Besluttet eller ej: Total forvirring om børnehavelukning

Uden foregående høring har forældre til børn i en børnehave i Rudkøbing fået at vide, at institutionen skal lukke. Men politikerne er uenige om, hvorvidt de overhovedet har besluttet, at den skal lukke.

Rygterne var så småt løbet i forvejen, men alligevel kom det som et chok for forældrene til de 32 børn i børnehaven Pyramiden i Rudkøbing, da de fredag blev mødt af et opslag i børnehaven, der fortalte, at institutionen lukker 1. april 2019.

I stedet skal børnene flyttes til Børnehaven Vejlen.

- Vi står rigtig forundrede over, at beslutningen faktisk er taget, uden at vi er blevet hørt. Vi har en hel masse børn, der skal være plads til i en anden institution, hvor vi ikke lige ser, at rammer og huse kan rumme alle de her børn. Så det er vi forundrede over, siger Betina Meyer, der sidder i forældrerådet i Børnehaven Pyramiden.

Hun bakkes op af forældrerådskollegaen Sabina Lundegaard.

- Forløbet fra at det bliver lagt ud som, at vi skal have en undersøgelse i gang, og så er det pludselig besluttet, uden at der har været høring eller vi ved noget om det - og uden, at politikerne nærmest ved, hvad det er, de har besluttet, siger Sabina Lundegaard. 

Besluttet eller ej?

Forældrene kontaktede fredag flere politikere i kommunalbestyrelsen for at få en forklaring på beslutningen. Men henvendelsen førte kun til yderligere forvirring.

quote Der har ikke været nogen høring, der har ikke været noget info. Lige pludselig får vi bare et brev om, at nu lukker børnehaven - slut

Sabina Lundegaard

For ifølge Fyns Amts Avis mener både SF's Tonny Gjersen og viceborgmester Lisa Pihl Jensen (S) ikke, at der er truffet en beslutning om at lukke Pyramiden.

Begge er medlem af Lærings-, Social- og Kulturudvalget i Langeland Kommune og er af den overbevisning, at sagen stadig er på undersøgelsesstadiet, og at udvalget blot har bedt administrationen undersøge mulighederne.

Over for TV 2/Fyn undrer Sabina Lundegaard fra Pyramidens forældreråd sig derfor over, hvor beslutningen om lukningen lige pludselig er kommet fra.

 - Fra at det var en undersøgelse, som politikerne talte om, så er det lige pludselig blevet til en beslutning, som vi ikke helt kan forstå, hvor kommer fra. Der har ikke været nogen høring, der har ikke været noget info. Lige pludselig får vi bare et brev om, at nu lukker børnehaven - slut, siger Sabina Lundegaard.

Borgmester Tonni Hansen (SF) har dog et klart svar på, hvor beslutningen kommer fra.

- Det er alle fem partier og dermed de 15 politikere, der står bag beslutningen i forbindelse med budgettet for 2019.

- Jeg tilkendegiver gerne, at når man laver sådan et budgetforlig, der omhandler besparelser for 16,4 millioner, så flyver der mange tal og ting henover bordet. Men det er nu alle 15 politikere, der har godkendt den beslutning, siger borgmesteren. 

Administrationen advarer

Samtidig med, at byrådet ifølge borgmesteren har truffet beslutningen, fremgår det af referatet fra Lærings-, Social- og Kulturudvalgets møde 23. oktober 2018, at kommunens egen administration advarer mod at lukke Pyramiden:

- Administrationen ser med bekymring på, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke Pyramiden. Når vi kigger på prognosen og de børn vi har indskrevet i børnehave på nuværende tidspunkt samt antallet af børn i dagpleje i Midt, som forventes at starte børnehave over det kommende år, kan vi se, at vi allerede fra januar 2019 ikke længere har plads til alle børn.

Den udmelding fra kommunens egen administration overrasker borgmester Tonni Hansen.

- Det er jeg ikke bekendt med. Centerchefen (Lone Bjerregaard, centerleder for Læring og Trivsel i Langeland Kommune, red.) bakker jo selvfølgelig op om den politiske beslutning, og centerchefen er selvfølgelig inddraget i sådan en beslutning. Så jeg er ikke bekendt med, at forvaltningen skulle have en anden holdning, siger Tonni Hansen.

Ikke plads i ny børnehave

Politikerne har konkret besluttet, at Børnehaven Pyramiden skal flyttes til andre lokaler, der ligger ved en anden af Rudkøbings institutioner, Børnehaven Vejlen. Men lokalerne er - modsat hvad borgmesteren siger - ikke tomme og tilgængelige, da de allerede bruges af børnehaven Vejlen og byens tredje børnehave, Simmerbølle Børnehave.

Det forklarer Ellen Trae, der er mor til to og sidder i Vejlens forældreråd. Hun sidder samtidig også i bestyrelsen i Midtlangelands Dagtilbud.

- De fysiske rammer er ikke til det. Pædagoger og børn fra de andre institutioner bruger lige nu lokalerne til at få lidt ro på børnene, for der er allerede mange børn i de andre to huse. Jeg kan slet ikke se, at børn og pædagoger fra Pyramiden kan rykke direkte ind i de lokaler, siger Ellen Trae.

Ellen Trae sidder i forældrerådet i Børnehaven Vejlen. Hun er bekymret over beslutningen om at lukke Pyramiden og flytte børnene til Vejlen.  Katrine Greve

Nu starter høringsprocessen

Alt det vil borgmesteren og de folkevalgte på Langeland nu tage med, når forældrene og forældrerådene først nu - altså lidt i omvendt rækkefølge i forhold til normal procedure - får mulighed for at komme med høringssvar, indsigelser og kommentarer til den politiske beslutning.

- Flytningen af Pyramiden opstår først som et forslag i forhandlingerne på aftenen (18. september hvor borgmesteren havde indkaldt alle partier til møde for at finde besparelser for i alt 16,4 millioner kroner, red.), og derfor er den beslutning først ved at blive effektueret nu. Det vil sige, at høringsprocessen den går faktisk først i gang nu, siger Tonni Hansen og fortsætter: 

- Nu går vi i gang med selve processen, og hvis det viser sig, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i beslutningen, som vi ikke har været opmærksomme på tidligere, så tager vi dem med tilbage, og så vurderer vi selvfølgelig på det. Vi havde en idé om, at det her kunne lade sig gøre. Der kan sagtens opstå nogle ting, der viser, at det er mere kompliceret, og så tager vi bestik ud fra det, siger borgmesteren, der samtidig lover masser af god og tæt dialog med både forældre og personale i de to berørte institutioner.

Borgmester Tonni Hansen (SF) forventer en god dialog omkring lukningen af Børnehaven Pyramiden. Katrine Greve

Indkaldt til møde

Orienteringen, som forældrene modtog fredag, efterlader ikke megen tvivl om, hvad der kommer til at ske.

- I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 har kommunalbestyrelsen besluttet, at børnehaven Pyramiden flyttes til børnhaven Vejlen med virkning fra 1. april 2019, skriver områdeleder Ole Goldschmidt fra Langeland Kommune i brevet til forældrene. 

De berørte forældre i Midtlangland Dagtilbud - der omfatter Pyramiden, Vejlen, Simmerbølle og dagplejen - er indbudt til et orienteringsmøde i dag tirsdag klokken 17 i Pyramiden.