Afskedigelser og ringere serviceniveau: Langeland skal spare kæmpe millionbeløb

Bygningsforbedringer må vente, ringere service til ældre og afskedigelser på beskæftigelsesområdet, samt børn med særlige uddannelsesbehov. Det er nogle af de områder, der må spares på for at lappe et hul i Langeland Kommunes budget.

Langeland Kommune fik færre penge fra en pulje fra staten end regnet med, og det viser sig nu i budgettet, hvor de må spare for 20 millioner kroner. Og det vil komme til at give et ringere serviceniveau i ældreplejen, samt færre hænder til unge med særlige uddannelsesbehov.

360,4 millioner kroner i en særlig pulje fra staten skulle fordeles til 17 kommuner, der er særligt udfordrede. Langeland Kommune fik 37 millioner kroner, men havde søgt om og forventet at få 69 millioner kroner.

Det giver et hul i budgettet, der gør ondt at lappe.

- Man kan vende det om og sige, at vi har en regering og nogle folketingspolitikere, som vi hele tiden kan høre, der taler om velfærdsløft og så videre, og så kan vi bare konstatere, at det ikke gælder på de 298 kvadratkilometer, der udgør Langeland Kommune. Og det gør ondt. Det er uretfærdigt, og det er ikke fair for den langelandske befolkning, siger borgmester i Langelands Kommune Tonni Hansen (SF).

Det er ikke fair for den langelandske befolkning, mener Tonni Hansen. Fotograf: Ole Holbech Redigering: Louise Koustrup

Underlig situation

Til mødet i Indenrigsministeriet, hvor Langeland Kommune præsenterede sit budget og udfordringer, blev der ikke stillet nogen spørgsmål, siger Tonni Hansen. 

- Derfor går vi fra mødet og tænker, at det godt kan være, vi ikke får hele beløbet, men der er i hvert fald en forståelse for og en accept af, at vi har de her specielle udfordringer i Langeland Kommune. Derfor kommer det fuldstændig bag på os, da vi får samme beløb, som vi gjorde året før, og som i øvrigt er tre millioner lavere, end vi fik året før igen. Så jeg ved ikke, hvad der skete, men underligt, det er det, siger Tonni Hansen.

Resultatet bliver, at kommunen skal spare 32 millioner kroner.

I maj fandt de allerede 6,2 millioner kroner i budgettet, og herefter bliver yderligere seks millioner lånefinansieret. Det betyder, at det resterende hul, der skal lappes er på 20 millioner kroner.

Ingen afskedigelse af varme hænder på ældreområdet

De første fire millioner skal findes i ældreplejen på to måder. Den første er at finde to millioners besparelser på en bedre organisering i forhold til drift og udkørende pleje.

- Den anden er på selve serviceniveauet i plejen. Der skal sundhedsudvalget kigge på vores servicekatalog og finde nogle områder, hvor vi kan give en mindre service, end det vi gør i dag, siger Tonni Hansen.

Hvilke præcise områder det bliver, vil først blive afgjort senere på året eller starten af næste. Derfor kan Tonni Hansen ikke endnu svare på, hvor de ældre vil mærke besparelsen.

- Det er sådan, og det er det underlige ved et kommunalbudget, men vi har faktisk skruet op for ældreområdet. Men så skruer vi ned igen med fire millioner. Så derfor er det lidt svært at sætte ord på i dag, hvor det kan mærkes. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at give en lidt mindre god service, end det vi har gjort hidtil. Og det er vi absolut ikke tilfredse med som lokalpolitikere, siger Tonni Hansen.

Besparelsen kommer med al sandsynlighed ikke til at betyde, at der skal fyres nogen på ældreområdet, fortæller Tonni Hansen.

- Allerede nu har vi jo ubesatte stillinger. Så det bliver noget med at gøre det bedre og smartere. Alle landets kommuner mangler jo arbejdskraft inden for ældreområdet, så jeg tror ikke, vi kommer til at afskedige, men måske omplacere, siger Tonni Hansen.

Fyringer på beskæftigelsesområdet og børn med særlige behov

Det efterlader 16 millioner, der skal findes over en bred kam ifølge Tonni Hansen. Eksempelvis vil vinduerne på rådhuset ikke blive skiftet, selvom vinden piber ind ad dem om vinteren. 

- Så på bygningsforbedringer, der henter vi nogle af pengene. Vi henter også nogle af pengene ved at sige, at nu gør vi en indsats på nogle bestemte områder, og derfor bringer vi nogle mennesker ud af nogle sociale ydelser. Det er den brede palet. Og så lukker vi nogle ting. Nogle tilbud til undervisning af unge med særlige behov. Og der bliver også beskæftigelsesprojekter, som bliver nedlagt, siger Tonni Hansen.

Modsat ældreområdet vil der til gengæld blive afskediget nogle på beskæftigelsesområdet og dem, der underviser børn med særlige behov. Men derudover er skoler og daginstitutioner friholdt for besparelser.

Langeland Kommune vil nu arrangere et borgermøde 22. september, hvor borgerne kan få svar på spørgsmål og blive inddraget i processen.

- Vi vil fremlægge det her for borgerne og tage en drøftelse med dem samt svare på de spørgsmål, der måtte være. Det er vores måde at prøve at kommunikere ud til vores egen befolkning, hvorfor vi er i den her situation, siger Tonni Hansen.