I det fynske folks tjeneste

Asylkaos: Skarp kritik af borgmester

Ledelsesekspert, Folketingsmedlem og byrådsmedlem kritiserer skarpt Langelands borgmester, efter at det er kommet frem, at han truede asylledere til at tie om voldsomme problemer på kommunens asylcentre.

Fredag kunne Radio24syv fortælle, at Langelands borgmester Bjarne Nielsen, Venstre, truede ledere på kommunens asylcentre til at skjule problemerne på kommunens asylcentre.

Lan­geland Kom­munes asylvirksomhed Asylcenter Holmegaard var i august så tæt på sam­men­brud, at ti ledende med­ar­bej­dere ville ori­en­tere den ansvar­lige myn­dig­hed, Udlæn­din­ge­sty­rel­sen, om de kao­ti­ske for­hold. Men Lan­gelands borg­me­ster, Bjarne Niel­sen, Venstre, valgte i ste­det at true lederne til til tavshed.

- Det begyn­der at ligne magt­mis­brug fra borg­meste­rens side.

Anders Dre­jer, pro­fes­sor ved Insti­tut for Øko­nomi og Ledelse ved Aal­borg Uni­ver­si­tet

Radio24syv har forelagt de skriftlige dokumenter og de mundtlige udsagn fra de ledende asylmedarbejdere for Anders Dre­jer, der er pro­fes­sor ved Insti­tut for Øko­nomi og Ledelse ved Aal­borg Uni­ver­si­tet. Og hans vurdering er helt klar:

- Det er jeg bestyr­tet over. Her ser vi sort på hvidt, at det er borg­meste­ren og kom­mu­nens stabs­chef, der ønsker at til­ba­ge­holde infor­ma­tio­ner for Udlæn­din­ge­sty­rel­sen. Hvis han ikke ved, at han ikke må agere på den her måde, så er han ikke sit borg­mesterjob vær­digt, siger Anders Dre­jer.

Anders Dre­jer til­fø­jer, at ”det begyn­der at ligne magt­mis­brug fra borg­meste­rens side.”

- Lederne kom­mer med mas­sive bekym­rin­ger. Det fat­ter jeg ikke, at han tør sidde over­hø­rig, siger Anders Dre­jer til Radio24syv.

Inte­gra­tions­ord­fø­rer er cho­ke­ret

Folketingsmedlem og inte­gra­tions­ord­fø­rer for Enheds­li­sten, Johanne Schmidt-Nielsen, er cho­ke­ret over oplys­nin­gerne.

- Hvis det er kor­rekt, at borg­meste­ren har næg­tet ledende med­ar­bej­dere at gå til Udlæn­din­ge­sty­rel­sen og sige, at de ikke kan magte opga­ven med at passe på de her men­ne­sker og børn, så mener jeg, at så kan man ikke have Lan­geland Kom­mune som asy­l­o­pe­ra­tør, siger Johanne Schmidt-Nielsen til Radio24syv.

Kommunalbestyrelse har ikke set brevet

Også medlem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på Lan­geland, Kim Wel­cher fra Dansk Fol­ke­parti, er oprørt over de nye oplysninger

- Jeg er for­ar­get. Det her bør have kon­se­kven­ser for borg­meste­ren, siger Kim Wel­cher fra Dansk Fol­ke­parti på Lan­geland.

Kim Wel­cher undrer sig også over, at kom­mu­nal­be­sty­rel­sen aldrig har set bre­vet med asyllederne nødråb.

- Hele kom­mu­nal­be­sty­rel­sen burde have set det her brev. Men jeg har aldrig set det. At Bjarne Niel­sen så bevidst lader det hele sejle, selv om ledel­sen på asy­l­om­rå­det mel­der så klart ud, det cho­ke­rer mig sim­pelt­hen, siger Kim Wel­cher fra Dansk Folkeparti.