doser, som man kan bruge, hvis man ønsker at begå selvmord, er ikke i strid med loven.

Det afgjorde justitsministeriet tidligere på året. Også byretten har sagt, at manualen lige så vel kan ses som en advarsel som en hjælp til selvmord.

Det er op til Lægeforeningens bestyrelse at beslutte, om foreningen på baggrund af nævnets vurdering vil anlægge sag mod Lings med såkaldt påstand om bod eller eksklusion fra foreningen.

Sidste gang, Lægeforeningen ekskluderede et medlem, var i 1945, hvor foreningen gjorde op med nazismen efter Anden Verdenskrig.

Det er ikke kun Lægeforeningen og Lægeetisk Nævn, som mener, at Lings kan have overtrådt en række regler.

Retten i Svendborg har siden slutningen af august behandlet en straffesag mod netop Svend Lings, som er tiltalt for i tre tilfælde at have hjulpet eller forsøgt at hjælpe mennesker med at begå selvmord.

Selv nægter Lings sig skyldig. Retten afsiger dom i sagen onsdag 26. september.