Ankestyrelsen kræver svar fra kommune i børnesager

Ankestyrelsen har sendt en høring til Langeland Kommune efter at styrelsen har modtaget en række henvendelser om kommunens sagsbehandling i en række børnesager. Det kan føre til et tilsyn af kommunen.

Efter at have modtaget en række henvendelser omkring Langeland Kommunes sagsbehandling i familieafdelingen har Ankestyrelsen nu sendt en høring til kommunen.

Det fremgår af et brev, som Ankestyrelsen har sendt til Langelands Kommune.

I brevet beder styrelsen kommunen om at ”redegøre for, hvordan Langeland Kommune sikrer sig, at kommunen overholder lovgivningen i forbindelse med sagsbehandlingen i familieafdelingen”. Det skal ske i en udtalelse fra kommunen, som Ankestyrelsen skal bruge til at vurdere, om der skal rejses en tilsynssag.

Systematiske fejl og lovbrud

Høringen sker på baggrund af en række henvendelser om Langeland Kommunes praksis i behandlingen af flere børnesager, som styrelsen har modtaget. 

Ifølge Ankestyrelsen har flere borgere nemlig oplevet, at der i forbindelse med sagsbehandlingen i familieafdelingen har været ”manglende inddragelse af børn og forældre, manglende eller mangelfulde afgørelser, manglende klagevejledninger og manglende overholdelse af frister for aktindsigt.”.

De seneste måneder har radiokanalen 24syv kortlagt systematiske fejl og lovbrud i sagsbehandlingen i en række af Langeland Kommunes børnesager

Det gælder blandt andre for Sandie Hansen, der har fået tvangsfjernet sine tvillingesønner. Hun har tidligere klaget over kommunens håndtering af hendes sag til Ankestyrelsen, som dengang afviste klagen.

I et andet tilfælde har kommunen ifølge uvildig advokat Torben Dyring tvangsfjernet et barn fra sin mor på et alt for spinkelt grundlag.

To måneders svarfrist

Langeland Kommune har nu to måneder til at komme med en udtalelse til Ankestyrelsen.

Herefter skal Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag mod kommunen. Hvis det sker, kan styrelsen i sidste ende pålægge kommunen sanktioner. En sådan sanktion vil i de fleste tilfælde være en vejledende udtalelse, som kommunen skal følge.

En mulig tilssynssag er dog ikke det eneste, som Langeland Kommune skal forholde sig til, i forbindelse med sagerne om fejlagtig sagsbehandling. Senest er flere navngivne medarbejdere i Langeland Kommune og Børnehjemmet Birkelund i Odense er blevet politianmeldt for ulovlig tilbageholdelse og kidnapning af et barn

Oversigt

    Oversigt